Ing.

Martin Vojtek

Ph.D.

FEEC, UEEN – Assistant professor

+420 54114 6228
vojtek@vut.cz

Send BUT message

Ing. Martin Vojtek, Ph.D.

Projects

 • 2023

  Zkoušky souladu výrobny FVE 1,76 MW pro UPOS, zahájení: 10.07.2023, ukončení: 11.12.2023
  Detail

 • 2022

  Report for Insight into Requirements for Power Generation up to 50 kW , zahájení: 12.10.2022, ukončení: 20.12.2022
  Detail

  Studie: Nezáměrný ostrovní provoz distribuovaných zdrojů v částí DS, zahájení: 30.08.2022, ukončení: 05.12.2022
  Detail

  Studie řešení testovacích procedur se sekvencemi a algoritmy pro ověřování shody a souladu střídačů výroben v laboratoři EG.D, zahájení: 25.07.2022, ukončení: 30.11.2022
  Detail

  Sestavení matematických modelů tepelných zdrojů, zahájení: 09.05.2022, ukončení: 15.07.2022
  Detail

  Testování FV střídače, zahájení: 15.03.2022, ukončení: 30.06.2022
  Detail

  TK04010060, Implementace certifikačních procesů pro zajištění integrace rozptýlených zdrojů v souladu s požadavky Nařízení EU, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2021

  Školení: Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v odběrných místech s vnořenou výrobou, ČEZ Distribuce, a.s., dne 14.-15.9.2021, zahájení: 14.09.2021, ukončení: 15.09.2021
  Detail

  Školení: Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v odběrných místech s vnořenou výrobou, ČEZ Distribuce, a.s., 7.-8.9.2021, zahájení: 07.09.2021, ukončení: 08.09.2021
  Detail

  Vývoj, realizace a uvedení do provozu souboru rozvaděčů pro specializovaný testovací systém určený pro testování souladu výrobních modulů v kategorii A1 , zahájení: 21.05.2021, ukončení: 30.11.2021
  Detail

  Koncepční studie rozvoje FVE ve městě Brně, zahájení: 16.04.2021, ukončení: 03.11.2021
  Detail

 • 2020

  Autonomní řízení a regulace FV výroben v podmínkách VN , zahájení: 01.09.2020, ukončení: 23.12.2020
  Detail

  Seminář "Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v OM s vnořenou výrobou" 2, ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 27.08.2020, ukončení: 31.10.2020
  Detail

  Seminář "Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v OM s vnořenou výrobou", ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 27.08.2020, ukončení: 31.10.2020
  Detail

 • 2019

  TK02020108, Hybridní energetický systém pro řešení Smart Commercial Buildings, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

  Autonomní regulace Q(U)/P(U) u FVE a její vliv na NN síť - Etapa II terénní ověření, zahájení: 17.04.2019, ukončení: 30.05.2019
  Detail