Ing.

Martin Vojtek

Ph.D.

FEEC, UEEN – Assistant professor

+420 54114 6228
vojtek@vut.cz

Send BUT message

Ing. Martin Vojtek, Ph.D.

Creative activities

 • MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; VRÁNA, M.; VOJTEK, M.; KOVAL, F.: Hybrid_5kW; Hybridní energetický systém. Laboratoř ResLab (SA7.08), Vysoké učení technické v Brně FEKT UEEN, Technická 12.. URL: http://www.ueen.fekt.vut.cz/solarni-laborator. (prototyp)
  http://www.ueen.fekt.vut.cz/solarni-laborator, number of downloads: 0
  Detail

 • MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; VOJTEK, M.; VRÁNA, M.; KLUSÁČEK, J.: Hi-Voltage Battery 1.0; Hi-Voltage Battery (funkční vzorek). fgFORTE, s.r.o., Bílanská 4085/75, Kroměříž. (funkční vzorek)
  Detail

 • VOJTEK, M.; DRÁPELA, J.; MORÁVEK, J.; KYSNAR, F.: CAS-SW v5.1; Software pro ověření souladu výrobního modulu nebo zařízení s požadavky z dat měření. TN01000007/15-V2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky, Technická 3082/12, 61600 Brno. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/software-pro-overeni-souladu-vyrobniho-modulu-nebo-zarizeni-s-pozadavky-z-dat-mereni. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/software-pro-overeni-souladu-vyrobniho-modulu-nebo-zarizeni-s-pozadavky-z-dat-mereni, number of downloads: 0
  Detail

 • DRÁPELA, J.; DVOŘÁČEK, J.; MORÁVEK, J.; VOJTEK, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.; MANHALTER, M.; ONDEREK, A.; ŠTÍCHA, P.; KRATOCHVÍL, P.; HRUŠKA, T.: TK04010060-V1; Metodika ověřování a prokazování souladu výroben s požadavky. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – Staré Město, odbor elektroenergetiky a teplárenství MPO ČR.. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/metodika-overovani-a-prokazovani-souladu-vyroben-s-pozadavky. (metodika schválená)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/metodika-overovani-a-prokazovani-souladu-vyroben-s-pozadavky, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.