doc. Ing.

Petr Blecha

Ph.D., FEng.

FME, IPMSR – Director of Department

+420 54114 2447
Petr.Blecha@vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., FEng.

Patents

 • 2023

  užitný vzor
  HOUŠKOVÁ, K.; BLECHA, P.; HUZLÍK, R.; HUDEC, M.; PANTOVÁ, P.; Mendelova univerzita v Brně, Brno, Černá Pole Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří: Plavící komora pro třídění semen. 36957, užitný vzor. (2023)
  Detail

 • 2021

  patent
  ŠOOŠ, Ĺ.; POKUSOVÁ, M.; BLECHA, P.; MATÚŠ, M.; ONDRUŠKA, J.; ČAČKO, V.; BÁBICS, J.; Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK: Spôsob vysokoúčinnej dekompozície vrstvených odpadových skiel a stavebnicová linka. 288900, patent. (2021)
  Detail

 • 2020

  užitný vzor
  ŠOOŠ, Ĺ.; POKUSOVÁ, M.; BLECHA, P.; MATÚŠ, M.; ONDRUŠKA, J.; ČAČKO, V.; BÁBICS, J.; Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK: Spôsob efektívneho zhodnocovania odpadových lepených skiel a modulová konštrukcia zariadenia. SK 8786 Y1, užitný vzor. (2020)
  Detail

 • 2015

  patent
  HOLUB, M.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; VETIŠKA, J.; FLEKAL, L.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení pro měření přesnosti chodu vřetene pod statickým zatížením. 305589, patent. (2015)
  Detail

  užitný vzor
  HOLUB, M.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; VETIŠKA, J.; FLEKAL, L.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení pro měření přesnosti chodu vřetene pod statickým zatížením. 28262, užitný vzor. (2015)
  Detail

 • 2013

  užitný vzor
  KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; TOMAN, J.; BRADÁČ, F.; VUT v Brně: Adaptivní podtlakový koncový efektor. 25083, užitný vzor. (2013)
  Detail

 • 2012

  patent
  PAVLÍK, J.; BADIN, P.; KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; Vysoké učení technické v Brně: Manipulátor pro automatickou výměnu nástrojů. 303528, patent. (2012)
  Detail

 • 2010

  užitný vzor
  PAVLÍK, J.; BADIN, P.; KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; Vysoké učení technické v Brně: Manipulátor pro automatickou výměnu nástrojů. 20453, užitný vzor. Praha (2010)
  Detail