doc. Ing.

Jiří Brožovský

CSc.

FCE, THD – Associate professor

Jiri.Brozovsky@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc.

Creative activities

 • BROŽOVSKÝ, J.: metodika hodnocení odolnosti; Metodika hodnocení odolnosti vysokohodnotých betonů. D234. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.: betony s metakaolinem; Vysokohodnotné betony s metakaolinem. D237. (funkční vzorek)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.: TP; Technický standard pro přípravu a kontroly oprav železobetonových konstrukcí - chladicí věže a komíny. THD. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.: VUT-FV-BR012009; Beton s přídavkem kalů z propírky drobného kameniva. VUT-THD. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/thd, number of downloads: 1
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.: VUT-FV-BRO1-2010; Beton s přídavkem jemně mletého cihelného střepu. THD-VUT FAST. (funkční vzorek)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.: VUT-FV-BRO2-2010; Beton s bezsádrovcovým cementem odolný proti rozmrazovacím chemickým látkám a klimatickým vlivům v počátečním období zrání. THD-VUT-FAST. (funkční vzorek)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.: VUT-FV-BRO30-2010; Zkušební přípravek pro upnutí betonových dlažebních bloků při provádění měření odrazovými tvrdoměry. VUT-FAST-THD. (funkční vzorek)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.: VUT-OT-BRO01-2010; Technologický postup pro zkoušení betonových dlažebních bloků Schmidtovým tvrdoměrem. VUT-FAST-THD. (ověřená technologie)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.: VUT-OT-BRO02-2010; Postup úpravy zkušební plochy obyčejných a vysokopevnostních betonů npro zkoušení Schmidtovými tvrdoměry. VUT-FAST-THD. (funkční vzorek)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.: VUT-OT-BRO02-2010; Technologický postup pro zkoušení pevností cementů pro obecné použití na bázi portlandského slinku dynamickou nedestruktivní metodou. VUT-FAST-THD. (ověřená technologie)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.: VUT-FV-BR012011; Cementy pro zdění s odprašky ze zpracování kameniva. VUT-FAST-THD. (funkční vzorek)
  Detail

 • BROŽOVSKÝ, J.: VUT-FV-BR022011; Jemnozrnný beton na bázi bezsádrovcového cementu s vysokými počátečními pevnostmi. VUT-FAST-THD. (funkční vzorek)
  Detail

 • BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; JEŘÁBEK, Z.: V005; Metodika pro hodnocení stavu materiálů ve stavebních konstrukcích. VUT FAST v Brně. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.: V006; Metodika hodnocení vyvíjených materiálů s obsahem druhotných a alternativních surovin. VUT FAST v Brně. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.