doc. Ing.

Petr Bača

Ph.D.

FEEC, UETE – Head of Department

+420 54114 6188
baca@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Materiály a technologie pro elektrotechniku IV, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  LTT19001, Vývoj nových elektrochemických uložišť energie – akumulátorů, zahájení: 31.03.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Materiály a technologie pro elektrotechniku III , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  TH02010473, Obecný bateriový sledovací systém, zahájení: 01.11.2016, ukončení: 30.10.2019
  Detail

 • 2015

  LEAD POLYMER BIPOLAR BATTERY LEAD POLYMER BIPOLAR BATTERY LEAD POLYMER BIPOLAR BATTERY Lead polymer bipolar battery, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  spoluřešitel TAČR TA04010085 Smart textilie/FEKT, TA184S12001, Flexibilní autonomní energetické systémy pro smart textilie, zahájení: 30.11.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  NFG services a.s.,Analýza nanovlákenných materiálů, HS18457091, zahájení: 30.09.2014, ukončení: 31.10.2014
  Detail

  PRECHEZA a.s.,Stanovení vlastností vzorků..., HS18457006, zahájení: 12.02.2014, ukončení: 30.09.2014
  Detail

  LO1210, Energie v podmínkách udržitelného rozvoje (ENPUR), zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Materiály a technologie pro elektrotechniku II, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Simulace mechanických změn výrobku při cyklickém tepelném namáhání., zahájení: 18.06.2013, ukončení: 30.09.2013
  Detail

 • 2012

  Školení společnosti Efteria na olovněné akumulátory - SPP HS18236001 , zahájení: 30.05.2012, ukončení: 31.05.2012
  Detail

  Měřící pracoviště pro sledování vlastností fotovoltaických řezů s využitím termografického měření, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  grant FVRŠ č. 2299/2012 Implementace programu BluePrint do výuky, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  ANALÝZY VÁŽNÉ VADY V059 DLE OBJEDNÁVKY RE/2011/3383 SPOLEČNOSTI LINET SPOL. S R.O., zahájení: 03.11.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  ANALÝZY VÁŽNÉ VADY V059 DLE OBJEDNÁVKY RE/2011/3114 SPOLEČNOSTI LINET SPOL. S R.O., zahájení: 01.11.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Materiály a technologie pro elektrotechniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Inovace předmětu Návrhové systémy plošných spojů rozšířením o tvorbu dokumentačního balíku výroby desek plošných spojů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Měřící pracoviště pro použití vodíku jako úložiště energie z obnovitelných zdrojů a jeho aplikace do výuky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MECHANICAL PRESSURE ON THE PERFORMANCE OF NEGATIVE LEAD ACCUMULATOR ELECTRODES DURING PSoC OPERATION, Zahraniční projekt financuje nadnárodní konsorcium ALABC (The Advanced Lead-Acid Battery Consortium), Durham, North Carolina, USA, Smlouva mezi FEKT a ALABC podepsána 30.4.2010, RZ18001001 zdroj 2499, zahájení: 03.05.2010, ukončení: 30.04.2011
  Detail

  AUTONOMNÍ MĚŘIČ INTENZITY SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ, HS18057, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 30.04.2010
  Detail

  Nové materiály a technologie pro zdroje elektrické energie., zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  POČÍTAČOVÁ UČEBNA S INTEGROVANÝM VYUŽITÍM, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Měřící pracoviště pro testování fotovoltaického systému, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2007

  SIGNIFICANCE OF CARBON ADDITIVE IN NEGATIVE LEAD-ACID BATTERY ELECTRODES, Zahraniční projekt financuje nadnárodní konsorcium ALABC (The Advanced Lead-Acid Battery Consortium), Durham, North Carolina, USA, Smlouva mezi FEKT a ALABC podepsána 19.3.2007, RU1870010 zdroj 2431 , zahájení: 01.05.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Analýza elektrických charakteristik solárních panelů při slunečním osvětlení, zahájení: 04.01.2007, ukončení: 17.04.2007
  Detail

 • 2005

  Inovace předmětu Návrhové systémy plošných spojů, zahájení: 26.05.2005
  Detail

 • 2004

  grant FRVŠ č. 2347/2005 POČÍTAČOVÁ UČEBNA S INTEGROVANÝM VYUŽITÍM, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2003

  KJB2813305, Komplexní studium vnitřního odporu článků olověného akumulátoru in situ, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  ALABC N4.2 Optimalisation of the negative active material and PSOC cycle life of batteries for 42V mild hybrid applications, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.07.2004
  Detail

 • 2002

  GA102/02/0794, Studium aktivních hmot a kontaktních vrstev v elektrodách olověného akumulátoru in situ, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 1998

  A Fundamental Study of the Effect of Compression on the Performance of Active Mass in AGM Batteries, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  GA102/98/1170, Studium kontaktních vrstev v elektrodách olověných akumulátorů, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.2000
  Detail

 • 1996

  GA102/96/0963, Studium struktury kontaktních vrstev v elektrodách olověného akumulátoru, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.1996
  Detail

 • 1993

  GA102/93/0248, Studium rozhraní mezi mřížkou a aktivní hmotou v elektrodách olověného akumulátoru, zahájení: 01.01.1993, ukončení: 31.12.1995
  Detail