Project detail

Kontrastní echokardiografie myokardu u nemocných po infarktu myokardu

Duration: 01.01.1999 — 31.12.2001

Funding resources

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Výzkum a vývoj v oblasti Kardiovaskulárních chorob

- whole funder

On the project

ultrasonografie, hodnocení prokrvení

Mark

NA5720

Default language

Czech

People responsible

Jan Jiří, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Biomedical Engineering
- (2001-01-01 - not assigned)

Results

JAN, J., CHALOUPKA, V. PERFUSION OF MYOCARDIUM ASSESMENT BASED ON ANALYSIS OF ULTRASONOGRAPHIC HARMONIC IMAGING DATA. In Proc. VI. Int. Conf. SYMBIOSIS 2001. 1. Gliwice Poland: 2001. p. 15 ( p.)ISBN: 80-214-0893-6.
Detail

CHALOUPKA, V., ELBL, L., JAN, J., JANOUŠEK, S., PRÁŠEK, J. Comparison of dobutamine stress echocardiography, myocardial contrast echocardiography and SPECT in patients with acute myocardial infarction. European Journal of Echocardiography, 2001, vol. 2001, no. S2, p. 65 ( p.)ISSN: 1525-2167.
Detail

CHALOUPKA, V., JAN, J., ELBL, L., JANOUŠEK, S., PRÁŠEK, J. Kontrastní echokardiogragie myokardu u nemocných po infarktu myokardu. Cor at Vasa. 2002. s. 250 ( s.)ISSN: 0010-8650.
Detail

CHALOUPKA, V., ELBL, L., JAN, J., JANOUŠEK, S., PRÁŠEK, J. Použití dobutaminové zátěžové echokardiografie, myokardiální kontrastní echokardiografie a perfúzní scintigrafie u nemocných po infarktu myokardu. Noninvasive Cardiology, 2002, roč. 11, č. 2, s. 89 ( s.)ISSN: 1210-0048.
Detail

CHALOUPKA, V., JAN, J., ELBL, L., JANOUŠEK, S., PRÁŠEK, J. Úskalí hodnocení funkce a perfúze myokardu pomocí dobutaminové a kontrastní echokardiografie. Cor at Vasa, 2001, roč. 2001, č. 43, s. 31 ( s.)ISSN: 0010-8650.
Detail