Project detail

Materiály a technologie pro elektrotechniku

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2014

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2014-12-31)

On the project

Podstatou navrhovaného projektu je výzkumná činnost ve třech hlavních oblastech: zdroje elektrické energie, izolační materiály a podpůrný výzkum. U zdrojů el. energie je výzkum zaměřen na elektrochemické zdroje el. energie "klasické" (Pb, NiCd, Ni-Zn akumulátory), "novodobé" (palivové články, Li-Ion akumulátory, superkondenzátory) a fotovoltaiku. V oblasti izolačních materiálů je výzkum zaměřen na problematiku alternativních kapalných materiálů. Podpůrný výzkum je zaměřen do oblastí sledování struktur hmot, povrchových úprav a počítačových simulací.

Mark

FEKT-S-11-7

Default language

Czech

People responsible

Abraham Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Čech Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Čudek Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dolenský Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dvořák Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Frk Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chladil Ladislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jandová Kristýna, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jirák Josef, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Kahle Petr, Ing. - fellow researcher
Kaválek Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kazelle Jiří, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Knotek Tomáš, Ing. - fellow researcher
Křivík Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kunovjánek Miroslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Maxa Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Musil Michal, Ing. - fellow researcher
Neoral Jiří, Ing. - fellow researcher
Novák Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pléha David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Polsterová Helena, Ing., CSc. - fellow researcher
Rozsívalová Zdenka, Ing. - fellow researcher
Sedlaříková Marie, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Solčanský Marek, Ing. et Ing. - fellow researcher
Starý Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Stejskal Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Stojan Radek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Špičáková Věra - fellow researcher
Špinka Jiří, Ing. - fellow researcher
Tihlaříková Eva, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tonar Karel, Ing. - fellow researcher
Tošer Pavel, Ing. - fellow researcher
Vaněk Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Veselý Aleš, Ing. - fellow researcher
Vondrák Jiří, prof. Ing., DrSc. - fellow researcher
Zatloukal Miroslav, Ing. - fellow researcher
Bača Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

DVOŘÁK, P.; BAČA, P.; PLÉHA, D. Akumulace elektřiny. TZB-info, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

SOLČANSKÝ, M.; VANĚK, J. MEASUREMENT OF CARRIER BULK-LIFETIME BY THE HELP OF NEW CHEMICAL PASSIVATION IN TECHNOLOGY OF SILICON SOLAR CELLS. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2011. Brno: VUT Brno, 2011. p. 134-139. ISBN: 978-80-214-4303-7.
Detail

ČUDEK, P.; FLODROVÁ, E.; PLÉHA, D. Diagnostika povrchu elektrod používaných v elektrochemických zdrojích elektrické energie. In 32. nekonvenční zdroje elektrické energie. 2011. s. 99-103. ISBN: 978-80-02-02323-4.
Detail

ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. STUDIUM VLASTNOSTÍ KATALYZÁTORU NA BÁZI MnOx METODOU EQCM. In 32. Nekonvenční zdroje elektrické energie. první. Brno: Tribun EU s.r.o., 2011. s. 75-78. ISBN: 978-80-02-02323-4.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; TONAR, K.; TOŠER, P.; MICKA, K. Effect of additives on the performance of negative lead-acid battery electrodes during formation and partial state of charge operation. Journal of Power Sources, 2012, vol. 1, no. 1, p. 15-19. ISSN: 0378-7753.
Detail

FRK, M.; ROZSÍVALOVÁ, Z. Use of Internet as an instrument for control of measurement instruments in materials diagnostic. In Diagnostika 11. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. s. 69-72. ISBN: 978-80-261-0020-1.
Detail

SOLČANSKÝ, M.; VANĚK, J. Carrier Bulk-Lifetime Measurement during Solar Cell Production. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 1-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

JIRÁK, J.; ROZSÍVALOVÁ, Z.; FRK, M. Aplikace multimédiálních prvků v pedagogickém procesu. In PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 2011 7. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ UČITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, ELEKTRONIKA 21. STOLETÍ. Rožnov pod Radhoštěm: SŠIEŘ, 2011. s. 47-50. ISBN: 978-80-254-9992-4.
Detail

FRK, M.; ROZSÍVALOVÁ, Z. Dálková měření s využitím internetu. In PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 2011 7. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ UČITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, ELEKTRONIKA 21. STOLETÍ. Rožnov pod Radhoštěm: SŠIEŘ, 2011. s. 51-55. ISBN: 978-80-254-9992-4.
Detail

VANĚK, J.; JANDOVÁ, K. Possibilities of Usage LBIC Method for Characterisation of Solar Cells. In Solar Cells - Silicon Wafer-Based Technologies. 1. Printed in India: InTech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2011. p. 111-124. ISBN: 978-953-307-747-5.
Detail

ABRAHAM, P.; VANĚK, J.; BAČA, P. Operation Regime Optimization of Lead-Acid Battery for Electric Energy Accumulation in Raps System. In Proceeding of 26th European Solar Energy Coference and Exhibition. 1. Hamburg, Německo: WIP, 2011. p. 4155-4156. ISBN: 3-936338-27-2.
Detail

KŘIVÍK, P.; TOŠER, P.; BAČA, P.; TONAR, K. Improving of the negative lead-acid battery electrodes by using extra additives. ECS Transactions, 2012, vol. 1, no. 1, p. 145-152. ISSN: 1938-5862.
Detail

STOJAN, R.; BOBALÍK, L.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A. Využití pyranometru při měření intenzity sluneční energie. In ALER 2011. Liptovský Mikuláš: UNIZA, 2011. s. 153-157. ISBN: 978-80-554-0242-0.
Detail

TOŠER, P.; BAČA, P.; TONAR, K.; MICKA, K. Vliv množství aditiv uhlíku a oxidu titaničitého na vlastnosti záporné aktivní hmoty v režimu částečného nabití. In ALER 2011. Liptovksý Ján: EDIS Žilina, 2011. s. 164-168. ISBN: 978-80-554-0427-1.
Detail

ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. MEASURING PROPERTIES OF MANGANESE OXIDES BY ELECTROCHEMICAL QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE METHOD. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 12th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 53-57. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

JAKUBIS, I.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; ČUDEK, P. Electrodeposited Thin Layers of TiO2. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells-12th ABAF Proceeding of the ABAF-12 Meeting. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 98-102. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

PLÉHA, D.; DVOŘÁK, P.; KUNOVJÁNEK, M.; MUSIL, M.; ČECH, O. SEPARATORS FOR ALCALINE ACCUMULATORS. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells-12th ABAF Proceeding of the ABAF-12 Meeting. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 133-138. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

MÁCA, T.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; NEZGODA, L.; ŠPACHMAN, V. Influence of Discharging Deptk and Overcharging on Performance of Alpha Nickel Hydroxide. ECS Transaction, 2011, vol. 2011 (32), no. 1, p. 115-120. ISSN: 1938-6737.
Detail

PLÉHA, D.; DVOŘÁK, P.; KUNOVJÁNEK, M.; MUSIL, M.; ČECH, O. Battery Separators. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 153-158. ISSN: 1938-5862.
Detail

CHLADIL, L.; KUNOVJÁNEK, M.; MUSIL, M. STABLE PVA MEMBRANES FOR ALKALINE FUEL CELLS. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 12th ABAF Proceeding of the ABAF-12 Meeting. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 42-46. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

ŠIMONOVÁ, L. Možnosti využítí OZE v podmínkách Kypru. In 32. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2011. s. 13-16. ISBN: 978-80-02-02323-4.
Detail

KUNOVJÁNEK, M. Polyvinylalcohol separator membrane design for electrolysers. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 139-144. ISSN: 1938-5862.
Detail

VYROUBAL, P. Užití systémů CAE k analýze detektoru sekundárních elektronů pro EREM. In Elektrotechnika a informatika 2011. Plzeň: 2011. s. 157-160. ISBN: 978-80-261-0016-4.
Detail

CHLADIL, L.; MUSIL, M.; KUNOVJÁNEK, M. Properties of PVA membranes for alkaline fuel cells. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 189-195. ISSN: 1938-5862.
Detail

ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. Measuring Properties Of Manganese Oxides Using By Electrochemical Quartz Crystal Microbalance Technique. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 241-246. ISSN: 1938-5862.
Detail

MÁCA, T.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; NEZGODA, L.; ŠPIČÁK, P. EFFECT OF MULTIELEMENTS INTRODUCING INTO LDH STRUCTURE ON PERFORMANCE STABILITY OF ALPHA NICKEL HYDROXIDE. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 12th ABAF Proceeding of the ABAF-12 Meeting. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 114-124. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

ŠIMONOVÁ, L. Realizovatelnost obnovitelných zdrojů energie v podmínkách Kypru. In Elektrotechnika a informatika 2011, část třetí - Elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 69-72. ISBN: 978-80-261-0017-1.
Detail

DVOŘÁK, P.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. SUPERCAPACITORS AT THE DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC TECHNOLOGY. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 12th ABAF Proceeding of the ABAF-12 Meeting. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 88-97. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. Měření vlastností katalyzátoru na bázi MnOx metodou křemenných mikrovah. In Elektrotechnika a informatika 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 139-142. ISBN: 978-80-261-0016-4.
Detail

MÁCA, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; BARTUŠEK, K. PHASE DIAGRAM FOR MIXTURES OF SULFOLANE - DIMETHYLCARBONATE FOR USING IN ELECTROLYTES FOR LITHIUM - ION BATTERIES. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 12th ABAF Proceeding of the ABAF-12 Meeting. 1. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 65-68. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; DVOŘÁK, P. Review on Electrodes with Extended Surface Area for Supercapacitors. ECS Transaction, 2012, vol. 2012 (40), no. 1, p. 75-84. ISSN: 1938-6737.
Detail

MÁCA, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; BARTUŠEK, K. Physical propertis of Sulfolane - Dymethylcarbonate Mixure for Using in Electrolytes for Lithium - ion batteries. In ECS Transaction. ECS Transactions. St, Pennington, USA: ECS, 2012. p. 53-57. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
Detail

ČUDEK, P. Optimalizace detekce sekundárních elektronů experimentálním scintilačním SE detektorem pro VP-ESEM. In Elektrotechnika a Informatika 2011. 2011. s. 13-16. ISBN: 978-80-261-0016-4.
Detail

ČECH, O.; THOMAS, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; VISINTIN, A.; DVOŘÁK, P. Cobalt doped LiFePO4/C composite material for Li-ion cathodes. In 12th Advanced Accumulators and Fuel Cells. 2011. p. 104-106. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

LIBICH, J.; STARÝ, J. Mechanické namáhání bezolovnatého pájeného spoje po izotermálním stárnutí. In Elektrotechnika a informatika 2011. první. Brno: Zapadoceska univerzita v Plzni, 2011. s. 63-66. ISBN: 978-80-261-0016-4.
Detail

TICHÝ, J. Uhlíkové materiály pro elektrochemické zdroje elektrické energie. In Elektrotechnika a informatika 2011 část první - Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 143-146. ISBN: 978-80-261-0016-4.
Detail

KAZDA, T. Optimalizace struktůry kompozitních materiálů na bázi uhlíku. In Elektrotechnika a informatika 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 43-46. ISBN: 978-80-261-0016-4.
Detail

JAKUBIS, I.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; ČUDEK, P. Reversible incorporation of lithium ions into electrodeposited layers of TiO2. ECS Transaction, 2012, vol. 2012(40), no. 1, p. 85-91. ISSN: 1938-6737.
Detail

VANĚK, J.; INDRA, J. Degradace soláních článků světelným zářením. In ALER 2011. Liptovský Ján: UNIZA, 2011. s. 141-148. ISBN: 978-80-554-0427-1.
Detail

VANĚK, J.; BAŘINKA, R.; INDRA, J. Influence of different conditions to the light induced degradation of solar cell. In Proceeding of the ABAF-12 Meeting. Brno, CZ: ABAF, 2011. p. 171-180. ISBN: 978-80-214-4357-0.
Detail

KŘIVÍK, P. Tepelné změny v olověném akumulátoru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 1, č. 1, s. 10-1 (10-5 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; PLÉHA, D. Katalyzátor na bázi MnOx pro palivové články a studium jeho vlastností metodou křemenných mikrovah (EQCM). Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 12, s. 12-1 (12-4 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ČUDEK, P.; FLODROVÁ, E.; PLÉHA, D. Diagnostika projevu stárnutí zinkových elektrod elektrochemických zdrojů elektrické energie. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

PLÉHA, D.; KUNOVJÁNEK, M.; DVOŘÁK, P.; MUSIL, M.; ČECH, O. Separátory pro alkalické akumulátory. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-2. ISSN: 1802-4564.
Detail

ŠIMONOVÁ, L. Podmínky pro solární systémy na ostrovech v oblasti středomoří. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 20-23. ISSN: 1802-4564.
Detail

SOLČANSKÝ, M.; VANĚK, J.; PORUBA, A. Quinhydrone Chemical Passivation of a Silicon Surface for Minority Carrier Bulk-Lifetime Measurements. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, 2012, vol. 2012, no. 2012, p. 1-4. ISSN: 1110-662X.
Detail

TOŠER, P.; NEORAL, J. Measuring on PV Slices and Cells by Using Thermography. In Student EEICT - proceedings of the 18th conference. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 334-338. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J.; ŠIMONOVÁ, L.; VESELÝ, A.; FRANTÍK, O. Luminiscenční spektroskopie fotovoltaických článků. In 33. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Hrotovice: Tribun EU s.r.o., 2012. s. 32-35. ISBN: 978-80-02-02372-2.
Detail

TICHÝ, J.; DVOŘÁK, P. Ni-Zn akumulátory. In 33. Nekonvenční zdroje elektrické zdroje elektrické energie. 1. Hrotovice: Česká elektrotechnická společnost, 2012. s. 134-137. ISBN: 978-80-02-02372-2.
Detail

LIBICH, J.; ČECH, O.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Perspektivní materiály pro negativní elektrody Lithno-iontových článků. In 33. NEKONVEČNÍ ZDROJE ELEKTRICKE ENERGIE. 1. Brno: Tribun EU, 2012. s. 138-141. ISBN: 978-80-02-02372-2.
Detail

TOŠER, P.; BAČA, P.; NEORAL, J. Bezkontaktní měření solárních panelů s využitím termovize. In 33. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2012. s. 36-39. ISBN: 978-80-02-02372-2.
Detail

KAZDA, T.; ČECH, O. Optimalizace výroby LiCoO2 metodou reakce z pevné fáze. In 33. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hrotovice: Česká elektrotechnická společnost, 2012. s. 147-150. ISBN: 978-80-02-02372-2.
Detail

KAZDA, T.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ČECH, O.; VONDRÁK, J. Stabilizace struktury LiCoO2 pomocí draslíku. In 33. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hrotovice: Česká elektrotechnická společnost, 2012. s. 160-163. ISBN: 978-80-02-02372-2.
Detail

VYROUBAL, P.; VANĚK, J.; MAXA, J.; SOLČANSKÝ, M. APLIKACE CAE SYSTÉMŮ PŘI NÁVRHU CHLAZENÍ KONCENTRÁTOROVÝCH SOLÁRNÍCH PANELŮ. In 33. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hrotovice: Česká elektrotechnická společnost, 2012. s. 116-119. ISBN: 978-80-02-02372-2.
Detail

CHLADIL, L.; DVOŘÁK, P. Možnosti EIS metody při měření impedančních změn Ni(OH)2 elektrody v průběhu cyklování. In 33. nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Tribun EU s.r.o., 2012. s. 151-154. ISBN: 978-80-02-02372-2.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J. Analysis of the Impact of Supersonic Flow in Detector of Secondary Electrons ESEM. In 2nd Computer Science On-Line Conference in 2012. 1. Vsetín: Silhavy sro., 2012. p. 149-155. ISBN: 978-80-904741-1-6.
Detail

VESELÝ, A.; VANĚK, J.; STOJAN, R. Concentrator Photovoltaic Systems. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 161-166. ISSN: 1938-5862.
Detail

SPOHNER, M.; FRK, M.; LIEDERMANN, K. Study of electrical and rheological properties of natural and other oils. In International Symposium on Electrical Insulation. Conference Record of IEEE International Symposium on Electrical Insulation. 1. Puerto Rico: Tzem, 2012. p. 30-33. ISBN: 978-1-4673-0488-7. ISSN: 0164-2006.
Detail

ČUDEK, P.; TIHLAŘÍKOVÁ, E.; PLÉHA, D. Surface Diagnostic of Zinc Electrodes in Electrochemical Battery System. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 219-225. ISSN: 1938-5862.
Detail

ŠIMONOVÁ, L. Termofotovoltaické systémy. In 33. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Hrotovice: Tribun EU s. r. o., 2012. s. 7-11. ISBN: 978-80-02-02372-2.
Detail

ŠTICHOVÁ, Z.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; MÁCA, J. Sulfolane Based Electrolytes for Li-Ion Accumulator. ECS Transaction, 2012, vol. 2012(40), no. 1, p. 59-64. ISSN: 1938-6737.
Detail

JIRÁK, J.; ČUDEK, P.; NEDĚLA, V. Scintillation Secondary Electron Detector For ESEM And SEM. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS, 2012, vol. 2012 (18), no. Suppl 2, p. 1266-1267. ISSN: 1431-9276.
Detail

ROZSÍVALOVÁ, Z.; FRK, M.; KAZELLE, J. Implementace perspektivních technologií do pedagogického procesu v oblasti diagnostiky. In Elektrotechnológia 2012. STU v Bratislave, 2012. s. 63-67. ISBN: 978-80-227-3712-8.
Detail

FRK, M.; JIRÁK, J.; ROZSÍVALOVÁ, Z. Progresivní trendy elektronického vzdělávání aplikované při inovaci materiálově orientovaných laboratorních pracovišť. In Elektrotechnológia 2012. Bratislava: STU v Bratislave, 2012. s. 70-73. ISBN: 978-80-227-3712-8.
Detail

KŘIVÍK, P. Vliv kyslíkového cyklu na teplotu olověného akumulátoru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 1, č. 1, s. 56-1 (56-3 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

LIBICH, J.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ČECH, O. Nové trendy ve výzkumu elektrodových hmot pro Lithno-iontové články. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 54, s. 54-1 (54-5 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

FRK, M.; ROZSÍVALOVÁ, Z. Přehled, přesnost a citlivost teplotních senzorů v praxi. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 55, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

MAXA, J.; VYROUBAL, P.; VANĚK, J.; SOLČANSKÝ, M. Využití počítačové simulace při návrhu chlazení koncentrátorových solárních systémů. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 1-6. ISSN: 1802-4564.
Detail

KAZDA, T.; ČECH, O. Optimalizace přípravy LiCoO2 metodou depozice z pevné fáze. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 1-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

TICHÝ, J.; DVOŘÁK, P. NiZn akumulátory. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 1-3. ISSN: 1802-4564.
Detail

MÁCA, T. The Effect of Cobalt, Manganese and Aluminium Simultaneous Addition into Nickel Hydroxide Lattice on its Electrochemical Behavior. In EEICT 2012. 2012. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

ABRAHAM, P.; BAČA, P.; TOŠER, P. Nabíjení akumulátorů pomocí pulzních technik. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1802-4564.
Detail

VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; PORUBA, A. Low-Frequency Noise and Microplasma Analysis for c-Si Solar Cell Characterization. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, 2012, vol. 2012, no. 2012, p. 1-5. ISSN: 1110-662X.
Detail

BAČA, P. PŘEDČASNÝ KONEC ŽIVOTA OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ V OSTROVNÍCH SYSTÉMECH. In RESpect. Košice: TUKE, 2012. s. 73-78. ISBN: 978-80-553-0673-5.
Detail

SOLČANSKÝ, M.; VANĚK, J. DEVELOPMENT OF CHEMICAL PASSIVATION FOR CARRIER BULK-LIFETIME MEASUREMENT. In Zborník príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie RESPECT 2012. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012. p. 105-110. ISBN: 978-80-553-0928-6.
Detail

VANĚK, J.; BAURA, T. PHOTOLUMINESCENCE MATERIAL ANALYZATOR OF THE PHOTOVOLTAIC CELL. In Zborník príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie RESPECT 2012. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012. p. 99-103. ISBN: 978-80-553-0928-6.
Detail

TOŠER, P.; BAČA, P.; NEORAL, J. MEASURING OF V-A CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY OF MEASURING OF V-A CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY OF MEASURING OF V-A CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY OF HYBRID PHOTOVOLTAIC SYSTEM. In Zborník príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie RESPECT 2012. 2012. s. 94-98. ISBN: 978-80-553-0928-6.
Detail

ABRAHAM, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P. Active mass and collector resistivity and impedance changes of pulse charged lead-acid accumulator. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells 13th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 188-193. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

KŘIVÍK, P. Heat changes in the lead acid battery cell. In ABAF- 13. 1. Brno: VUT v Brně, 2012. p. 16-20. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; HULICIUS, E. Low Noise as a Diagnostic Tool for GaSb based Laser Diodes Prepared by Molecular Beam Epitaxy. International Conference on Microelectronics-MIEL, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 343-346. ISSN: 2159-1660.
Detail

VANĚK, J.; STRNADEL, J. LONG TIME MONITORING OF HEAT DISTRIBUTION IN PHOTOVOLTAIC MODULE BY THE THERMOVISION. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. 2012. p. 40-49. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

VANĚK, J.; KADERKA, T. V-I CHARACTERISTIC MEASUREMENT OF SOLAR CELL. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. 2012. p. 30-39. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

CHLADIL, L.; DVOŘÁK, P. Measurement of impedance changes of porous Ni(OH)2 positive electrodes at different state of charge. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. 2012. p. 20-23. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

VACULÍK, S.; ABRAHAM, P.; BAČA, P. Influence of various amounts of titanium dioxide in negative electrode to impedance properties of lead-acid accumulator. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2012). Brno: 2012. p. 253-257. ISBN: 978-1-62332-031-7.
Detail

MÁCA, J.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Use of Dimethyl sulfolane in Aprotic Electrolytes. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. 1. Brno: 2012. p. 52-58. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

MÁCA, J.; ABRAHAM, P.; BAČA, P. Application of Wind Turbine to Teaching. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. 1. Brno: 2012. s. 57-65. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

LIBICH, J.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; DVOŘÁK, O.; BUŘIČOVÁ, H. Enhance capacity and safety of Lithium-ion accumulators. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. 1. 2012. p. 163-168. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

TOŠER, P.; NEORAL, J.; BAČA, P. The Ways How To Measure The Characteristics Of The Solar Panel. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology,Faculty of Electrical Engineering and Communication,Department of Electrical and Electronic Technology, 2012. p. 50-55. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

ŠIMONOVÁ, L.; VANĚK, J.; DEMCHIKHIN, S. Recycling of photovoltaic cells with the possibility of re-use some components. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. 2012. p. 50-55. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

VANĚK, J. Computer recognizing of Defective Solar Cells in the Solar Module. In Proceeding of IWTPV12. Praha: CVUT, 2012. p. 94-97. ISBN: 978-80-01-05022-4.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J.; TICHÝ, J.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P. SIMULATION AND MATHEMATICAL DESCRIPTION OF CHARGING AND DISCHARGING OF THE LEAD ACID ACCUMULATOR. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 213-219. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J.; VONDRÁK, J.; KAZDA, T. MODELING AND NUMERICAL SIMULATION OF LITHIUM ION BATTERY. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 118-124. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

MAXA, J.; VYROUBAL, P.; VANĚK, J.; SOLČANSKÝ, M. DESIGN AND OPTIMALIZATION OF CONCENTRATOR SOLAR PANELS COOLING SYSTEM USING COMPUTER SIMULATION. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 325-332. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

MAXA, J.; NEDĚLA, V.; JIRÁK, J.; VYROUBAL, P.; HLADKÁ, K. Analysis of gas flow in a secondary electron scintillation detector for ESEM with a new system of pressure limiting apertures. Advances in Military Technology, 2012, vol. 7, no. 2, p. 39-44. ISSN: 1802-2308.
Detail

ČECH, O.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. TiO2 nanorods for lithium-ion anodes. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. 2012. p. 10-14. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

ŠUBARDA, J.; MUSIL, M.; NOVÁK, V.; KUNOVJÁNEK, M. PVA Membranes For The PEM Fuel Cells. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: 2012. p. 110-115. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R. Low-frequency noise and microplasma measurements as a faster tool to investigate the quality of monocrystalline-silicon solar cells. Proceedings of SPIE, 2012, vol. 2012, no. 8431, p. 843129-1 (843129-6 p.)ISSN: 0277-786X.
Detail

TONAR, K.; TOŠER, P.; BAČA, P. Vliv Ti4O7 na chování NAM olověného akumulátoru. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1802-4564.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; KAZDA, T.; VONDRÁK, J. Effect of potassium on the stability of the structure of LiCoO2. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 88-98. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

FRK, M.; ROZSÍVALOVÁ, Z.; MÁCA, J. Dynamic viscosity of solvents for electrolytes of lithium-ion accumulators. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. 2012. p. 279-285. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; TOŠER, P. Conductive ceramic as an additive of negative active mass of lead acid battery. In ABAF- 13. 1. Brno: VUT v Brně, 2012. p. 21-25. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

KUNOVJÁNEK, M.; VONDRÁK, J. PVA/KOH membranes with high conductivity for electrolysis. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: 2012. p. 96-100. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

KAVÁLEK, O.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Electrochemical depositon of tin and silicon studied by EQCM. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. Brno University of technology, 2012. p. 125-130. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

MUSIL, M.; PLÉHA, D.; ČECH, O.; KUNOVJÁNEK, M. Membranes for alkaline accumulators. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: 2012. p. 23-27. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; DVOŘÁK, O.; BUŘIČOVÁ, H.; LIBICH, J. SAFETY OF LITHIUM BATTERIES. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. Brno, Czech Republic: 2012. p. 125-133. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

TICHÝ, J. Akumulátory Ni-Zn. In Elektrotechnika a informatika 2012 část první - Elektrotechnika. 1. Plzeň: Západočeská univrzita v Plzni, 2012. s. 147-150. ISBN: 978-80-261-0120-8.
Detail

BAČA, P.; MICKA, K. 150 let olověných akumulátorů. Energetika, 2012, roč. 62, č. 11, s. 649-651. ISSN: 0375-8842.
Detail

MÁCA, J.; ABRAHAM, P.; BAČA, P. Využití větrné elektrárny ve výuce. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2012. Liptovský Ján: SES – pobočka v Liptovskom Mikuláši, 2012. s. 48-54. ISBN: 978-80-89456-08-6.
Detail

CHLADIL, L. Vliv grafitu na vybíjecí charakteristiky Ni hmot - inovace předmětu Alternativní Zdroje Energie. In Elektrotechnológia 2012. Bratislava: STU v Bratislave, 2012. s. 68-69. ISBN: 978-80-227-3712-8.
Detail

BAČA, P. Nová aditiva do záporných aktivních hmot olověných akumulátorů. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2012. Liptovský Ján: SES – pobočka v Liptovskom Mikuláši, 2012. s. 25-29. ISBN: 978-80-89456-08-6.
Detail

LIBICH, J.; ČECH, O.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Trendy ve výzkumu záporných elektrodových hmot pro Lithno-ionotové články. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2012. 1. 2012. s. 33-40. ISBN: 978-80-89456-08-6.
Detail

TOŠER, P.; NEORAL, J.; BAČA, P. Laboratorní úloha pro měření vlastností solárních panelů s vyuţitím termovize. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2012. Liptovský Ján: SES – pobočka v Liptovskom Mikuláši, 2012. s. 234-240. ISBN: 978-80-89456-08-6.
Detail

STARÝ, J. Tavidla VOC a VOC-free, technologické zkoušky a některé poznatky. Bulletin of SMT/ISHM Int. Conference "New Trends in Microelectronics", 2012, roč. 21, č. 71, s. 24-27. ISSN: 1211-6947.
Detail

ABRAHAM, P.; TOŠER, P.; BAČA, P. Problémy s formací kladné elektrody pomocí pulzního režimu. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2012. Liptovský Ján: SES – pobočka v Liptovskom Mikuláši, 2012. s. 30-32. ISBN: 978-80-89456-08-6.
Detail

BAČA, P.; TOŠER, P.; KŘIVÍK, P. Conductive ceramic as an additive of negative active mass of lead acid battery. In ECS Transactions. ECS Transactions. USA: ECS, 2014. p. 265-272. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
Detail

BAČA, P. Zkušenosti s implementací programu BluePrint do výuky. In ELEKTROTECHNOLÓGIA. 1. Bratislava: 2012. s. 62-63. ISBN: 978-80-227-3712-8.
Detail

VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; PORUBA, A. Microplasma Analysis and Noise Spectroscopy of c-Si Solar Cells. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 177-185. ISSN: 1938-5862.
Detail

VANĚK, J.; BAŘINKA, R.; INDRA, J. Influence of Different Conditions to the Light Induced Degradation of Solar Cells. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 167-176. ISSN: 1938-5862.
Detail

VANĚK, J.; STRNADEL, J. Heat distribution in the photovoltaic module monitored by thermovision. In ALER 2011. Liptovský Mikuláš: UNIZA, 2012. p. 41-47. ISBN: 978-80-89456-08-6.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Elektrody pro superkondenzátory. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1802-4564.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P. Electrochemical Energy Storage. In ENERGY STORAGE – TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS. 1. Croatia: InTech Prepress, Novi Sad, 2013. p. 79-100. ISBN: 978-953-51-0951-8.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J. The Aperture with Laval Nozzle in Secondary Electron Detector for Environmental Scanning Electron Microscopy. In Computer Software and Hardware Applications. 1. Vsetín 2012: Silhavy sro (Scientfic Press), 2013. p. 87-95. ISBN: 978-80-904741-2-3.
Detail

PLÉHA, D.; MUSIL, M.; KUNOVJÁNEK, M. Vanadové redoxní Vanadové redoxní baterie. Energetika, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 79-80. ISSN: 0375-8842.
Detail

ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; MUSIL, M.; KUNOVJÁNEK, M. Membrány pro nízkoteplotní PEMFC palivové články. Energetika, 2013, roč. 63, č. 2, s. 95-97. ISSN: 0375-8842.
Detail

ŠIMONOVÁ, L. Termofotovoltaická přeměna. Energetika, 2013, roč. 63, č. 2, s. 98-99. ISSN: 0375-8842.
Detail

MÁCA, J.; FRK, M.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Properties of Electrolytes for Li - ion Batteries with Higher Fire Safety. In ICREPQ 13. Bilbao: 2013. p. 261-264. ISBN: 978-84-695-6965-8.
Detail

MÁCA, J. Typy větrných elektráren. Energetika, 2013, roč. 63, č. 3, s. 168-170. ISSN: 0375-8842.
Detail

LIBICH, J.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Reduction of Irreversible Capacity in Lithium-ion Batteries. In Sborník mezinárodni konference INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGIES AND POWER QUALITY (ICREPQ'13). 2013. Bilbao: 2013. p. 245-248. ISBN: 978-84-695-6965-8.
Detail

FRK, M.; MÁCA, J.; ROZSÍVALOVÁ, Z. Study of Dynamic Viscosity and Density of Aprotic Solvents for Lithium – ion Batteries. In ICREPQ 13. Bilbao: 2013. p. 445-450. ISBN: 978-84-695-6965-8.
Detail

FRK, M.; MÁCA, J.; LIBICH, J. Impedance Measurement Uncertainties in Impadance Spectroscopy. In 18th Meeting of the Portuguese Electrochemical Society. 1. Porto: CopyPage, 2013. p. 65-65. ISBN: 978-989-95527-1-5.
Detail

VYROUBAL, P. Generation Of Shock Waves In Environmental Scanning Electron Microscope And Their Description. In Student EEICT Proceedings of the 19th conference. Brno: LITERA, 2013. p. 189-193. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

SOLČANSKÝ, M.; VANĚK, J.; PORUBA, A. Fast New Method for Temporary Chemical Passivation. Acta Montanistica Slovaca, 2013, vol. 17, no. 4, p. 263-267. ISSN: 1335-1788.
Detail

KAZDA, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ČUDEK, P. Stabilizace struktury katodového materiálu LiCoO2 pomocí sodíku. In 33. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hrotovice: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 178-181. ISBN: 978-80-02-02372-2.
Detail

KAZDA, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Optimalizace výroby vysokonapěťových katodových materiálů. In 33. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hrotovice: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 182-185. ISBN: 978-80-02-02372-2.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J.; BAČA, P. NUMERICKÝ MODEL OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 47-50. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

MAXA, J.; VYROUBAL, P.; VANĚK, J.; LEPLTOVÁ, K. POČÍTAČOVÁ PODPORA NÁVRHU CHLAZENÍ KONCENTRÁTOROVÉHO SOLÁRNÍHO PANELU. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 51-54. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R.; ŠIMONOVÁ, L.; FRANTÍK, O. Lineární polarizace luminiscenčního záření. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 59-62. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

MÁCA, J.; POJER, S.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Stanovení potenciálových oken a kapacity dvojvrstvy elektrolytů na bázi sulfolanu. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Blansko: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 154-157. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

LIBICH, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; FRK, M. NOVÁ GENERACE LITHNÝCH AKUMULÁTORŮ LITHIUM-VZDUCH. In 34. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKĚ ENERGIE. 34. Blansko: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 138-141. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

GVRITISHVILI, R.; VANEK, J.; ŠIMONOVÁ, L. Testery elektrických parametrů fotovoltaických panelů třídy A+. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 43-46. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

PLÉHA, D.; MUSIL, M. Nanostrukturní separátory v aprotických elektrolytech pro Li-Ion akumulátory. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 142-145. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

TOŠER, P.; BAČA, P. MOŽNOSTI SIMULACE SEKUNDÁRNÍCH ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTŘEDÍ MATLAB. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 130-133. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

TOŠER, P.; BAČA, P.; ABRAHAM, P. Analysis of V-A characteristics of the hybrid photovoltaic system. Acta Montanistica Slovaca, 2013, vol. 17, no. 4, p. 247-250. ISSN: 1335-1788.
Detail

KŘIVÍK, P. Pulzní nabíjení olověných akumulátorů. In 34. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Brno: ČES, 2013. s. 122-125. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

GVRITISHVILI, R. Teplotní závislost elektroluminiscenčního záření solárních článků. In Elektrotechnika a informatika 2012 část první - Elektrotechnika. Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzní, 2012. s. 31-34. ISBN: 978-80-261-0120-8.
Detail

VACULÍK, S.; BAČA, P.; ABRAHAM, P. Formace olověných akumulátorů. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 126-129. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

JAKUBIS, I.; VONDRÁK, J.; TICHÝ, J. Elektrodepozícia tenkých vrstiev pre elektrochromicky prvok. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 186-189. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

ŠIMONOVÁ, L.; VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R. Likvidace FV panelů po skončení jejich životnosti - šetrnost k přírodě nebo finanční zátěž?. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 17-20. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

VACULÍK, S.; ABRAHAM, P.; BAČA, P. Pulzní formace olověných akumulátorů. In VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpekt 2013. TU Košice, F BERG, ÚPaM Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika: 2013. s. 222-225. ISBN: 978-80-553-0928-6.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J.; ŠIMONOVÁ, L.; VESELÝ, A.; FRANTÍK, O.; BAURA, T. Detekce defektů fotovoltaických článků pomocí luminiscenčních metod. Energetika, 2013, roč. 63, č. 7, s. 431-434. ISSN: 0375-8842.
Detail

VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R.; STRNADEL, J. Jev "šnečích stop" na fotovoltaických panelech. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 39-43. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

LNĚNIČKA, J. Redukce segmentálních a suprasegmentálních příznaků při určování emočních stavů z řečových nahrávek. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 4, s. 276-280. ISSN: 1213-1539.
Detail

TICHÝ, J.; ŠUBARDA, J.; KUNOVJÁNEK, M.; NOVÁK, V. UŽITÍ MEMBRÁN NA BÁZI PVA SPOLU S NEPLATINOVÝM KATALYZÁTOREM NA BÁZI MnOx. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: 2013. s. 13-16. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

MÁCA, J.; FRK, M.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. The use of triethylphospate as flame retardant in lithium ion batteries. In ABAF Book of abstract. Brno: 2013. p. 44-47. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

KŘIVÍK, P. Pulse charging of lead acid batteries. In ABAF- 14. 1. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 16-20. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

CHMELA, O.; STARÝ, J.; ŠUBARDA, J.; ČUDEK, P.; PRÁŠEK, J.; ČÍŽEK, J. Polyethylenterepthalate surface pretreatment. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2013. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. p. 205-209. ISBN: 978-80-214-4754-7.
Detail

KAZDA, T.; VONDRÁK, J.; DI NOTO, V.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ČUDEK, P. Comparison of production processes of high-voltage cathode materials. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 14th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2013. p. 36-39. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

LIBICH, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; FRK, M. New Approach to the Preparation of the Prelithiated Graphite Materials. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 14th ABAF. 14. Brno, Czech Republic: VUT Brno, 2013. p. 40-43. ISBN: 978 80 214 4767 7.
Detail

MÁCA, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Stanovení potenciálových oken a kapacity dvojvrstvy elektrolytů. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 4-8. ISSN: 1802-4564.
Detail

FRK, M.; MÁCA, J.; ROZSÍVALOVÁ, Z.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Properties of Solvents for Aprotic Electrolytes with Fire Retardant. In ABAF Book of abstract. Brno: 2013. p. 32-35. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J.; KAZDA, T.; VONDRÁK, J.; TICHÝ, J. Numerical simulation of lithium ion battery. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 14th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2013. p. 74-77. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

MAXA, J.; VYROUBAL, P.; VANĚK, J.; HLADKÁ, K. Analysis of using the air for solar panel cooling with ANSYS system. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 14th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2013. p. 78-80. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

KAVÁLEK, O.; CHLADIL, L.; MÁCA, J. Effect of inhibitors on Zn-dendrite formation. In ABAF 14th. Brno: Brno University of Technology, 2013. p. 108-110. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J.; MALÝ, M.; GVRITISHVILI, R.; ŠIMONOVÁ, L.; FRANTÍK, O. Analysis of luminescence radiation interact by silicon defects. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells [ABAF 14th]. 1. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 124-126. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

TOŠER, P.; BAČA, P. AGM SEPARATOR IN VRLA BATTERIES. In ABAF Book of abstract. Brno: 2013. p. 127-128. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

TOŠER, P.; BAČA, P.; VACULÍK, S. Náklady na akumulaci ELEKTRICKÉ ENERGIE V SEKUNDÁRNÍCH článcích. TZB-info, 2013, roč. 2013, č. 39, s. 1-9. ISSN: 1801-4399.
Detail

VACULÍK, S.; BAČA, P.; ZIMÁKOVÁ, J. The Influence of Temperature in Curing Processes in the Manufacturing of Electrodes of Lead-Acid Batteries. In ABAF Book of abstract. Brno: 2013. p. 129-131. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

PLÉHA, D.; MUSIL, M.; ČUDEK, P. Characterization of PVdF fibrous separators for lithium-ion rechargeable batteries. In ABAF 14th. Brno: 2013. p. 52-55. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

MUSIL, M.; PLÉHA, D.; LIBICH, J. Electrospinned PVDF separators for lithium ion batteries. In ABAF 14th. Brno: 2013. p. 68-72. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

KUNOVJÁNEK, M.; MUSIL, M.; TRNKOVÁ, L. Alkali hydroxide doped PVA membranes. In ABAF 14th. Brno: 2013. p. 115-119. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

KUNOVJÁNEK, M.; MUSIL, M. PVA MEMBRÁNY DOPOVANÉ ALKALICKÝMI HYDROXIDY. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 150-153. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

DVOŘÁK, P.; MUSIL, M. GELOVÉ POLYMERNÍ ELEKTROLYTY. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 146-149. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

MUSIL, M.; DVOŘÁK, P. Review on gel polymer electrolytes for lithium ion batteries and supercapacitors. In ABAF 14th. Brno: 2013. p. 140-144. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

DVOŘÁK, P.; MUSIL, M. Polymer gel PMMA based electrolytes containing Li+ salts. In ABAF 14th. Brno: 2013. p. 145-149. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; MUSIL, M.; MATHIEISOVÁ, H.; LIBICH, J. Explosivity of lithium perchlorate in gel polymer electrolytes. Polymer Composites, 2013, vol. 34, no. 8, p. 1-5. ISSN: 1548-0569.
Detail

PLÉHA, D.; MUSIL, M.; LIBICH, J. Nanostrukturní separátory pro Li-ion akumulátory. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2013, č. 12, s. 404-407. ISSN: 1213-1539.
Detail

CHLADIL, L.; MUSIL, M.; ČUDEK, P. Growth of zinc dendrites from the aqueous KOH solution. In ABAF 14th. 2013. p. 93-95. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

POLSTEROVÁ, H. Temperature Dependence of the Electrical Properties of Nanocomposites. In 14th ABAF Brno 2013. Brno: 2013. p. 120-123. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

PLÉHA, D. Materiály pro zápornou elektrodu Ni-Zn akumulátoru. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2013. 2013. s. 15-22. ISBN: 978-80-89456-15-4.
Detail

ČECH, O. Výsledky z měření elektrochemických vlastností anodových elektrodových materiálů LTO. 2013.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J.; NEDĚLA, V.; JIRÁK, J.; HLADKÁ, K. Apertures with Laval nozzle and circular orifice in secondary electron detector for environmental scanning electron microscope. Advances in Military Technology, 2013, vol. 8, no. 1, p. 59-69. ISSN: 1802-2308.
Detail

JIRÁK, J.; FRK, M.; ROZSÍVALOVÁ, Z.; KAZELLE, J. Modernizace a rozšíření laboratorních úloh v předmětu materiály a technická dokumentace. In Elektrotechnológia 2013. Žilina: MARKAB s.r.o Žilina, 2013. s. 15-18. ISBN: 978-80-89072-65-1.
Detail

LIBICH, J.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; MÁCA, J.; FRK, M. Suppressing of Irreversible Capacity in Lithium-ion Batteries. Portugaliae Electrochimica Acta, 2014, vol. 31, no. 6, p. 297-306. ISSN: 1647-1571.
Detail

HUDEC, J.; POLSTEROVÁ, H.; NEDĚLA, V. Zkoumání vlivu různého procentního plnění nanočásticemi na vlastnosti epoxidové pryskyřice. In Elektrotechnika a informatika 2013. Nečtiny: ZČU Plzeň, 2013. s. 45-48. ISBN: 978-80-261-0233-5.
Detail

LIBICH, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; FRK, M. Akumulátory lithium-vzduch. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 2014(16), č. 3, s. 138-144. ISSN: 1213-1539.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J.; MALÝ, M.; GVRITISHVILI, R.; TOMÁNEK, P.; FRANTÍK, O. Luminescence radiation spectroscopy of silicon solar cells. Proceedings of SPIE, 2013, vol. 8825, no. 8825, p. 882529-882535. ISSN: 0277-786X.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J.; MALÝ, M.; FRANTÍK, O.; GVRITISHVILI, R.; ŠIMONOVÁ, L. CHARACTERISTICS OF LUMINESCENCE SOLAR CELLS RADIATION. In Proceedings of 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Paris, France.: WIP, 2013. p. 1599-1601. ISBN: 3-936338-33-7.
Detail

MÁCA, J.; FRK, M.; ROZSÍVALOVÁ, Z.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Properties Of Sulfolane Base Aprotic Electrolytes. Portugaliae Electrochimica Acta, 2014, vol. 2013, no. 6, p. 12-20. ISSN: 1647-1571.
Detail

LIBICH, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Lithiated Graphite Materials for Negative Electrode of Lithium-Ion Batteries. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2015, vol. 51, no. 2, p. 196-201. ISSN: 1934-8002.
Detail

MUSIL, M. KOPOLYMERNÍ GELOVÉ ELEKTROLYTY PRO LI-ION AKUMULÁTORY. In Alternativné zdroje energie, ALER 2013. 2013. s. 27-35. ISBN: 978-80-89456-15-4.
Detail

DVOŘÁK, P.; MUSIL, M.; PLÉHA, D. Gelové polymerní elektrolyty pro Li-Ion akumulátory a superkondenzátory. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2013, č. 12, s. 415-418. ISSN: 1213-1539.
Detail

VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R.; STRNADEL, J. Snail tracks phenomenon on photovoltaic modules. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells [ABAF 14th]. 1. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 132-135. ISBN: 978-80-214-4767-7.
Detail

STRNADEL, J.; VANĚK, J.; SCHOLLER, M. Comparison between visual and thermovision inspection of PV field. In VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpekt 2013. TU Košice, F BERG, ÚPaM Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika: 2013. p. 232-237. ISBN: 978-80-553-1405-1.
Detail

GVRITISHVILI, R.; VANĚK, J. TEMPERATURE DEPENDENCE OF ELECTROLUMINESCENT EMISSION OF SOLAR CELLS. In VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpekt 2013. TU Košice, F BERG, ÚPaM Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika: 2013. p. 93-96. ISBN: 978-80-553-1405-1.
Detail

VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R. SNAIL TRACKS PHENOMENON ON PHOTOVOLTAIC MODULES. In VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpekt 2013. TU Košice, F BERG, ÚPaM Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika: 2013. p. 226-231. ISBN: 978-80-553-1405-1.
Detail

CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Low-frequency noise, microplasma, and electroluminescence measurements as faster tools to investigate quality of monocrystalline-silicon solar cells. Optical Engineering, 2013, vol. 52, no. 5, p. 051203-1 (051203-6 p.)ISSN: 0091-3286.
Detail

VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R.; STRNADEL, J. Vliv „snail tracks“ jevu na vlastnosti fotovoltaických panelů. In 8. Česká fotovoltaická konference. Rožnov pod Radhoštěm: 2013. s. 41-48. ISBN: 978-80-254-8906-2.
Detail

VANĚK, J.; GVRITISHVILI, R.; STRNADEL, J. Influence of Snail Tracks Phenomenon on Photovoltaic Modules Operation. In Proceedings of 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Paris, France.: WIP, 2013. p. 3869-3872. ISBN: 3-936338-33-7.
Detail

STRNADEL, J.; GVRITISHVILI, R.; VANĚK, J. COMPARISON BETWEEN VISUAL AND THERMOVISION INSPECTION OF PV FIELD. In Proceedings of 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Paris, France.: WIP, 2013. p. 3953-3956. ISBN: 3-936338-33-7.
Detail

CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J. Noise spectroscopy and electroluminescence analysis for silicon solar cells with different emitter formation. In Proceedings of 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Paris, France.: WIP, 2013. p. 1554-1557. ISBN: 3-936338-33-7.
Detail

MAXA, J.; VYROUBAL, P.; VANĚK, J.; HLADKÁ, K. Aplikace CAE systémů při návrhu vzduchem chlazeného koncentrátorového solárního panelu. Electrorevue, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 1-5. ISSN: 1336-8559.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J.; BAČA, P. Matematický model a numerická simulace olověného akumulátoru. Electrorevue, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1336-8559.
Detail

CHLADIL, L.; ŽÁK, J. 8-kanálové galvanostatické zařízení pro dlouhodobé testování akumulátorových hmot. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. 2013. s. 45-48. ISBN: 978-80-02-02458-3.
Detail

BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; TOŠER, P. Negative lead-acid battery electrodes doped with glass fibres. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2015, vol. 10, no. 1, p. 2206-2219. ISSN: 1452-3981.
Detail

DVOŘÁK, P. Elektrodové materiály a elektrolyty pro superkondenzátory. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2013. 2013. s. 80-90. ISBN: 978-80-89456-15-4.
Detail

BENČIK, O.; MUSIL, M.; KUNOVJÁNEK, M.; ŠUBARDA, J.; CHLADIL, L.; NOVÁK, V. Alkaline Membranes Based on Poly(vinylalcohol) for PEM Fuel Cells. ECS Transactions, 2013, vol. 58, no. 1, p. 1211-1216. ISSN: 1938-5862.
Detail

VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P. Proces zrání elektrod olověného akumulátoru. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2013. 2013. s. 23-26. ISBN: 978-80-89456-15-4.
Detail

ZIMÁKOVÁ, J. Studium chemicky aktivních vzorků pomocí environmentální rastrovací elektronové mikroskopie. In Elektrotechnika a informatika 2013, část první - Elektrotechnika. Plzeň: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 187-190. ISBN: 978-80-261-0233-5.
Detail

VYROUBAL, P. The Possibility of Capturing Shock Waves by Computer Simulation in Environmental Scanning Electron Microscope. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2013, vol. 2013, no. 5, p. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

KAZDA, T.; VONDRÁK, J.; DI NOTO, V.; STRAKOVÁ FEDORKOVÁ, A.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ČUDEK, P.; VYROUBAL, P. The influence of used precursors on the properties of high-voltage cathode materials. Journal of Solid State Electrochemistry, 2014, vol. 19, no. 2, p. 1-7. ISSN: 1432-8488.
Detail

KAZDA, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ČUDEK, P. Úprava struktury materiálu LiCoO2 pomocí sodíku. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 6, s. 350-353. ISSN: 1213-1539.
Detail

MUSIL, M.; PLÉHA, D.; KUNOVJÁNEK, M. Membranes for Alkaline Accumulators. In 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED BATTERIES, ACCUMULATORS AND FUEL CELLS (ABAF 2012). ECS Transactions. ECS, 2014. p. 319-323. ISSN: 1938-5862.
Detail

STOJAN, R.; VANĚK, J.; MALÝ, M. Progression of Silicon Solar Cells Luminescence Diagnostic Methods. Universal Journal of Electrical and Electronic Engineering, 2014, vol. 2, no. 1, p. 18-22. ISSN: 2332-3299.
Detail

KŘIVÍK, P. Studium pulzního nabíjení olověných akumulátorů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 6, s. 364-367. ISSN: 1213-1539.
Detail

MÁCA, J.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Use of Dimethyl Sulfone as Additive in Aprotic Electrolytes. In ECS Transaction. ECS Transactions. US: ECS, 2014. p. 135-140. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
Detail

FRK, M.; MÁCA, J.; ROZSÍVALOVÁ, Z. Rheological Properties of Solvents for Electrolytes of Lithium – Ion Batteries. In ECS Transactions. ECS Transactions. US: ECS, 2014. p. 171-177. ISSN: 1938-5862.
Detail

ČECH, O.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. TiO2 Nanorods for Lithium-Ion Anodes. In 13th International Conference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells [ABAF 13th]. ECS Transactions. 2014. p. 117-121. ISBN: 978-1-60768-383-4. ISSN: 1938-5862.
Detail

CHLADIL, L.; DVOŘÁK, P. Measurement of Impedance Changes of Porous Ni(OH)2 Electrodes at Different State of Charge. In ECS Transaction. ECS Transaction. 2012. p. 3-6. ISBN: 978-1-62332-031-7. ISSN: 1938-6737.
Detail

LIBICH, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; DVOŘÁK, O.; BUŘIČOVÁ, H. Enhanced Capacity and Safety of Lithium-Ion Accumulators. In ECS Transactions. ECS Transactions. 48. New Jersey, USA: ECS, 2014. p. 163-170. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; KAZDA, T.; VONDRÁK, J. Effect of Potassium on the Steadiness of the Structure of LiCoO2. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2012). ECS Transactions. USA: ECS, 2014. p. 141-152. ISBN: 978-1-62332-031-7. ISSN: 1938-5862.
Detail

KŘIVÍK, P. Influence of the Oxygen Cycle on the Temperature of the Lead Acid Battery Cell. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells, ABAF 2014. ECS Transactions. USA: ECS, 2014. p. 273-279. ISBN: 978-1-62332-230-4. ISSN: 1938-5862.
Detail

TOŠER, P.; BAČA, P.; NEORAL, J. The Ways How to Measure the Characteristics of a Solar Panel. In ECS Transactions. ECS Transactions. USA: ECS, 2014. p. 297-302. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J.; BAČA, P.; TICHÝ, J. Simulation of Charging and Discharging Process in the Lead Acid Battery. In ECS Transactions. ECS Transactions. San Francisco: 2014. p. 105-113. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J.; KAZDA, T.; VONDRÁK, J. The Finite Element Method in Electrochemistry – Modelling of the Lithium-Ion Battery. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2012). ECS Transactions. San Francisco: 2014. p. 289-296. ISBN: 978-1-62332-031-7. ISSN: 1938-5862.
Detail

VYROUBAL, P.; MAXA, J.; VANĚK, J.; KŘIVÍK, P.; SOLČANSKÝ, M. The Finite Volume Method in Photovoltaic - The Cooling System of Concentrator Solar Panels. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2012). ECS Transactions. San Francisco: 2014. p. 255-264. ISBN: 978-1-62332-031-7. ISSN: 1938-5862.
Detail

TOŠER, P.; ABRAHAM, P.; BAČA, P.; VACULÍK, S. Impedance Measurement of Lead-Acid Accumulator in Different State of Charge (SOC) by Difference Method. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2014, vol. 9, no. 7, p. 3658-3669. ISSN: 1452-3981.
Detail

ŠUBARDA, J.; NOVÁK, V.; KUNOVJÁNEK, M.; MUSIL, M. Comparism of Membranes Based on PVA with Commercial Produced Membranes. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transactions. ECS, 2014. p. 73-80. ISBN: 978-1-62332-230-4. ISSN: 1938-5862.
Detail

ABRAHAM, P.; BAČA, P.; VACULÍK, S. Resistivity and Impedance Changes of Lead-Acid Accumulator. In ECS Transactions. ECS Transactions. San Francisco: 2014. p. 303-308. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
Detail

ŠIMONOVÁ, L. Solárně-termální elektrárny. Energetika, 2014, roč. 64, č. 6/2014, s. 322-325. ISSN: 0375-8842.
Detail

ŠIMONOVÁ, L.; VANĚK, J.; DEMCHIKHIN, S. Reuse of recycled solar cells. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2012). ECS Transactions. USA: 2014. p. 23-30. ISBN: 978-1-62332-031-7. ISSN: 1938-5862.
Detail

ABRAHAM, P.; BAČA, P.; VACULÍK, S. Impedance Characteristics of Lead-Acid Accumulators with Various Amounts of Titanium Dioxide in Negative Plates. In ECS Transactions. ECS Transactions. San Francisco: 2014. p. 309-313. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
Detail

KAVÁLEK, O.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Electrochemical Deposition of Tin and Silicon Studied by EQCM. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF). ECS Transactions. USA: ECS, 2014. p. 17-22. ISBN: 978-1-60768-383-4. ISSN: 1938-5862.
Detail

VANĚK, J.; KADERKA, T. I-V characteristic measurement of solar cell. In ECS Transaction. ECS Transactions. USA: ECS, 2014. p. 191-197. ISBN: 978-1-62332-031-7. ISSN: 1938-5862.
Detail

KŘIVÍK, P. Teplotní změny v olověném akumulátoru při pulzním nabíjení. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

MICHÁLEK, J.; ABBRENT, S.; MUSIL, M.; PŘÁDNÝ, M. Gel polymer electrolytes for Li - ions batteries with reduced flammability. In European Polymer Federation. Book of abstracts. Chemistry international. 2013. p. 50-55. ISSN: 0193-6484.
Detail

KUNOVJÁNEK, M.; VONDRÁK, J. Influence of KOH hydroxide to conductivity of PVA membrane. ECS Transactions, 2014, vol. 48, no. 1, p. 325-329. ISSN: 1938-5862.
Detail

TICHÝ, J.; VANĚK, J.: Elektrotechnika a informatika 2012. Nečtiny (07.11.2012)
Detail

ŠIMONOVÁ, L.; VANĚK, J.; TIHLAŘÍKOVÁ, E.; PTÁČEK, M.: Elektrotechnika a informatika 2011. Nečtiny (02.11.2011)
Detail