Project detail

Výzkum metodik pro zlepšení kvality optoelektronických materiálů a součástek

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

On the project

Potřeba zlepšování kvality optoelektronických materiálů a součástek s sebou nese požadavek na hledání nových nebo zlepšování stávajících metodik jejich diagnostiky. Jako velmi zajímavé se v tomto směru jeví metody nedestruktivní šumové diagnostiky vycházející z faktu, že poruchy ve struktuře jsou zároveň zdrojem nadbytečného šumu. Šum se pak stává nejen citlivým indikátorem kvality, ale také životnosti a spolehlivosti sledovaných soustav. Dalšími perspektivními metodami jsou pokročilé metody optické nanomikroskopie v blízkém poli.

Keywords
Šum, transport nosičů, spolehlivost, spektrální výkonová hustota, stárnutí

Key words in English
Noise, transport, reliability, noise density, ageing process.

Mark

FEKT-S-10-4

Default language

Czech

People responsible

Bartlová Milada, doc. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Bogatyreva Naděžda, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Dobis Pavel, RNDr., CSc. - fellow researcher
Holcman Vladimír, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chvátal Miloš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Knápek Alexandr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Koktavý Pavel, prof. Ing., CSc. Ph.D. - fellow researcher
Kopecký Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Liedermann Karel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Macků Robert, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Paračka Petr, Ing. - fellow researcher
Pavelka Jan, doc. Mgr., CSc. Ph.D. - fellow researcher
Sedláková Vlasta, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šik Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šikula Josef, prof. Ing. RNDr., DrSc. - fellow researcher
Škarvada Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tofel Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tománek Pavel, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Trčka Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Grmela Lubomír, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Physics
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

TRČKA, T. Characteristics of the improved set-up for electromagnetic and acoustic emission signals continual measurement. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010. Volume 595. Brno, 2010: NOVPRESS s.r.o, 2010. p. 139-143. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

SERGEEV, E.; KNÁPEK, A.; GRMELA, L. Ultrasharp Field-Emission Cathodes with Epoxy Coating. In New Trends in Physics, NTF 2012, Proceedings of the conference. první. Brno: 2012. p. 161-165. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.; COUFAL, O. Net Emission Coefficients of Radiation in Thermal Plasmas of Air with Carbon Admixture. In 25th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases. Contributed Papers. Belgrade, Srbsko: Astronomical Observatory, 2010. p. 241-244. ISBN: 978-86-80019-37-6.
Detail

KNÁPEK, A.; GRMELA, L. Fabrication and noise diagnostics of the Schottky and cold emission cathodes covered by thick tungsten oxide layer. In IMAPS CS International Conference 2010 - Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 156-160. ISBN: 978-80-214-4138-5.
Detail

LIEDERMANN, K.; PALAI-DANY, T.; HOLCMAN, V. Dielektrická charakterizace sodné soli karboxymetylcelulózy. In 18th International Conference DISEE 2010 Dielectric and Insulating Systems In Electricl Engineering - Proceedings, September 22 - 24, Demänovská Dolina, Slovensko. 2010. Bratislava, Slovensko: Nakladatel'stvo STU v Bratislave, 2010. s. 101-104. ISBN: 978-80-227-3366-3.
Detail

TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P. Electromagnetic and acoustic emission signals real time processing. In IMAPS CS International Conference 2010. Brno, 2010: NOVPRESS s.r.o., 2010. s. 313-318. ISBN: 978-80-214-4138-5.
Detail

KNÁPEK, A.; PARAČKA, P.; CHVÁTAL, M. Technologie výroby Schottkyho emisních katod zdokonalenou metodou elektrolytického leptání. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 5, s. 139-141. ISSN: 0447-6441.
Detail

KNÁPEK, A.; KRČÁL, O.; GRMELA, L. Schottky Nano-Tip Cathodes Fabrication and Diagnostics. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

ANDREEV, A.; GRMELA, L.; MORAVEC, P.; BOSMAN, G.; ŠIKULA, J. Investigation of excess 1/f noise in CdTe single crystals. SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2010, vol. 2010(25), no. 5, p. 1-7. ISSN: 0268-1242.
Detail

TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P. Problematika transformace signálů elektromagnetické a akustické emise do frekvenční oblasti. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 2, s. 57-59. ISSN: 0447-6441.
Detail

ŠKARVADA, P.; TOMÁNEK, P.; GRMELA, L.; SMITH, S. Microscale localization of low light emitting spots in reversed-biased silicon solar cells. SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 2010, vol. 94, no. 12, p. 2358-2361. ISSN: 0927-0248.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P. Analysis of fluctuation processes in forward-biased solar cells using noise spectroscopy. Physica status solidi (a), 2010, vol. 207, no. 10, p. 2387-2394. ISSN: 1862-6319.
Detail

HOLCMAN, V.; GRMELA, L.; LIEDERMANN, K. New Mixing Rules for Composite Polymer Materials. IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, 2010, vol. 5, no. 4, p. 381-385. ISSN: 1931-4973.
Detail

TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P. Electromagnetic and acoustic emission signals continual measurement and real time processing. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

TOMÁNEK, P.; MIKLÁŠ, J.; ABUBAKER, H.; GRMELA, L. Optical sensing of polarization states changes in meat due to the ageing. AIP conference proceedings, 2010, vol. 1288, no. 1, p. 127-131. ISSN: 0094-243X.
Detail

HOLCMAN, V.; LIEDERMANN, K.; STRÁNÍK, R. Změny dielektrického spektra polymeru při dlouhodobé expozici při nízkých teplotách. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 2010, č. 10, s. 279-281. ISSN: 0447-6441.
Detail

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V. Mean absorption coefficients of air plasmas. Journal of Physics: Conference Series, 2011, vol. 275, no. 1, p. 1-10. ISSN: 1742-6596.
Detail

TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B. Diagnostika mechanicky namáhaných materiálů založená na kontinuálním záznamu elektromagnetické a akustické emise. In Dielectric and Insulating System in Electrical Engineering. 1. Bratislava, 2010: STU, 2010. s. 131-134. ISBN: 978-80-227-3366-3.
Detail

MACKŮ, R.; HOLCMAN, V.; TOMÁNEK, P.; GRMELA, L.: Modul DC-AC měniče ver. 2.5; Modul DC-AC měniče ver. 2.5. Laboratoře UFYZ, Laboratoře NEE. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. (prototyp)
Detail

MACKŮ, R.; HOLCMAN, V.; TRČKA, T.: Modul DC-DC měniče v. 1.0; Modul DC-DC měniče v. 1.0. Laboratoře UFYZ, Laboratoře NEE. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail