Ing.

Josef Kalivoda

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – Assistant professor

Josef.Kalivoda@vut.cz

Send BUT message

Ing. Josef Kalivoda, Ph.D.

Projects

 • 2023

  FW06010715, Eliminace volatilních látek z odpadních vod se současnou konverzí v druhotně využitelnou surovinu při využití mikropórezních dutých vláken, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 31.12.2026
  Detail

  Aplikovaná environmentální chemie a technologie, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

 • 2021

  Vývoj utilizační sušárny čistírenských kalů, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2020

  TK03010078, Výzkum uplatnitelnosti akumulace energie pomocí technologií P2G, zahájení: 01.07.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  TH04030198, Odstraňování amoniaku z fugátu bioplynových stanic pomocí membránového kontaktoru., zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2015

  TH01030820, Komplexní snížení plynných polutantů "malých" producentů emisí, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Pokročilé materiály – chemie, technologie a jejich vlastnosti, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2011

  Hodnocení zátěže ekosystému prioritními polutanty, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail