Project detail

Nové materiály a technologie pro zdroje elektrické energie.

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

On the project

Podstatou navrhovaného projektu je výzkumná činnost ve třech hlavních oblastech: zdroje elektrické energie, izolační materiály a podpůrný výzkum. U zdrojů el. energie je výzkum zaměřen na elektrochemické zdroje el. energie "klasické" (Pb a NiCd akumulátory), "novodobé" (palivové články, Li-Ion akumulátory, superkondenzátory) a na fotovoltaiku. V oblasti izolačních materiálů je výzkum zaměřen na problematiku stárnutí dielektrických materiálů. Podpůrný výzkum je zaměřen do oblastí sledování struktur hmot, povrchových úprav a počítačových simulací.

Mark

FEKT-S-10-14

Default language

Czech

People responsible

Abraham Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bilko Radek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Čech Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Čudek Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dvořák Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Frk Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jirák Josef, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Knotek Tomáš, Ing. - fellow researcher
Křivík Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kunovjánek Miroslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lábus Radek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Maxa Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Polsterová Helena, Ing., CSc. - fellow researcher
Rozsívalová Zdenka, Ing. - fellow researcher
Sedlaříková Marie, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Solčanský Marek, Ing. et Ing. - fellow researcher
Stejskal Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vaněk Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Veselý Aleš, Ing. - fellow researcher
Vondrák Jiří, prof. Ing., DrSc. - fellow researcher
Bača Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

ČUDEK, P. Optimalizace experimentálního scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro SEM pracující s vyšším tlakem. In Elektrotechnika a informatika 2010. 2010. s. 23-24. ISBN: 978-80-7043-913-5.
Detail

VANĚK, J.; STRNADEL, J. Long time monitoring of heat distribution in photovoltaic module by the thermovision. In ECS Transaction. ECS Transactions. San Francisco USA: ECS, 2014. p. 199-206. ISBN: 978-1-62332-031-7. ISSN: 1938-5862.
Detail

HOFMAN, J.; VANĚK, J. Aktivní zátěž pro testování fotovoltaických panelů. In 31. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Býkovice: Česká elektrotechnická společnost, 2011. s. 158-160. ISBN: 978-80-02-02243-5.
Detail

ČUDEK, P. Scintillation secondary electron detector for VP-SEM. In Student EEICT proceedings of the 17th conference volume 3. 2011. p. 402-406. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

VESELÝ, A.; VANĚK, J.; ŠTENCEL, J.; DOLENSKÝ, J. System for automatic recognizing defects in solar cells. Electronics, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 84-87. ISSN: 1313-1842.
Detail

POLSTEROVÁ, H. Teplotní změny elektrických vlastností nanokompozitu na bázi epoxidové pryskyřice. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2011, roč. 4, č. 4, s. 1-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; TONAR, K.; MICKA, K.; TOŠER, P. Study of the influence of carbon on the negative lead-acid battery electrodes. Journal of Power Sources, 2011, vol. 196, no. 2011, p. 3988-3992. ISSN: 0378-7753.
Detail

BAČA, P. Akumulace energie z OZE - vodíkové hospodářství. TZB-info, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1801-4399.
Detail

VESELÝ, A.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; BAŘINKA, R. New testing method for photovoltaic modules. In Proceedings of 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Valencia, Spain: WIP, 2010. p. 4189-4191. ISBN: 3-936338-26-4.
Detail

KUNOVJÁNEK, M.; KNOTEK, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Research for Component of Electrolyser. ECS Transaction, 2011, vol. 2011 (32), no. 1, p. 85-93. ISSN: 1938-6737.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ŠPIČÁK, P.; NOVÁK, V.; KAZELLE, J.; VONDRÁK, J. Preparation and Properties of Manganese Dioxide Studied by QCM. ECS Transactions, 2011, vol. 32, no. 1, p. 121-127. ISSN: 1938-5862.
Detail

ABRAHAM, P.; NEORAL, J.; BAČA, P. Impedance Properties of Electrodes with Different Additives in Lead-acid Accumulator. ECS Transactions, 2011, vol. 32, no. 1, p. 1-3. ISSN: 1938-5862.
Detail

MAXA, J.; JIRÁK, J.; NEDĚLA, V.: analýza SDE; Softwarová analýza srovnání proudění mezi clonkou s otvorem a clonkou tvaru síťky s ohledem pro potřeby detektoru elektronového mikroskopu. VUT, FEKT, UETE, Údolní 53, Brno, 602 00. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

MAXA, J.; NEDĚLA, V.: analýza DČK; Softwarová analýza vlivu tvaru hrdla v diferenciálně čerpané komoře na čerpání plynu. VUT, FEKT, UETE, Údolní 53, Brno, 602 00. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

MAXA, J.; JIRÁK, J.; NEDĚLA, V.: SD-V-EREM; Výměnné variabilní části scintilačního detektoru. EREM Aquasem, ÚPT AV ČR Královopolská 147, 612 64 Brno.. (funkční vzorek)
Detail

JIRÁK, J.; ČUDEK, P.; NEDĚLA, V.; MAXA, J.: SD pro VP-SEM; Modifikovaný scintilační detektor sekundárních elektronů pro VP-SEM se dvěma tlak omezujícími clonami a mřížkou odsávající SE od vzorku. EREM Aquasem, ÚPT AV ČR Královopolská 147, 612 64 Brno.. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

KŘIVÍK, P.: Absorpční charakteristiky; Software pro simulaci absorpčních charakteristik dielektrických materiálů. T-10, 3.59 FEKT-UETE Technická 10 Brno. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

MAXA, J.; JIRÁK, J.; NEDĚLA, V.: SD-V-EREM; Funkční vzorek pro analýzy vlivů velikosti a tvarů otvorů clonek při čerpání plynů pro vytvoření vakua. Ústav Přístrojové techniky AV ČR; Královopolská 147; 612 64 Brno. (funkční vzorek)
Detail

DVOŘÁK, P.; KUNOVJÁNEK, M.; ČECH, O.; ZATLOUKAL, M.: Dvouelektrodová cela; Dvouelektrodová cela. Technická 10, Brno, 3.67. URL: http://www.feec.vutbr.cz/uete. (funkční vzorek)
Detail

KŘIVÍK, P.: fotovoltaický panel s bypass; Software pro simulaci charakteristik fotovoltaického panelu s bypassovými diodami. T-10, 4.31 FEKT-UETE Technická 10 Brno. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

KUNOVJÁNEK, M.; KNOTEK, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ZATLOUKAL, M.: Elektrolyzér; Elektrolyzér pro výrobu vodíku. Technická 10, Brno, 3.65. URL: http://www.feec.vutbr.cz/uete/. (funkční vzorek)
Detail