Project detail

Projektování a bezpečné provozování LNG čerpacích stanic

Duration: 01.09.2018 — 31.08.2021

On the project

Cílem projektu je přispět k odblokování současné situace, kdy na trhu není poptávka po nákladních vozidlech na LNG, protože není dostatečně rozvinutá infrastruktura čerpacích stanic. Nedostatek stanic je způsoben chybějícími stavebně technickými předpisy pro jejich výstavbu a provozování, přičemž prosazení těchto předpisů vytvoří základní impuls pro urychlení výstavby infrastruktury a vytvoření nabídky, která povede k rozšíření LNG v nákladní přepravě. Proces bude znamenat významný příspěvek pro naplnění směrnice Evropského parlamentu 22/2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Stanoveného cíle bude dosaženo realizací navazujících etap: sestavení monografie (06/2019), uspořádání odborné konference (05/2020), návrh příslušné ČSN (12/2020) a certifikace metodiky (08/2021).

Keywords
energetika, LNG stanice, provoz, bezpečnost

Mark

TK01010146

Default language

Czech

People responsible

Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dufek Zdeněk, doc. JUDr. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

- whole funder (2018-09-01 - 2021-08-31)

Results

DUFEK, Z.; POSPÍŠIL, J.; BENEŠ, P. Využití LNG v dopravě. Konference dopravní infrastruktura 2019. Praha: Agentura VIACO, 2019. s. 86-89.
Detail

HROMADA, M.; ŘEHÁK, D.; DUFEK, Z.; KAKSA, V. Hodnocení rizikovosti LNG čerpacích stanic ve vazbě na jejich projektování a bezpečné provozování. Silnice železnice, 2021, roč. 20121, č. 4, s. 70-77. ISSN: 1803-8441.
Detail

DUFEK, Z. LNG z pohledu globální energetické perspektivy a z pohledu ČR. Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost Sborník LNG konference 2021. Plyn. (Gas.) Český plynárenský svaz JE JL. ČR: Český plynárenský svaz, 2021. s. 7-11. ISSN: 0032-1761.
Detail

DUFEK, Z.; BENEŠ, P.; POSPÍŠIL, J.; ŠKORPÍK, J.; ŽIVEC, V.; MARTINKA, M. Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2019, 2019. 88 s. ISBN: 978-80-7623-016-3.
Detail