Project detail

Studium struktury kontaktních vrstev v elektrodách olověného akumulátoru

Duration: 01.01.1996 — 31.12.1996

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (1996-01-01 - 1196-12-31)

Mark

GA102/96/0963

Default language

Czech

People responsible

Micka Karel, RNDr., DrSc. - fellow researcher
Calábek Milan, doc. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Results

KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M., ŠMARDA, V. Sledování vlivu přítlaku na vlastnosti kladných elektrodových hmot ol. ak. In Sborník 20. Jubilejní Chemické zdroje elektrické energie. Brno: CES, 1997. s. 43 ( s.)ISBN: 80-02-0117.
Detail

BAČA, P., CALÁBEK, M., ŠÁCHA, L. Sledování vlivu přítlaku na vlastnosti záporných elektrodových hmot olověného akumulátoru. In Sborní 20. Jubilejní Chemické zdroje elektrické energie. Brno: ČES, 1997. s. 50 ( s.)ISBN: 80-02-0117.
Detail

CALÁBEK, M.; MICKA, K.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; ŠMARDA, V. Study of Resistance Changes Related to Premature Capacity Loss in Lead Battery Plates. Journal of Power Sources, 1997, vol. 64, no. 64, p. 123 ( p.)ISSN: 0378-7753.
Detail

CALÁBEK, M.; MICKA, K.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; ŠMARDA, V. Resistance Changes and Premature Capacity Loss in Lead-Acid Battery Plates. Journal of Power Sources, 1996, vol. 49, no. 62, p. 161 ( p.)ISSN: 0378-7753.
Detail

CALÁBEK, M.; MICKA, K.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; ŠMARDA, V. Analysis of Positive-Plate Resistance During Cycling and the Effect of Compresion. Journal of Power Sources, 1997, vol. 67, no. 67, p. 85 ( p.)ISSN: 0378-7753.
Detail

BAČA, P., CALÁBEK, M., ŠÁCHA, L., ŠMARDA, V. Nové poznatky z měření kontaktního odporu mezi mřížkou a aktivní hmotou olověného akumulátoru. In Chemické zdroje elektrické energie XIX. Brno: ČVUT, 1996. s. 59 ( s.)
Detail