doc. Ing.

Jiří Pospíšil

Ph.D.

FME, EI DPE – Head of sub-department

+420 54114 2581
pospisil.j@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Projects

 • 2021

  Conference on Power System Engineering 2021, zahájení: 20.05.2021, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  DP_24 - Komplexní přístup k energetickému využití odpadů a čištění spalin II., zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2020

  Energetické transformace pro udržitelnou energetiku, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku, zahájení: 01.10.2018, ukončení: 30.09.2022
  Detail

  TK01010146, Projektování a bezpečné provozování LNG čerpacích stanic, zahájení: 01.09.2018, ukončení: 31.08.2021
  Detail

  TEG - Termoelektrický generátor - přenosný zdroj elektrické energie využívající termoelektrické přeměny, zahájení: 07.06.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Zvyšování efektivity modulárních komponent energetických centrál, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost, zahájení: 01.02.2017, ukončení: 30.04.2022
  Detail

  TH02030120, Termické zpracování zbytků po suché fermentaci, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  TH02020032, Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  TH02030260, Modulární spalovací technologie pro spalování alternativních paliv, zahájení: 01.11.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TH02020025, Výzkum a vývoj automatického kotle na spalování biomasy, zahájení: 01.11.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  Komplexní výzkum spalovacích zařízení a využití tepla, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Kontaminace produktů spalování a zplyňování biomasy a odpadů organickými polutanty, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Detekce prachových částic ve spalinách kotle na biomasu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Využití termoelektrických generátorů v mikrokogeneraci, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Přestup tepla na spirálním skrápěném výměníku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Vybrané komponenty trigeneračních procesů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Polygenerace malých výkonů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Inovace předmětu "Užití výpočetní techniky při návrhu tepelných energetických zařízení", zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Inovace odborného vzdělávání na středních školách zamřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 30.09.2012
  Detail

  GAP101/10/1669, Přenos tepla na skrápěných trubkových svazcích v hlubokém podtlaku, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Chladicí absorpční oběhy, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Experimentální výzkum tvorby kapalného filmu na trubkách skrápěného výměníku, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  Inovace a rozvoj palivové laboratoře, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  FI-IM4/059, Výzkum a vývoj solární chladící jednotky využívající tepelnou energii zachycenou solárními kolektory k výrobě chladu pro klimatizační jednotky, zahájení: 01.05.2007, ukončení: 30.04.2010
  Detail

 • 2004

  Matematické modelování oběhu absorpčního tepelného čerpadla, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail