Ing.

Pavel Tofel

Ph.D.

FEEC, UFYZ – Assistant professor

+420 54114 6010
tofel@vut.cz

Send BUT message

Ing. Pavel Tofel, Ph.D.

Projects

 • 2024

  FW10010514, T-FLOW Systém pro telemetrické sledování a měření průtoku krve cévní protézou, zahájení: 01.01.2024, ukončení: 30.06.2026
  Detail

 • 2023

  Charakterizace a syntéza nanokompozitních materiálů a struktur pro ukládání/generování elektrické energie, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  Několikavrstvé grafenové senzory plynu se zadním hradlem: transport náboje a jeho fluktuace pro zlepšení vlastností, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2020

  FW01010281, Modulární počítač náprav 4.0, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Pokročilá charakterizace materiálů pro senzoriku a generátory elektrické energie , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  Innovation Challenge, zahájení: 01.08.2019, ukončení: 31.03.2021
  Detail

 • 2018

  Systém realizace přenosné a stacionální časomíry, zahájení: 09.03.2018, ukončení: 30.08.2018
  Detail

  Vývoj tlakového senzoru a vhodné baterie pro ortopedické vložky, zahájení: 01.02.2018, ukončení: 15.08.2018
  Detail

  Řízení mikrostruktury a vlastností bezolovnatých piezokeramických materiálů pomocí pokročilých technologií jejich přípravy, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Vyhodnocení elektrického izolačního odporu, zahájení: 01.12.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2015

  Prototype of energy harvester for wearable applications, zahájení: 01.11.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  TA04010312, Zlepšení povrchové kvality litých sochorů, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2010

  Výzkum metodik pro zlepšení kvality optoelektronických materiálů a součástek, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Modernizace laboratoře pro diagnostiku elektronických součástek pomocí Elektro-Ultrazvukové spektroskopie, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Modernizace laboratoře pro nedestruktivní testování součástek, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail