doc. Ing.

Pavel Vorel

Ph.D.

FEEC, UVEE – Associate professor

+420 54114 6720
vorel@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D.

Projects

 • 2024

  FW10010336, Vývoj řídící jednotky (ECU) pro proudové motory tahové kategorie 200 až 450 N, zahájení: 01.01.2024, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2023

  Elektrické pohony a přístroje v oblasti čisté mobility, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2020

  Moderní technologie v elektrických pohonech a přístrojích, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  TK02030119, Technologie vysokootáčkových systémů pro využití v oblasti termonukleární fúze, zahájení: 01.08.2019, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  TK02020173, Zvýšení bezpečnosti při nabíjení a provozu elektricky poháněných vozidel provozovaných na bezpečné hladině napětí, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TN01000071, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2018

  TK01020196, Certifikační zdroj s výkonovým stupněm pro malé zdroje připojované do sítí nn, zahájení: 01.07.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  TH03010007, Prototyp harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.04.2021
  Detail

 • 2017

  300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes - R3 PowerUP, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 31.10.2021
  Detail

  Výzkumné a vývojové práce k laboratornímu vzorku měniče 28V/900W, zahájení: 07.03.2017, ukončení: 31.05.2017
  Detail

  Zvýšení účinnosti elektrických pohonů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  Vývoj laboratornho funkčního vzorku měniče 28V/900W, zahájení: 07.09.2016, ukončení: 27.01.2017
  Detail

  Měření fyzikálních parametrů trakčních kontejnerů tramvaje 13 T a referenčních vozidel v DPMB, zahájení: 03.03.2016, ukončení: 05.10.2016
  Detail

 • 2015

  NTE17-Návrh zapojení a testovací verze soustavy budicí měnič, generátor a zátěž, zahájení: 16.06.2015, ukončení: 15.07.2015
  Detail

 • 2014

  Návrh aktivního usměrňovače, zahájení: 21.11.2014, ukončení: 01.12.2014
  Detail

  NTE10-Řídicísoftware pro aktivní usměrňovač a funkční demonstrátor, zahájení: 06.10.2014, ukončení: 15.12.2014
  Detail

  TA04020987, Zvýšení energetické účinnosti systému nabíjení a ochrany Li-Ion, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.07.2017
  Detail

  Zjištění příčin poruchovosti Skiipů ve výzbroji vozů 13T, zahájení: 03.06.2014, ukončení: 01.12.2014
  Detail

  Možnosti snížení energetické náročnosti provozu trolejbusů, zahájení: 01.06.2014, ukončení: 31.10.2014
  Detail

 • 2012

  Využití programovatelných hradlových polí při řízení reálných dynamických soustav: inovace dvou předmětů Mechatronika, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Využití nových technologií ve výkonové elektronice, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Řízení reálných dynamických soustav z prostředí Matlab/Simulink - inovace dvou předmětů oboru Mechanika, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  TA01011060, Výzkum a vývoj stavební řady kompaktních hnacích náprav lehkých vozidel s integrovaným elektrickým pohonem , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Mapování účinnosti střídavých elektrických pohonů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Inovace laboratoří řídicí elektroniky, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Elektrický pohon 1MW pro lokomotivu, zahájení: 20.06.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2002

  Systémy startergenerátoru spalovacího motoru osobního automobilu, zahájení: 15.04.2002
  Detail

  Podpora nového magisterského předmětu Průmyslová elektronika, zahájení: 19.03.2002
  Detail

 • 2001

  FD-K/045, Použití elektronických prvků v konstrukci malorážových zbraní, zahájení: 01.09.2001
  Detail

  FD-K/063, Konsorcium pro výzkum, vývoj a výrobu modulárních zdrojů vysokého proudu a nízkého napětí (HCLV) s možností sériového a paralelního řazení, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2000

  GA102/00/D013, Výzkum výkonových elektrických bezkartáčových pohonů na malé napětí pro automobilovou techniku, zahájení: 01.09.2000, ukončení: 01.09.2003
  Detail