prof. Ing.

Jiří Jan

CSc.

FEEC – Professor Emeritus

+420 54114 6648
jan@vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Jiří Jan, CSc.

Projects

 • 2017

  Aplikace pokročilých přístupů pro analýzu signálů, systémů a dat v lékařských, biologických a bioinformatických oblastech , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2015

  analysis of 3D CT medical image data, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  Pokročilá analýza medicínských a biologických systémů, signálů a dat, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  7AMB12DE002, 7AMB12DE002 Extrakce nových diagnostických parametrů pro vybrané nemoci z obrazových dat sítnice, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Zavádění moderních algoritmů analýzy a fúze obrazů do výuky interdisciplinárních oborů biomedicínského inženýrství, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  GAP103/12/0552, Srovnání a inference metod hodnocení funkční a efektivní konektivity v fMRI, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2011

  Vývoj metod pro analýzu biologických systémů, signálů a dat , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  GAP304/11/1318, Optimalizace metodiky analýzy a hodnocení simultánního EEG-fMRI , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Pokročilé metody analýzy biologických systémů, signálů a obrazů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Internetová knihovna metod a algoritmů pro registraci a fúzi medicínských obrazů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Support of glaukoma diagnostics via advanced analysis of retinal image data , zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  3D and 4D CT image data registration - research collaboration agreement, zahájení: 01.09.2008, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Analysis of specific types of medical image data, zahájení: 01.08.2008, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Simulace ultrazvukového pole v nehomogenním prostředí pro účely ultrazvukové výpočetní tomografie, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Topographic colour fused image as a new imaging modality for web-based support of glaucoma diagnosis, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2006

  EVICAB - European Virtual Campus for Biomedical Engineering , zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2005

  Segmentace oftalmologických obrazů s využitím fúzovaných vektorových obrazových dat, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Rekonstrukce třídimensionálních ultrasonografických dat snímaných v reálném čase, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Development of high resolution image reconstruction algorithms for medical ultrasound computer tomography, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  MSM0021630513, Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM). Výzkumný záměr MŠMT ČR MSM 0021630513. 2005 - 2011 , zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2004

  1M0572, Aplikace zpracování a analýzy obrazů v medicíně (brn. výzk centrum ID:1M0572,č.proj.1M6798555601 Data, Algoritny a Rozhodování) - DAR, zahájení: 14.04.2004, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Využití bioimpedance pro měření parametrů krevního oběhu., zahájení: 07.04.2004
  Detail

  D-CZ 23/05-06 Computer Aided Diagnosis of Glaucoma based on Analysis of Multimodal Image Data, zahájení: 30.03.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  Dekonvoluce ultrasonografických obrazů (VUT – Jiřík), zahájení: 01.09.2003, ukončení: 31.08.2005
  Detail

  Inovace laboratoře měření fyziologických funkcí, zahájení: 31.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  KJB2813303, Analýza a eliminace speklí v 3D medicínských ultrazvukových obrazech, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  GP102/03/P153, Zpracování a analýza 3D oftalmologických obrazových dat se zaměřením na zlepšení preventivní diagnostiky glaukomu, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  Kompilace a segmentace trojrozměrného souboru obrazových dat z 2D skenů., zahájení: 25.01.2002
  Detail

  GA102/02/0890, Analýza medicínských ultrasonografických dat se zaměřením na 3D zobrazení v kardiologii, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2001

  Počítačové zpracování oftalmologických obrazových dat, zahájení: 01.07.2001, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Tvorba nového bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika jako součást strukturovaného studia na Fakultě elektrotechniky a informatiky, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  Informatizace výukového centra biomedicínského inženýrství - A, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 2000

  EuroConference BIOSIGNAL 2000, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 30.06.2001
  Detail

  GA102/00/P079, Metody multirezoluční vizualizace medicínských obrazových dat, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 1999

  MSM 262200011, Výzkum elektronických komunikačních systémů a technologií, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  NA5720, Kontrastní echokardiografie myokardu u nemocných po infarktu myokardu, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  GA102/99/1228, Analýza a interpretace obrazových dat ultrazvukové tomografie, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 1998

  GA102/98/P018, Rekonstrukce a vizualizace 3D medicínských obrazových dat, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.1999
  Detail