Project detail

Využití nových technologií ve výkonové elektronice

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2014

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2014-12-31)

On the project

Užitné vlastnosti moderních výkonových spínacích součástek, především tranzistorů MOS-FET a IGBT, se neustále zlepšují. Týká se to jak dynamických parametrů (vypínací i zapínací doby), tak i parametrů statických (napěťový úbytek v sepnutém stavu). Kromě toho se začínají na trhu objevovat tranzistory z materiálu SiC, jejichž dynamické vlastnosti jsou téměř o řád lepší. To umožňuje realizovat výkonové měniče na vyšším pracovním kmitočtu a současně s vyšší účinností.

Mark

FEKT-S-11-14

Default language

Czech

People responsible

Cipín Radoslav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Červinka Dalibor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Huták Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kadlec Josef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klíma Bohumil, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Knobloch Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kuzdas Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Minárik Vladimír, Ing. - fellow researcher
Nouman Ziad, Ph.D. - fellow researcher
Otýpka Jan, Ing. - fellow researcher
Pazdera Ivo, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Procházka Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vondruš Jiří, Ing. - fellow researcher
Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Patočka Miroslav, doc. Dr. Ing. - principal person responsible

Units

Results

MINÁRIK, V.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Small Electric Car with Battery and Fuel Cell. In 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Gdańsk, Poland: 2011. p. 1666-1671. ISBN: 978-1-4244-9311-1.
Detail

PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P. Small Electric Vehicle Drive Control According to Maximal Efficiency Criteria. In 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Gdaňsk, Poland: 2011. p. 745-749. ISBN: 978-1-4244-9311-1.
Detail

NOUMAN, Z. Study application CPLDs as stepper Motor Controllers. In Proceedings of 9th International Conference VSACKÝ CÁB 2011. Vsetín: Brno University of Technology, 2011. p. 5-9. ISBN: 978-80-214-4319-8.
Detail

KNOBLOCH, J.; KLÍMA, B.; NOUMAN, Z.; POCHYLA, M. Implementation of diagnostics functions in the IGBT drivers, part 1. Diagnostics. In Proceedings of the 8th IEEE Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics & Drives. Bologna, IT: 2011. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-9302-9.
Detail

KNOBLOCH, J.; KLÍMA, B.; NOUMAN, Z.; POCHYLA, M. Implementation of diagnostics functions in the IGBT drivers, part 2. HW implementation. In Proceedings of the 8th IEEE Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics & Drives. Bologna, IT: 2011. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-9302-9.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M.; VONDRUŠ, J. Electromagnetic Design of Induction Machines Windings by the New Method. In XI. International Conference Proceeding on Low Voltage Electrical Machines. 1. Brno: UVEE, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

CIPÍN, R.; VONDRUŠ, J. New method of electromagnetic design of AC machines. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. p. 1397-1398. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M. New infinitesimal method for the analysis and synthesis of AC machines winding. In Joint Conference on Electromotion/IEEE Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics. Istanbul: Bahcesehir University, 2011. p. 1-6. ISBN: 978-1-4673-5004-4.
Detail

KADLEC, J.; PATOČKA, M. Parallel Connection of Switched-mode Supplies. In LVEM proceeding. 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M. New infinitesimal method for the calculation of self and mutual inductances of arbitrary AC windings. In Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Power Electronics and Drive Systems. Singapore: IEEE, 2011. p. 1-6. ISBN: 978-1-4577-0000-2.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M. Identification of the induction motor parameters based on the acceleration method. In Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Power Electronics and Drive Systems. Singapore: IEEE, 2011. p. 1-6. ISBN: 978-1-4577-0000-2.
Detail

ŠPANĚL, P. Automatic cutting machine. In LVEM 2011 proceeding. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

KUZDAS, J.; VOREL, P. High-Power Converter Operating at Switching Frequency 100kHz. In XI. International Conference on Low Voltage Electrical Machines LVEM2011. 2011. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

NOUMAN, Z.; KLÍMA, B.; KNOBLOCH, J. Study of Application FPGA in Electric Drives. In Proceeding of the XI. Interantional Conference on Low Voltage Electrical Machines LVEM2011. Brno: 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P. Integrated control and power Electronics for BLDC Motor. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. p. 1497-1498. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; ČERVINKA, D.; MINÁRIK, V.; KLÍMA, B. Analysis of Position Errors Caused by Friction in Circular Interpolation. In LVEM 2011 proceeding. 2011. p. 6-8. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

PROCHÁZKA, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives part 1. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. p. 1419-1420. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

KLÍMA, B.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives part 2. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. p. 1405-1406. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

HUTÁK, P.; KLÍMA, B.; PROCHÁZKA, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives: Winding Drums Control. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. p. 1413-1414. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; KLÍMA, B.; VOREL, P.; MINÁRIK, V.; ČERVINKA, D. Power modules with IGBT transistor for power electronic education. In XI. International Conference on Low Voltage Electrical Machines LVEM2011. 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4362-4.
Detail

KADLEC, J.; PATOČKA, M. Paralelní zapojení spínaných zdrojů pracujících do společné zátěže. In Proccedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 989-993. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

ŠPANĚL, P. Quasi-resonant converter. In Student EEICT 2012. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

ŠPANĚL, P. Řízení seriového rezonančního měniče. In XII. Tradiční workshop doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Ostrava: VŠB Ostrava, KE, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2664-6.
Detail

PRUDÍK, M. GASOLINE-ELECTRIC HYBRID BIKE. In Student EEICT 2012. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2012. p. 197-201. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

PRUDÍK, M. STEP-UP/STEP-DOWN MĚNIČ. In XII. Tradiční workshop doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Ostrava: VŠB Ostrava, KE, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2664-6.
Detail

FAJKUS, P. SYNCHRONOUS MOTORS IN ELECTRIC TRACTION DRIVES. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2012. p. 148-152. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

FAJKUS, P. ŘÍZENÍ SYNCHRONNÍHO MOTORU S PERMANENTNÍMI MAGNETY. In XII. Tradiční workshop doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2664-6.
Detail

NOUMAN, Z. Control Speed of DC Motor Using PWM FPGA. In In Proccedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 1135-1139. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

ŠPANĚL, P. Optimalizace výkonu automatického stříhače pro rychlý střih. In Proccedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. first. Brno: MSD, s. r. o., 2012. s. 1037-1040. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

KNOBLOCH, J.; KLÍMA, B.; NOUMAN, Z. On-line diagnostika výkonového měniče. In Proceedings of the 13th Scientific Conference on Electric Power engineering 2012. Brno: 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

PRUDÍK, M.; VOREL, P. Advantages of Using Two-Switch Forward Converter for High-Voltage Applications. In 2012 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. 2012. p. 326-330. ISBN: 978-1-4673-1300-1.
Detail

FAJKUS, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P. High Speed Range Field Oriented Control for Permanent Magnet Synchronous Motor. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. 2012. p. 225-230. ISBN: 978-1-4673-1300-1.
Detail

KUZDAS, J.; ČERVINKA, D.; VOREL, P. Parazitní jevy pulsních měničů velkého výkonu. In Proceedings 13th International Scientific Conference EPE 2012. 2012. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M. AC Fractional Winding Design by the New Method. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. 1. Sorrento: 2012. p. 609-613. ISBN: 978-1-4673-1300-1.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M.; PROCHÁZKA, P. Mathematical Tool for RMS Value Calculation of Impulse signals. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. 1. Sorrento: 2012. s. 983-987. ISBN: 978-1-4673-1300-1.
Detail

PATOČKA, M.; BĚLOUŠEK, R. Gamma-Network as the Full-blown Substituting Circuit of the Induction Machine. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines. 1. Brno: 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M. Vyšší harmonické magnetické indukce ve vzduchové mezeře asynchronního motoru. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 321-324. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M. Electromagnetic Design of Interspersed Winding for Induction Machines. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. 1. Brno: 2012. p. 30-33. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

CIPÍN, R.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; NOUMAN, Z.; KNOBLOCH, J.; VONDRUŠ, J. Battery Monitoring System for the Airplane VUT 051 RAY. ECS Transaction, 2012, vol. 2012(40), no. 1, p. 261-265. ISSN: 1938-6737.
Detail

CIPÍN, R.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; KADLEC, J. Battery System for the Airplane VUT 051 RAY. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

KUZDAS, J.; VOREL, P. PARASITIC EFFECTS IN POWER CIRCUITS OF HIGH POWER BATTERY CHARGERS. In 13TH ABAF BRNO 2012- Book of Proceedings. 2012. p. 345-350. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

VAŠÍČEK, A. Novel Resonant Mode Power Supply Control Approach. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. 1. Brno: 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

VAŠÍČEK, A. PURE RESONANT MODE POWER SUPPLY. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 2. 1. Brno: LITERA Brno, 2012. s. 135-137. ISBN: 978-80-214-4461-4.
Detail

ŠPANĚL, P.; PATOČKA, M. Comparison of switching losses in hard-switching converter and series resonant converter. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; MINÁRIK, V. Powerful Fast 16kW-Charger for an Electric Vehicle Electric Vehicles. ECS Transactions, 2012, vol. 40(1), no. 7, p. 253-259. ISSN: 1938-5862.
Detail

PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P. Dimenzování pohonu s asynchronním motorem pro elektromobil SEM-H2. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 1093-1096. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P. Nové topologie výstupních LC filtrů 3f. střídačů. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 389-392. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Využití SiC a GaN technologií v moderních systémech pro přeměnu energie. In Proceedings of the 13th Internationnal Scientific Conference Electric Power Engineering 2012, Volume 1. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 1129-1133. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; BENCALÍK, K. USAGE OF THE FUEL CELL-POWERED ELECTRIC DRIVE IN AVIATION. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 351-358. ISBN: 978-80-214-4610-6.
Detail

PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; ČERVINKA, D. Design of small electric car. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. Sorento: 2012. p. 359-364. ISBN: 978-1-4673-1300-1.
Detail

NOUMAN, Z.; KLÍMA, B.; KNOBLOCH, J. Embedded Control System Using FPGAs. Proceeding of the 12th International Conference on Low Voltage Electrical Machines. Brno: 2012. p. 144-147. ISBN: 978-80-214-4601-4.
Detail

PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; VOREL, P. Analysis of DC/AC converter with non-usual topology of output LC filter. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. Sorento: 2012. p. 281-286. ISBN: 978-1-4673-1300-1.
Detail

KUZDAS, J.; VOREL, P. Parasitic Effects in Battery Charger Using New SiC Diodes. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. 1. 2012. p. 110-112. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

VAŠÍČEK, A. SIMPLE RESONANT FREQUENCY TRACKER AND ESTIMATOR. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 3. 1. Brno: LITERA Brno, 2013. p. 128-132. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

ŠPANĚL, P. The leakage inductance dependence on HF transformer winding arrangement. In Student EEICT Proceedings of the 19th conference Volume 3. LITERA, 2013. p. 123-127. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

BĚLOUŠEK, R. Sensitivity analysis of the induction machine substituting circuit elements. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 3. Brno: LITERA, 2013. p. 88-92. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

PATOČKA, M.; BĚLOUŠEK, R. Náhradní zapojení asynchronního motoru ve tvaru Gama-článku. In Elektrické pohony 2013 XXXIII. konference Plzeň, 11. - 13. června 2013. Plzeň: 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-02457-6.
Detail

KNOBLOCH, J.; ČERVINKA, D.; KLÍMA, B.; FAJKUS, P.; NOUMAN, Z. Elektrický pohon vrtule letounu kategorie VLA. In XXXIII. Celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2013. s. 56-61. ISBN: 978-80-02-02457-6.
Detail

KUZDAS, J.; VOREL, P. Rychlonabíječ pro elektromobil s využitím polovodičů z karbidu křemíku. In XXXIII. Celostátní konference o elektrických pohonech. 2013. s. 44-49. ISBN: 978-80-02-02457-6.
Detail

NOUMAN, Z.; KNOBLOCH, J.; KLÍMA, B. Design and Implementation A Digital Sine-Cosine Generator Based FPGA. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 2013, vol. 2, no. 5, p. 304-307. ISSN: 2249-8958.
Detail

VAŠÍČEK, A. Chování LLC rezonančních měničů v režimu naprázdno. In Sborník XXXIII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň 2013. 1. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02457-6.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M. Electromagnetic design of irregular three phase windings. In Proceedings of EPE '13- ECCE Europe. Lille, Francie: 2013. p. 1-10. ISBN: 978-90-75815-17-7.
Detail

CIPÍN, R.; ONDRŮŠEK, Č.; HUZLÍK, R. Fractional-order model of DC motor. In Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances. 1. London: Springer, 2013. p. 363-370. ISBN: 978-3-319-02293-2.
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M. Skin Effect in Rotor Bars of Induction Motor in Form of Transfer Function. In Proceedings of the IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Vídeň: 2013. p. 3146-3150. ISBN: 978-1-4799-0223-1.
Detail

PATOČKA, M.; BĚLOUŠEK, R. Sensitivity analysis of the induction machine torque to the substituting circuit elements. In Mechatronics 2013 - Recent Technological and Scientific Advances. Springer International Publishing, 2013. p. 355-361. ISBN: 978-3-319-02293-2.
Detail

BĚLOUŠEK, R.; PATOČKA, M. Sensitivity analysis of the induction machine substituting circuit. ELECTROMOTION, 2013, vol. 20, no. 1-4, p. 122-126. ISSN: 1223-057X.
Detail

NOUMAN, Z.; KNOBLOCH, J.; KLÍMA, B. FPGA usage for power inverters diagnostics. In Proceedings of the IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Vídeň, Rakousko: 2013. p. 1-5. ISBN: 978-1-4799-0223-1.
Detail

ŠPANĚL, P.; PATOČKA, M. HF transformer winding arrangement for adjusting the leakage inductance. ELECTROMOTION, 2013, vol. 20, no. 1-4, p. 151-154. ISSN: 1223-057X.
Detail

KADLEC, J.; CIPÍN, R.; KLÍMA, B.; ČERVINKA, D.; VOREL, P. Li-ion accumulators for propulsion system of electric Airplane VUT 051 RAY. Journal of Solid State Electrochemistry, 2013, vol. 2013, no. 10, p. 1-7. ISSN: 1432-8488.
Detail

ČERVINKA, D.; PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; KLÍMA, B. Battery for small Electric Airplane. In Proceedings of the IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Vídeň, Rakousko: 2013. p. 1-5. ISBN: 978-1-4799-0223-1.
Detail

PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; KLÍMA, B. Electrical Drivetrain of the Small Airplane and Mutual Interaction of this Drivetrain. In Proceedings of the IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Vídeň, Rakousko: 2013. p. 1-6. ISBN: 978-1-4799-0223-1.
Detail

KUZDAS, J.; VOREL, P. Powerful charger for electric aircraft. In Proceedings of the IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Vídeň, Rakousko: 2013. p. 1163-1166. ISBN: 978-1-4799-0223-1.
Detail

NOUMAN, Z.; KNOBLOCH, J.; KLÍMA, B. Generating PWM Signals With Variable Duty From 0% to 100% Based FPGA SPARTAN3AN. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, vol. 4, no. 4, p. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; BENCALÍK, K. Usage of the Fuel Cell-Powered Electric Drive in Aviation. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF). ECS Transactions. New Jersey, USA: ECS, 2014. p. 207-214. ISBN: 978-1-60768-383-4. ISSN: 1938-5862.
Detail

ŠPANĚL, P.; PATOČKA, M. Hard to resonant switchable converter. In 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2014. p. 553-557. ISBN: 978-1-4799-3806-3.
Detail

CIPÍN, R.; KADLEC, J.; HUTÁK, P.; KLÍMA, B. Battery System for the Airplane VUT 051 RAY. ECS Transaction, 2014, vol. 48, no. 1, p. 217-222. ISSN: 1938-6737.
Detail

DABOUL, M.; NOUMAN, Z. The control of fan speed using FPGA boards. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2014, vol. 2014, no. 3, p. 54-57. ISSN: 2083-0157.
Detail

PATOČKA, M.; CIPÍN, R.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Měřicí transformátor proudu. 25401, užitný vzor. (2013)
Detail

ČERVINKA, D.; MINÁRIK, V.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R.: LS24V400W; Stand s měniči a motory pro ověřování řídicích algoritmů střídavých pohonů. Technická 10 BRNO, UVEE, B3/312. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

PRUDÍK, M.; VOREL, P.: HVDC001; Spínaný zdroj s vysokým výstupním napětím. Laboratoř SA 3.08, Technická 12. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
Detail

VAŠÍČEK, A.; PATOČKA, M.: GD001; Rychlý budič tranzistorů SiC MOSFET a IGBT. SA4.15. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
Detail

PRUDÍK, M.; VOREL, P.: ELKOLO_02; Trakční měnič pro motorové kolo. SA4.15 Technická 12. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
Detail

ČERVINKA, D.; PATOČKA, M.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; KLÍMA, B.; KADLEC, J.; KNOBLOCH, J.: VUT 051 RAY drive; Pohonný systém letounu VUT 051 RAY. Letecký ústav FSI VUT v Brně.. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (prototyp)
Detail

CIPÍN, R.; PATOČKA, M.: RezGen; Napěťový zdroj pro paralelní rezonanční obvody. VUT, FEKT, UVEE, Technická 10, 616 00 Brno. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

ŠPANĚL, P.: SRC v1; Sériový rezonanční měnič. SA4.15. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail