doc. Ing.

Jiří Brožovský

CSc.

FCE, THD – Associate professor

Jiri.Brozovsky@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc.

Publications

 • 2022

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Structural, physical and mechanical changes of cement-bonded particleboards during sudden fluctuations in temperature and moisture. JOURNAL OF WOOD SCIENCE, 2022, vol. 68, no. 1, p. 1-22. ISSN: 1435-0211.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MELICHAR, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; BROŽOVSKÝ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; HERMANN, R. Study of the Interaction of Cement-Based Materials for 3D Printing with Fly Ash and Superabsorbent Polymers. Buildings, 2022, vol. 12, no. 11, p. 1-19. ISSN: 2075-5309.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2021

  BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L. The Influence of Transmission Direction and the Natural Frequency of Transducers During the Testing of Silica Refractory Bricks by the Ultrasonic Pulse Method. RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, 2021, vol. 57, no. 2, p. 96-104. ISSN: 1061-8309.
  Detail | WWW

  Gusak D.; Brožovský J., Hela R. Using of The Ultrasonic Method for Alkali-Silica Reaction Detection In the Cement Mortar. In 18th International Conference on Silica Binders, ICBM 2019. Solid State Phenomena. ŠVÝCARSKO: Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2021. p. 29-35. ISBN: 9783035717280. ISSN: 1012-0394.
  Detail | WWW

  Gusak D.; Brožovský J., Hela R. Использование ультразвукового метода для определения щелочно-кремнеземной рефкции в цементном растворе. Concrete technologies, 2021, vol. 2021, no. 321, p. 53-57. ISSN: 1813-9787.
  Detail | WWW

  BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L. ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЗВУЧИВАНИЯ И СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ИСПЫТАНИИ ДИНАСОВЫХ КИРПИЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ. Defektoskopiya, 2021, vol. 2021, no. 2, p. 15-23. ISSN: 0130-3082.
  Detail | WWW

 • 2020

  Gusak D.; Brožovský J., Hela R. ZHODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI ULTRAZVUKOVÉ IMPULSOVÉ METODY PRO DETEKCI ALKALICKÉ KŘEMIČITÉ REAKCE KAMENIVA V BETONU. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ JUNIORSTAV 2019. Brno: VUT Brno, 2020. p. 628-635. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

 • 2019

  BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; BROŽOVSKÝ, J. Rebound Hammer Tests of High-Strength Concrete: Effects of Internal Stress and the Shape of the Impact Area of the Test Specimens on the Measurement Results. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2019, vol. 63, no. 1, p. 215-221. ISSN: 0553-6626.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Nedestruktivní stanovení pevností vápenopískových cihel mechanickým odrazovým tvrdoměrem. TZB-info, 2019, vol. 21, no. 40, p. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2018

  JAROLÍM, T.; BROŽOVSKÝ, J.; PIZÚROVÁ, N.; ŠÁCHA, D. Influence of CNT Addition to the Frost Resistance of Concrete. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). Trans Tech Publications Ltd. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 30-34. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  BROŽOVSKÝ, J. Využití ultrazvukové impulsové metody pro zjišťování pevnosti v tlaku různých druhů cihel. TZB-info, 2018, vol. 2018, no. 15, p. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  BROŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА СВОЙСТВА РЕМОНТНЫХ РАСТВОРОВ С АКТИВНОЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ДОБАВКОЙ. Sciences of Europe, 2018, vol. 1, no. 33, p. 9-18. ISSN: 3162-2364.
  Detail | WWW

  BROŽOVSKÝ, J. Vliv vlhkosti a způsobu prozvučování cihel na výsledky jejich měření ultrazvukovou metodou. TZB-info, 2018, vol. 2018, no. 33, p. 1-9. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; BROŽOVSKÝ, J. Study On The Resistance Of High-Performance Concrete To The Selected Chemically Aggressive Environments. 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET), Brisbane, Australia: ISERD, 2018. p. 25-31.
  Detail

 • 2017

  BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; VÁLEK, J. Behaviour of cement composites with lightweight and heavyweight aggregates at high temperatures. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2017, vol. 61, no. 2 (2017), p. 272-281. ISSN: 0553-6626.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BROŽOVSKÝ, J. ULTRASONIC PULSE AND RESONANCE METHOD - EVALUATION OF THE DEGREE OF DAMAGE TO THE INTERNAL STRUCTURE OF REPAIR MORTARS CAUSED BY EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURES. RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, 2017, vol. 53, no. 10, p. 744-753. ISSN: 1061-8309.
  Detail | WWW

  1. Využití dynamických nedestruktivních metod pro odhad poškození tepelně namáhaných správkových hmot určených k opravě betonových konstrukcí. Beton TKS, 2017, vol. 2017, no. 3, p. 60-63. ISSN: 1213-3116.
  Detail

 • 2016

  BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L. Contribution to the issue of evaluating the compressive strength of concrete exposed to high temperatures using the Schmidt rebound hammer. RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, 2016, vol. 52, no. 1, p. 44-52. ISSN: 1061-8309.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Stanovení pevnosti v tlaku různých druhů cihel z parametrů měření ultrazvukovou impulsovou metodou. In CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials - Conference proceedings-XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. p. 10-17. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Ultrasonic pulse method-influence of internal compressive stress on results of testing calcium silicate bricks. In Special Concrete and Composites 2016. Key Engineering Materials (print). 1. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd, 2016. p. 260-266. ISBN: 978-3-0357-1079-3. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L. Contribution to the issue of evaluating the compressive strength of concrete exposed to high temperatures using the Schmidt rebound hammer. Defektoskopiya, 2016, vol. 2016, no. 01, p. 55-66. ISSN: 0130-3082.
  Detail | WWW

 • 2015

  DUFKA, A.; BROŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Development of Repair Mortars Based on Alkali Activated Materials for Application in Chemically Aggressive Surroundings. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 98-104. ISBN: 978-3-03835-506- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Comparison of dynamic young' s modulus of elasticity values measured by ultrasonic pulse and resonance methods. In 12th Conference Silicate Binders 2014. Advanced Materials Research. 1. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. p. 193-196. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail | WWW

 • 2014

  BROŽOVSKÝ, J. High-Strength Concrete - NDT with Rebound Hammer - Influence of Aggregate on Test Results. Nondestructive Testing and Evaluation, 2014, vol. 29, no. 3, p. 255-268. ISSN: 1058-9759.
  Detail

  ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Study of Hydrothermal Behavior of Thermal Insulating Materials Based On Natural Fibers. International Science Index, 2014, vol. 8, no. 9, p. 950-953. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. To the problems of determination of dynamic elasticity modules of calcium silicate bricks by means of resonance method. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. 1. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 139-143. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Analysis of relations for determination of parameters of various types of concrete based on ultrasonic pulse method measurement. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013. Advanced Materials Research. 1. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 99-107. ISBN: 978-3-03835-083- 5. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J. K problematice stanovení pevností HSC odrazovými tvrdoměry systému Schmidt. Sanace betonových konstrukcí, 2014, vol. 2014, no. 24, p. 21-26. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Pevnosti a mrazuvzdornost betonů s bezsádrovcovými cementy. In Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. 1. Česká republika: Vysoká škola báňslá Ostrava, 2014. p. 87-95. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Rebound hammer tests of calcium silicate bricks – effects of internal compressive stress on measurement results. In Recent Engineering Decisions in Industry. Applied Mechanics and Materials. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 155-158. ISBN: 978-3-03835-168- 9. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Influence of moisture and temperature of calcium silicate bricks on results of measurements with rebound hammer. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 1. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 352-355. ISBN: 978-3-03835-188- 7. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Masonry cements with fines from aggregate production. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 1. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 211-214. ISBN: 978-3-03835-188- 7. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Determine the Compressive Strength of Calcium Silicate Bricks by Combined Non-Destructive Method. The Scientific World Journal, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1537-744X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BROŽOVSKÝ, J. Calcium Silicate Bricks – Ultrasonic Pulse Method: Effects of Natural Frequency of Transducers on Measurement Results. International Science Index, 2014, vol. 8, no. 9, p. 914-917. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Evaluation of frost resistance of calcium silicate masonry units with ultrasonic pulse and resonance methods. Defektoskopiya, 2014, vol. 2014, no. 10, p. 66-76. ISSN: 0130- 3082.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HELA, R. Selected properties of cementitous composites with Portland cements and blended Portland cements in extreme conditions. In Book series. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: 2014. p. 443-448. ISBN: 9783038350071. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. EVALUATION OF FROST RESISTANCE OF CALCIUM SILICATE MASONRY UNITS WITH ULTRASONIC PULSE AND RESONANCE EVALUATION OF FROST RESISTANCE OF CALCIUM SILICATE MASONRY UNITS WITH ULTRASONIC PULSE AND RESONANCE METHODS. RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, 2014, vol. 50, no. 10, p. 607-615. ISSN: 1061- 8309.
  Detail

  DUFKA, A.; BROŽOVSKÝ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Analysis of possibility of using geopolymers in rehabilitation of reinforced concrete structures. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 73-76. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2013

  BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DROCHYTKA, R.; HELA, V. Evaluation of Degradation of Concrete Exposed to High Temperature by Means of Ultrasonic Pulse Method. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2013, no. 284- 287, p. 1315-1319. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; PETRÁNEK, V.; BROŽOVSKÝ, J. Improvement of Mechanical Properties of Mortar Reinforced by Cold Plasma Treated Polypropylene Fibres. ADV SCI LETT, 2013, vol. 19, no. 2, p. 429-432. ISSN: 1936- 6612.
  Detail | WWW

  ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; KREJZA, Z.; GAILIUS, A. Development of thermal insulating materials on natural base for thermal insulation systems. Procedia Engineering, 2013, vol. 57, no. 5, p. 1288-1294. ISSN: 1877- 7058.
  Detail | WWW

  BROŽOVSKÝ, J. Bricks built in Masonry: Influence of Sounding Techniques and Moisture on Ultrasonic Pulse Transmission Velocity During Parameter Determination. WULFENIA, 2013, vol. 20, no. 5, p. 200-209. ISSN: 1561- 882X.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. BETONY S KŘEMIČITÝMI POPÍLKY – ODOLNOST PROTI SÍRANOVÉ KOROZI. In Popílky ve stavebnictví 2013. 1. Brno: SSBK, 2013. p. 88-92. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Influence of Moisture of Light- Weight Concrete Containing Lightweight Expanded Clay Aggregate on Test Results Obtained by Means of Impact Hammer. Advanced Materials Research, 2013, vol. 753- 755, no. 8, p. 663-667. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  HUBÁČEK, A.; BROŽOVSKÝ, J.; HELA, R. Comparison of properties of shotcrete tested using destructive and non- destructive methods. Procedia Engineering, 2013, vol. 2013, no. 65, p. 63-68. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; BROŽOVSKÝ, J.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; DORAZILOVÁ, I. Výsledky sledování reologických a vybraných fyzikálně- mechanických vlastností cementových past a ztvrdlých betonů s portlandskýi cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy. Konstrukce, 2013, vol. 5, no. 10, p. 48-51. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Use of Non- Destructive Ultrasonic Pulse Testing Methods in Evaluation of Brick Parameters. 3rd International Conference on Sustainable Construction Materials & Technologies (SCMT3). 1. Kyoto, Japonsko: Japan Concrete Institut, 2013. p. 1-10.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. ULTRAZVUKOVÁ IMPULSOVÁ METODA – NÁSTROJ PRO HODNOCENÍ PEVNOSTÍ CEMENTŮ PRO ZDĚNÍ. In Constructions mateials Zborník recenzovaných vedeckých prací. 1. Nitra, Slovensko: Slovenská polnohospodárká univerzita v Nitre, 2013. p. 120-125. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. K PROBLEMATICE ZKOUŠENÍ VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL ULTRAZVUKOVOU IMPULSOVOU METODOU. In DEFEKTOSKOPIE 2013 Sborník příspěvků. 1. Olomouc, ČR: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2013. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-4799- 8.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Comparsion of Compressive Strenghts of Concrete testing by Different of Sclerometers. Procedia Engineering, 2013, vol. 2013, no. 65, p. 254-259. ISSN: 1877- 7058.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Parameter Determination Analysis of the Findings from the Application of an Ultrasonic Pulse Method for the Evaluation of Wood Condition. WULFENIA, 2013, vol. 20, no. 7, p. 71-80. ISSN: 1561- 882X.
  Detail

 • 2012

  BROŽOVSKÝ, J.; BENEŠ, D.; ZACH, J. NDT of LWC with Expanded Clay. In Nondestructive Testing of Materials and Structures. 1. Heidelberg: Springer- RILEM bookseries, 2012. p. 335-340. ISBN: 978-94-007-0722- 1.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. K problematice určování pevnosti betonu v konstrukci z rychlosti šíření ultrazvukového impulsu podle ČSN EN 13791. Beton TKS, 2012, vol. 11, no. 6, p. 80-83. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. Design Procedure Concerning Composition of Composites Containing Gypsum- Free Cement. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012, no. 450- 451, p. 719-726. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Implementation of Non- Destructive Impact Hammer Testing Methods in Determination of Brick Strength. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 2012, no. 174- 177, p. 280-285. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M. DEVELOPMENT OF CERAMIC BLOCKS FOR MASONRY CONSTRUCTIONS WITH THERMAL INSULATION FILLING ON THE BASIS OF EASILY RENEWABLE RAW MATERIALS AND BY- PRODUCTS. In 15th International Brick and Block Masonry Conference. Floriánopolis, Brazílie: University Federal de Santa Catarina, 2012. p. 52-54. ISBN: 978-85-63273-10- 9.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ PEVNOSTÍ BETONOVÝCH DLAŽEBNÍCH BLOKŮ ODRAZOVÝMI TVRDOMĚRY SYSTÉMU SCHMIDT. In CONSTRUMAT 2012 Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie. 1. Žilina: Žilinská universita, Stavebná fakulta, 2012. p. 111-118. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Testing the strength of cement and concrete with high initial strength ultrasonic pulse method. In Proceedings 10th INTERNATIONAL CONFERENCE NDT 2012 NON- DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. 1. Brno: VUT v Brně, 2012. p. 5-11. ISBN: 978-80-7204-823- 6.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. VLIV ZPŮSOBU ÚPRAVY ZKUŠEBNÍ PLOCHY BETONŮ NA HODNOTU ODRAZU ODRAZOVÉHO TVRDOMĚRU. Sanace betonových konstrukcí, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 297-301. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. EVALUATION OF TECHNICAL CONDITION OF MANSORY STRUCTURES. In 15th IB2Mac Developing thr future of masonry. 1. Florianopolis, Brasil: Federal University of Santa catarina and of Sao Paolo, 2012. p. 1-10. ISBN: 978-85-63273-10- 9.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L. Využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot. Beton TKS, 2012, vol. 2012, no. 6, p. 76-79. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2011

  BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, J. ZJIŠŤOVÁNÍ PEVNOSTÍ CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH V HISTORICKÝCH STAVBÁCH. Zprávy památkové péče, 2011, vol. 71, no. 2, p. 116-120. ISSN: 1210- 5538.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Hodnocení pevnosti v tlaku vysokohodnotných betonů odrazovými tvrdoměry. Beton TKS, 2011, vol. 11, no. 6, p. 58-61. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J. Utilization of the ultrasonic pulse method for determining mechanical characteristics for lightweight thermal- insulating plasters. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2011, vol. 16, no. 12, p. 1-7. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. Influence of Surface Preparation Method on the Concrete Rebound Number obtained from Impact Hammer Test. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2011, vol. 16, no. 12, p. 1-6. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J. Determination of thermal technical properties of ceramics masonry components. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2011, vol. 16, no. 12, p. 1-8. ISSN: 1435- 4934.
  Detail | WWW

  BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. Investigación de las resistencias del adoquín con los métodos no destructivos. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2011, vol. 16, no. 12, p. 1-6. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

 • 2010

  BROŽOVSKÝ, J. Nedestruktivní zkoušení betonu odrazovými tvrdoměry v konstrukci podle evropských norem a českých technických norem. Beton TKS, 2010, vol. 10, no. 6, p. 40-45. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. Ultrasonic Pulse Method - The Cement Strength Evaluation Tool. In Construction Waste Recycling and Civil Engineering Sustainable Development. Shanghai: Rilem Publications s.a.r. l, 2010. p. 314-323. ISBN: 978-2-35158-102- 5.
  Detail

 • 2009

  BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Analysis of Compressive Strenghts of Concrete Determined by Different Types of Sclerometers. Journal Intersections, 2009, vol. 6, no. 3, p. 22-31. ISSN: 1582- 3024.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Practical Utilization Findings of Concretes with Gypsum- Free Cements at Building of Concrete Pavements and Landing Ground. Journal Intersections, 2009, vol. 6, no. 4, p. 39-46. ISSN: 1582- 3024.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Investigation of the Condition of Timber Structures before Rehabilitation Work. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2009, vol. 2009, no. 11, p. 30-39. ISSN: 1561- 6886.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. EVALUATION OF CALCULATION CORRELATION EFFICIENCY AS MENTIONED IN EN 13791 IN ORDER TO DETERMINATION CONCRETE COMPRESSION STRENGTH BY NONDESTRUCTIVE TESTING. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2009, vol. 14, no. 10, p. 1-11. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; PROCHÁZKA, D.; BENEŠ, D. DETERMINATION OF HIGH PERFORMANCE CONCRETE STRENGTH BY MEANS OF IMPACT HAMMER. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2009, vol. 14, no. 10, p. 1-9. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Nedestruktivní zjišťování pevnosti lehkého betonu s keramickým kamenivem odrazovými tvrdoměry systému Schmidt. Beton TKS, 2009, vol. 2009, no. 6, p. 76-79. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2008

  VANĚREK, J.; BROŽOVSKÝ, J. Hodnocení stavu dřeva s využitím ultrazvukové impulsové metody. In Sanace a rekonstrukce staveb 2008. Brno: WTA CZ, 2008. p. 16-22. ISBN: 978-80-02-01998-5.
  Detail

  ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; SEDLÁŘOVÁ, I. DETERMINATION OF THERMAL TECHNICAL PROPERTIES OF ORGANIC THERMAL INSULATING MATERIALS BUILT- IN TO HISTORICAL BUILDINGS. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, vol. 2008, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; SEDLÁŘOVÁ, I. MONITORING OF MOISTURE CONTENT IN BRICKWORK WITH INFRARED THERMOGRAPH METHOD. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, vol. 2008, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Ocenka izmenchivosti svoystvbesgipsovzkh portlandcementov. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2008, vol. 2008, no. 9, p. 78-84. ISSN: 1561- 6886.
  Detail

 • 2007

  BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; DUFKA, A. Resistance of Concrete with Fine- Ground Granulated Slag Admixture to Sulphates and Acidic Aggressive Media. In Proceedings The 5TH International Symposium Compunational Civil Engineering 2007. 1. Iasi, Rumunsko: Societatii Academice Matei - Teiu Botez, 2007. p. 750-758. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P. CONCRETE BASED ON GYPSUM FREE CEMENTS: SURFACE RESISTANCE TO CYCLIC DE-ICING, DEFROSTING AND CHEMICAL SUBSTANCES. In Modern Building Materials, Structures and Techniques- Selected papers. 1. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas technical University, 2007. p. 29-33. ISBN: 978-9955-28-198- 6.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T. Special Concretes: Enhancement of Resistance to Aggressive Media Using Fly Ash and Admixtures Featuring Pozzolana Characteristics. In Recent developments in Structrural Enginnering, Mechnics and Computation. 1. Rotterdam The Netherlands: Millpress Science Publishers, 2007. p. 567-568. ISBN: 978-90-5966-054- 0.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T. EXPERIENCE OF CONCRETE PAVING BLOCKS TESTING IN CONFORMITY WITH HARMONIZED EN 1338. In The Fifth Conference on MATERIAL PROBLEMS IN CIVIL ENGINEERING MATBUD´ 2007. 1. Krakov, Polsko: CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL EMGINEERING, INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES, 2007. p. 48-55. ISBN: 978-83-7242-429- 7.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; KRATOCHVÍL, A.; MARTINEC, P. FROST RESISTANCE OF CONCRETE MADE WITH GYPSUM FREE CEMENT. In The Fifth Conference on MATERIAL PROBLEMS IN CIVIL ENGINEERING MATBUD´ 2007. 1. Krakov, Polsko: CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL EMGINEERING, INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES, 2007. p. 56-62. ISBN: 978-83-7242-429- 7.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J. Gypsum free cements and concretes made with them: strength determination using nondestructive testing methods. In CD - PROSEDINGS IV Conferencia Panamericana de END. Buenos Aires: Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales, 2007. p. 1-9. ISBN: 978-987-23957-0- 4.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. NON- DESTRUCTIVE TESTING OF SOLID BRICK COMPRESSION STRENGTH IN STRUCTURES. In CD - PROSEDINGS IV Conferencia Panamericana de END. Buenos Aires: Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales, 2007. p. 1-9. ISBN: 978-987-23957-0- 4.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Opredělenie klassa prochnosti betona v konstrukcii po deystvuyushchim cheshskim tekhnicheskim standartam. In Sborník vědeckých prací V. Mezinárodní vědecko-technické internetové konference "Sostoyanie sovremennoy stroitelnoy nauki 2007". Poltava: Poltavský CNTEI a BŽB v Ukrajině, 2007. p. 73-77.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P. CONCRETE BASED ON GYPSUMFREE CEMENTS: SURFACE RESISTANCE TO CYCLIC DE-ICING, DEFROSTING AND CHEMICAL SUBSTANCES. In Modern Building Materials, Structures and Techniques. 1. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas technical University, 2007. p. 41-42. ISBN: 978-9955-28-131- 3.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; KULÍSEK, K.; BROŽOVSKÝ, J. QUALITY PARAMETERS OF AGGREGATES BASED ON RECYCLED BRICK DEBRIS. In Modern Building Materials, Structures and Techniques. 1. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas technical University, 2007. p. 43-44. ISBN: 978-9955-28-131- 3.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Partial Substitution of Cement in Concrete by Finely Ground Brick Body. In Proceedings The 5TH International Symposium Compunational Civil Engineering 2007. 1. Iasi, Rumunsko: Societatii Academice Matei - Teiu Botez, 2007. p. 287-294. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail

  FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J. Formation of lime efflorescence on concrete and concrete products. In Proceeedings The 5TH International Symposium Compunational Civil Engineering 2007. 1. Iasi, Rumunsko: Editura Societatii Academice Matei - Teiu Botez, 2007. p. 521-529. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P. Betony vyrobené s kamenivem z recyklovaného betonu - odolnosti proti síranům. In Recykling 2007 " Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci s asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, 2007. p. 138-143. ISBN: 978-80-214-3381- 6.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J. Built-in Concretes Made with Gypsum Free Cements: Compression Strength Determination Using Nondestructive Testing Methods. In Recent Developments in Streuctural Engineering, Mechanics and Computation. 1. Rotterdam, Holandsko: Millpress Science Publishers, 2007. p. 1554-1559. ISBN: 978-90-5966-057- 1.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T. Special Concretes: Enhancement of Resistance to Aggressive Media Using Fly Ash and Admixtures Featuring Pozzuolana Characteristics. In Recent developments in Structrural Enginnering, Mechnics and Computation. 1. Rotterdam The Netherlands: Millpress Science Publishers, 2007. p. 1488-1793. ISBN: 978-90-5966-057- 1.
  Detail

  ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J. Using of non- stationary method for determination of thermal conductivity in a building structure. In IV Pan American Conference for Non Destructive Testing 2007. Buenos Aires, Argentina: 2007. p. 53-60. ISBN: 978-987-23957-0- 4.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J. GYPSUM FREE CEMENTS AND CONCRETES MADE WITH THEM: STRENGTH DETERMINATION USING NONDESTRUCTIVE TESTING METHODS. 2007, vol. 12, no. 11, p. 1-9.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. NON-DESTRUCTIVE TESTING OF SOLID BRICK COMPRESSION STRENGTH NON- DESTRUCTIVE TESTING OF SOLID BRICK COMPRESSION STRENGTH IN STRUCTURES. 2007, vol. 12, no. 11, p. 1-9.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J. Gypsum free cements and concretes made with them: strength determination using nondestructive testing methods. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2007, vol. 12, no. 11, p. 1-9. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. Non- destructive testing of solid brick compression strength in structures. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2007, vol. 12, no. 11, p. 1-9. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J. Using of non- stationary method for determination of thermal conductivity in a building structure. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2007, vol. 2007, no. 11, p. 48-55. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J.; KMÍNOVÁ, H. Determination of Intensity of Hydration Heat Development of Silicate Binders. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2007, vol. 2007, no. 4, p. 89-93. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Proyektirovanie sostava betona na besgipsovom portlandcemente. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2007, vol. 2007, no. 17, p. 90-97. ISSN: 1561- 6886.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MATĚJKA, O.; MARTINEC, P. Concrete Interlocking Paving Blocks Compression strenght Determination Using Non- Destructive Methods. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2007, vol. 12, no. 4, p. 91-97. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; MATĚJKA, O. Using of Ultrasonic Pulse Method for Prediction of Strenght of Blended Cements. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2007, vol. 12, no. 4, p. 117-122. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Partial Substitution of Cement in Concrete by Finely Ground Brick Body. Journal Intersections, 2007, vol. 4, no. 4, p. 35-42. ISSN: 1582- 3024.
  Detail

  FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J. Formation of lime efflorescence on concrete and concrete products. Journal Intersections, 2007, vol. 4, no. 4, p. 65-72. ISSN: 1582- 3024.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; DUFKA, A. Resistance of Concrete with Fine- Ground Granulated Slag Admixture to Sulphates and Acidic Aggressive Media. Journal Intersections, 2007, vol. 4, no. 4, p. 89-98. ISSN: 1582- 3024.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Svojstva betonov na zapolnitele iz kotelnogo shlaka. In Stroitělnye materialy i izdělija. 2007. Magnitogorsk: Magnitogorská státní technická univerzita, 2007. p. 160-166. ISBN: 978-5-89514-869- 3.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P. Cement dlya kladochnykh rastvorov- novyj vid vyazhushchego. In Strojitělnyje matěrialy i izdělija. 2007. Magnitogorsk: Magnitogorská státní technická univerzita, 2007. p. 167-173. ISBN: 978-5-89514-869- 3.
  Detail

  FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J. Stoykost betonov s aktivnoy dobavkoy protiv chimiko- agressivnym sredam. In Sborník vědeckých prací V. Mezinárodní vědecko- technické internetové konference. Poltava: Poltavský CNTEI a BŽB v Ukrajině, 2007. p. 172-176.
  Detail

  GONSIOR, M.; GRONYCH, A.; ŽALUD, O.; BROŽOVSKÝ, J. Svojstva betonnoy smesi v zavisimosti ot stepeni zagpyazneniya melkogo zapolnitelya i bida plastifikatora. In SSborník vědeckých prací V. Mezinárodní vědecko-technické internetové konference "Sostoyanie sovremennoy stroitelnoy nauki 2007". Poltava: Poltavský CNTEI a BŽB v Ukrajině, 2007. p. 77-81.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P. CONCRETE BASED ON GYPSUM FREE CEMENTS: SURFACE RESISTANCE TO CYCLIC DE-ICING, DEFROSTING AND CHEMICAL SUBSTANCES. In Modern Building Materials, Structures and Techniques- Selected papers. 1. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas technical University, 2007. p. 29-33. ISBN: 978-9955-28-201- 3.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J. Built-in Concretes Made with Gypsum Free Cements: Compression Strength Determination Using Nondestructive Testing Methods. In Recent Developments in Streuctural Engineering, Mechanics and Computation. 1. Rotterdam, Holandsko: Millpress Science Publishers, 2007. p. 595-596. ISBN: 978-90-5966-054- 0.
  Detail

 • 2006

  BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J. DURABILITY OF CONCRETE MADE FROM RECYCLED AGGREGATES. In International RILEM - JCI Seminar on Concrete Durability and Service Life Planning ConceteLife06. 1. Ein- Bokek: Technion - Israel Institut of Technology, Haifa, Israel, RILEM Publicacions S.A.-R.L., 2006. p. 436-443. ISBN: 2-912143-89- 6.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. TRACING OF CRACK DEPTH IN CONCRETE STRUCTURE USING ULTRASONIC PULSE METHOD. In International RILEM - JCI Seminar on Concrete Durability and Service Life Planning ConceteLife06. 1. Ein- Bokek: National Buliding Research Institute, Faculty of Civil Engineering, Technion - Israel Institut of Technology, Haifa , Israel, RILEM Publicacions S.A.-R.L., 2006. p. 502-508. ISBN: 2-912143-89- 6.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; KRATOCHVÍL, A.; MARTINEC, P. RESISTANCE OF CONCRETES USING GYPSUM FREE CEMENTS TO FROST AND THAWING ALTERNATIONS AND TO DEFROSTING CHEMICALS. In IV. International Scientific Conference QUALITY and RELIABILITY in BUILDING INDUSTRY Levoča. 1. Levoča: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2006. p. 57-62. ISBN: 80-8073-594- 8.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; MARTINEC, P. TRVANLIVOST BETONŮ VE KTERÝCH ČÁST POJIVA BYLA NAHRAZENA POPÍLKY Z FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ LIGNITU. In 11. ročník konference RECYKLING 2006. 11. ročník konference RECYKLING 2006. Brno: ARSM, 2006. p. 112-116. ISBN: 80-214-3142- 3.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; BROŽOVSKÝ, J. Time Flow of Gypsumfree Cements Strength Development. In International Symposium Compunational Civil Engineering 2006. 1. Iasi: Iasi, 2006. p. 107-112. ISBN: 973-7962-89- 3.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; MARTINEC, P. Impact of Fine Aggregates Replacement by Fluidized Fly Ash to Resistance of Concretes to Aggressive Media. In International Symposium Compunational Civil Engineering 2006. 1. Iasi: Romania : SOCIETATII ACADEMICE "MATEI- TEIU BOTEZ, 2006. p. 100-106. ISBN: 973-7962-89- 3.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Cement strength testing by means of ultrasonic pulse method. In Conference Advanced testing of fresh cementitious materials 2006. 1. Stuttgart: Deutsche Geselschaft fuer Zerstoerungsfreie Pruefung e.V. (DGZfP), 2006. p. 335-340. ISBN: 3-980-8542-6- 4.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; MATĚJKA, O. Ispolzovanie nerazrušejushchikh metodov dlya opredelenie prochostej tratuarnoi plitki. In Sborník vědeckých prací IV. mezinárodní vědecko- technické konference Poltava. 1. Poltava: Poltavskij CNTEI a časopis beton a železobeton v Ukrajině, 2006. p. 237-241.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; KAPLAN, V. Ocenka nagruzochnoj sposobnosti mostov pri perevozke tjazhelych krupnogabaritnykh gruzov. In Sborník vědeckých prací IV. mezinárodní vědecko- technické konference Poltava. 1. Poltava: Poltavskij CNTEI a časopis beton a železobeton v Ukrajině, 2006. p. 255-258.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. The ultrasonic impulse method - using for rationalization of experimental work in research of cements with steelwork- slag. In Sborník vědeckých prací IV. mezinárodní vědecko- technické konference Poltava. 1. Poltava: Poltavskij CNTEI a časopis beton a železobeton v Ukrajině, 2006. p. 160-163.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; KRATOCHVÍL, A. Fine filler and its impact to a cement composite life cycle. In sborník. 1. Poltava, Ukrajina: Poltavslij CNTEI, 2006. p. 103-106.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; BROŽOVSKÝ, J. Opredělenie prochnosti na szhatie tratzarnoj plitky c pomoshchyu sklerometricheskogo metoda. In 2. Mezinárodní vědecko- technická konference a výstava Moderní metody a přístroje kontroly kvality a diagnostiky stavu objektů Mogilěv 2006. 1. Mogilěv, Bělorusko: Bělorusko-ruská univerzita, Mogilěv, 2006. p. 115-117. ISBN: 985-492-018- 6.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; KEPÁK, R.; ŠNIRCH, Z. POSTUPY PRO URČENÍ TŘÍDY BETONŮ ZABUDOVANÝCH KONSTRUKCÍCH. In 1. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách. 1. Srní: ŠKODA VÝZKUM s.r.o., 2006. p. 177-180. ISBN: 80-239-7878- 0.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. AKTUALIZACE TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU A KONTROLY OPRAV ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝROBNÁCH ČEZ, a. s. - CHLADICÍ VĚŽE A KOMÍNY. In 1. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách. 1. Srní: ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., 2006. p. 173-176. ISBN: 80-239-7878- 0.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; FOJTÍK, T.; BROŽOVSKÝ, J. UTILIZATION OF WASTE RAW MATERIALS FOR PRODUCTION OF HIGH-STRENGTH REACTIVE POWDER CONCRETE (RPC). In IV. International Scientific Conference QUALITY and RELIABILITY in BUILDING INDUSTRY. 1. Levoča: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2006. p. 99-104. ISBN: 80-8073-594- 8.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; BROŽOVSKÝ, J.; HUBÁČEK, A. LEHKÉ SAMOZHUTNITELNÉ BETONY - POROVNÁNÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH MODULŮ. In 4. konference Speciální betony. 1. Skalský Dvůr: Sekurkon Ostrava, 2006. p. 22-28. ISBN: 80-86604-27- 6.
  Detail

  HUBERTOVÁ, M.; BROŽOVSKÝ, J. POROVNÁNÍ DYNAMICKÝCH A STATICKÝCH MODULŮ LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ. In Construmat 2006 conference about structural mateials. 1. Račkova dolina, Slovensko: Slovenská polnohospodárka universita v Nitre, 2006. p. 89-92. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  KRATOCHVÍL, A.; BROŽOVSKÝ, J. The optimization of properties of self- compacting concrete by the combination of fine filler. In International Symposium Compunational Civil Engineering 2006. 1. IASI: Iasi, Romania : SOCIETATII ACADEMICE MATEI-TEIU BOTEZ, 2006. p. 113-122. ISBN: 973-7962-89- 3.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; MATĚJKA, O. Odolnost betonů s přídavkem popílku z klasického spalování proti síranové korozi. In RECYCLING 2006 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 117-121. ISBN: 80-214-3142- 3.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MATĚJKA, O.; MARTINEC, P. Using of non- destructive methods for strength detection on blended cements and paving blocks. International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2006, vol. 2006 (1), no. 3/ 4, p. 282-296. ISSN: 1741- 8410.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; BROŽOVSKÝ, J. Time Flow of Gypsumfree Cements Strength Development. Journal Intersections, 2006, vol. 3, no. 5, p. 11-16. ISSN: 1582- 3024.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; MARTINEC, P. Impact of Fine Aggregates Replacement by Fluidized Fly Ash to Resistance of Concretes to Aggressive Media. Journal Intersections, 2006, vol. 3, no. 5, p. 4-10. ISSN: 1582- 3024.
  Detail

  KRATOCHVÍL, A.; BROŽOVSKÝ, J. The optimization of properties of self-compacting concrete by the combination of fine filler. Journal Intersections, 2006, vol. 3, no. 5, p. 17-25. ISSN: 1582- 3024.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Ocenka prochnostej besgipsovych portlandcementov s pomoshchyu ultrazvuka. 2006, vol. 2006, no. 6, p. 14-16.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MATĚJKA, O.; MARTINEC, P. Fyzikálně- mechanické vlastnosti směsných cementů s ocelářskou struskou umletých na různé měrné povrchy. In X. KONFERENCE VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU STAVEBNÍCH HMOT Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 1. VUSTAH Brno, 2006. p. 136-139. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  HORKÝ, O.; ZACH, J.; BROŽOVSKÝ, J. VÝVOJ OMÍTKOVÝCH HMOT S VYUŽITÍM POPÍLKU DĚTMAROVICE. In Maltoviny 2006. 1. Brno: Vysoké učení techniské v Brně, 2006. p. 62-68. ISBN: 80-214-3322- 1.
  Detail

 • 2005

  BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Mětodika obsledovanija děrevjannych konstrukcij. In Sborník vědeckých prací. Poltava: Poltavskij CNTEI a časopis beton a železobeton v Ukrajině, 2005. p. 80-84.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MATĚJKA, O.; BROŽOVSKÝ, J. Monitoring of Paver Strenght Chatacteristics by means of nondestructive testing methods. In International Conference on Concrete and Reinforced Concrete - Development trends. 1. Moskva: NIIŽB, 2005. p. 44-49. ISBN: 5-98580-013- X.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J. Detection of solid bricks compressive strength by means of non- destructive methods. In 1. 1. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 2005. p. 397-403. ISBN: 85-905495-2- 6.
  Detail

  MATĚJKA, O.; BROŽOVSKÝ, J. Zkoušení cihel voštinových Schmidtovým tvrdoměrem. In Workshop NDT 2005, Non- destructive testing in engineering practice. 1. Brno: VUT v Brně, ústav fyziky, 2005. p. 1-4. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  MATĚJKA, O.; BROŽOVSKÝ, J. Zhodnocení stavu v oblasti tvrdoměrného zkoušení cihelných zdicích prvků. In Construmat 2005 - XI. medzinárodná konferencia o stavebných materiáloch. 1. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žilině, 2005. p. 1-3. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; MATĚJKA, O. Ověření využitelnosti teplárenské strusky pro výrobu cementů pro zdění. In Construmat 2005 - XI. medzinárodná konferencia o stavebných materiáloch. 1. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žilině, 2005. p. 98-100. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J. Reinforced concrete structure investigation before repair. In 4. 1. Moskva: NIIŽB, 2005. p. 546-551. ISBN: 5-98580-013- X.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P. Durability of concrete with fly ash. In International Conference on Concrete and Reinforced Concrete: Concrete and reinforced concrete - developement trends. 1. Moskva: NIIŽB, 2005. p. 622-627. ISBN: 5-98580-013- X.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; MATĚJKA, O. Využití vybraných průmyslových odpadů pro výrobu cementů pro zdění. In IX. Odborná konference- Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 1. Telč: Vyzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2005. p. 133-136. ISBN: 80-239-4905- 5.
  Detail

  ZACH, J., BROŽOVSKÝ, J., KMÍNOVÁ, H., HORKÝ, O. Determination of Intensity of Hydration Heat Development of Silicate Binders. In sborník. Ljubljana: 2005. p. 375-382. ISBN: 961-90610-5- 5.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P.; MATĚJKA, O. Using of Ultrasonic Pulse Method for Prediction of Strenght of Blended Cements. In The 8th International Conference of The Slovenian Society for Non-Destructive Testing - Application of Contemporary Non- Destructive Testing in Engineering. 1. Ljubljana: The Slovenian Society for Non- Destructive Testing, 2005. p. 117-122. ISBN: 961-90610-5- 5.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MATĚJKA, O.; MARTINEC, P. Concrete Interlocking Paving Blocks Compression strenght Determination Using Non- Destructive Methods. In The 8th International Conference of The Slovenian Society for Non-Destructive Testing - Application of Contemporary Non- Destructive Testing in Engineering. 1. Ljubljana: The Slovenian Society for Non- Destructive Testing, 2005. p. 91-98. ISBN: 961-90610-5- 5.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., MARTINEC, P., MATĚJKA, O. Ověření využitelnosti odprašků z výroby kameniva jako součást cementů pro zdění. In RECYCLING 2005. Brno: 2005. p. 96-101. ISBN: 80-214-2875- 9.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., MARTINEC, P., MATĚJKA, O. Vliv náhrady části slínku popílkem z klasického spalování hnědého uhlí v bezsádrovcových cementech na jejich vlastnosti. In RECYKLING 2005. Brno: 2005. p. 102-108. ISBN: 80-214-2875- 9.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O. Stavební vady od A do Z. Stavební vady od A do Z. 1. Praha: Verlag dashofer, 2005. p. 1-1500.
  Detail

  WASSERBAUER, R.; MENCL, V.; GREGEROVÁ, M.; POSPÍŠIL, P.; MATERNA, A.; CIKRLE, P.; BROŽOVSKÝ, J. Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994 až 2004. Stavební obzor, 2005, vol. 14, no. 4, p. 97-105. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., KAPLAN, V. Hodnocení kvality drátkobetonu v průmyslové podlaze. In Sborník referátů. 1. Ostrava: VŠB - technická universita Ostrava, 2005. p. 233-236. ISBN: 80-248-0852- 8.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Ocenka prochnostej besgipsovych portlandcementov s pomoshchyu ultrazvuk. In Sborník vědeských pací. Poltava: Poltavskij CNTEI a časopis beton a železobeton v Ukrajině, 2005. p. 123-126.
  Detail

 • 2004

  BROŽOVSKÝ, J., KULÍSEK, K. Monitoring pevnostních charakteristik vibrolisovaných betonových výrobků s využitím tvrdoměrných zkušebních metod. In 13. Mezinárodní konference JAKOST- QUALITY 2004. Ostrava: DT Ostrava, 2004. p. J14 ( p.)ISBN: 80-02-01645- 9.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Analýza způsobu vyhodnocení tvrdoměrných zkoušek při zkoušení výrobků z vibrolisovaného betonu. In Mezinárodní konference Modelování v mechanice 2004. Ostrava: VŠB- TU FAST, 2004. p. 31 ( p.)ISBN: 80-248-0546- 4.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. SLEDOVÁNÍ VLIVU PŘÍDAVKU VYSOKOPECNÍ GRANULOVANÉ STRUSKY NA POČÁTEK TUHNUTÍ BEZSÁDROVCOVÝCH CEMENTŮ. In X. medzinárodná konferencia o stavebných materiáloch CONSTRUMAT 2004. 1. Košice: TU Košice, 2004. p. 81-83.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Faktory ovlivňující počátek tuhnutí kompozitů na bázi bezsádrovcového pojiva. In Sympozium s mezinárodní účastí, Sympozium o vědě v silikátové chemii nesilikjátových pojiv a jejich progresivních aplikacích. 1. Brno: VUT Brno, VUSH, 2004. p. 30-33.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. OVĚŘENÍ VYUŽITELNOSTI TEPLÁRENSKÉ STRUSKY JAKO NÁHRADY PŘÍRODNÍHO KAMENIVA V BETONU. In konference Výzkumného ústavu stavebních hmot Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: VUSTAH, 2004. p. 44 ( p.)ISBN: 80-239-2635- 7.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; MARTINEC, P. Partial replacement of cement by lignite fluid combustion ash and its impact on concrete sulphate resistance. In International Scientific Conference LIFE CYCLE ASSESSMENT, BEHAVIOUR AND PROPERTIES OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES LC 2004. 1. Brno: VUT V Brně, 2004. p. 25-29.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. OPREDĚLENIJE TREŠČIN V BĚTONĚ. In TCR 2004 Technology of Construction and Rehabilitation. 1. Minsk Bě lorusko: MSTU MInsk, 2004. p. 42 ( p.)
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. CHECK OF PRESSED/VIBROPRESSED CONCRETE PRODUCT PROPERTIES BY MEANS OF NONDESTRUCTIVE TESTING METHODS: A QUALITY CONTROL TOOL IN THE COURSE OF PRODUCTION. In TCR 2004 Technology of Construction and Rehabilitation. 1. Minsk, Bělorusko: MSTU Minsk, 2004. p. 12 ( p.)
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J. INFLUENCE OF ADDITION OF FINE GROUND BLAST FURNACE GRAINED SLAG ON PROPERTIES OF GYPSUMFREE CEMENTS. In International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius Litva: VTU Vilnius, 2004. p. S1 ( p.)ISBN: 9986-05-722- 1.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Addition of pitcoal fluid combustion ashes influence on concrete sulphate/ chloride resistance. In International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques 2004. Vilnius, Litva: VTU, 2004. p. S1 ( p.)ISBN: 9986-05-722- 1.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Odolnost betonů s různým podílem kameniva z recyklovaného betonu vůči kyselému agresivnímu prostředí. In konference RECYKLING 2004 Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: ASTM+ VUT Brno, 2004. p. 7 ( p.)ISBN: 80-214-2583- 0.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. POŽADAVKY NA SLOŽKY BETONU, BETONY, JEJICH ZPRACOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ. In TKP- ČD kapitoly 17 a 18. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2004. p. 25 ( p.)ISBN: 80-239-2217- 3.
  Detail

  KULÍSEK, K.; BROŽOVSKÝ, J.; NOVÁK, J. Sledování odolnosti betonů s přídavkem různého typu popílku proti chloridovému agresivnímu prostředí. In RECYCLING 2004. Brno: VUT v Brně, ARSM, 2004. p. 21 ( p.)ISBN: 80-214-2583- 0.
  Detail

  MARTINEC, P., BROŽOVSKÝ, J. Vztahy pro predikci pevností směsných cementů. In sborník 3. Odborné konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin MALTOVINY 2004. Brno: 2004. p. 170-175. ISBN: 80-214-2806- 6.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. a kol. Stavební vady a poruchy od A do Z. x. Praha: Verlag Dashofer, 2004. p. 1-160.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J. STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Materiály pro stavbu, 2004, vol. 2004, no. 3, p. 52 ( p.)ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Stavební vady od A do Z. 1. 1. Praha: Verlag Dashöfer, 2004. 840 p. ISBN: 1214- 7060.
  Detail

 • 2003

  BROŽOVSKÝ, J. Opredelenije pročnosti betona na bezgypsovom portland cemente. 2003, vol. 2003, no. 1, p. 28 ( p.)
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Obsledovanie železobetonnych konstrukcij peredpemontom. Zbirnik naukovych prac NDIBK Kyjev, 2003, vol. 2003, no. 59, p. 144-149. ISSN: 0585- 4296.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BROŽOVSKÝ, J. Prvky a systému pro suchou výstavbu. In Nové rochlovy stavební tabulky 2. díl. 1. Praha: Incon-F s.r.o., 2003. p. 203-222. ISBN: 80-902397-6- 5.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. VYUŽITÍ NEDESTRUKTIVNÍCH METOD ZKOUŠENÍ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PEVNOSTI V TLAKU CIHEL PLNÝCH ZABUDOVANÝCH V KONSTRUKCI. In Non- destructice testing of civil material and constructions. WORKSHOP NDT CMC 2003. ČNDT, 2003. p. 24 ( p.)
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Monitoring of Strength of Blended Cements with Steelwork- slag with the Utilization of the Impulse Method. In IV Konferenciji Naukowo- Technicznej MATBUD 2003. 1. Krakov: TU Krakov, 2003. p. 63-67. ISBN: 83-7242-261- 3.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Vliv chemického a mineralogického složení kameniva na počátek tuhnutí betonů s bezsádrovcovými cementy. In IX. mezinárodní konference „ CONSTRUMAT 2003. Brotislava: STU Bratislava, 2003. p. 118 ( p.)ISBN: 80-227-1926- 9.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Odolnost směsných cementů s ocelářskou struskou vůči agresivnímu CO2. In Recykling 2003 „Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin“. Brno: ASTM a VUT Brno, 2003. p. 105 ( p.)ISBN: 80-214-2309- 9.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. GYPSUMFREE CEMENTS LONG TERM GROWTH OF STRENGTH IN RELATION TO TIME. In International conference CONSTRUKTION AND ARCHITECTURE. Minsk: BHTU Minsk, 2003. p. 267 ( p.)ISBN: 985-464-361- 1.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. CONCRETE WITH ADDITION OF FLUID COMBUSTION ASHES - AGGRESSIVE MEDIA RESISTANCE. In III. Internationasl Conference QUALITY and RELIABILITY in BUILDING INDUSTRY. 1. Košice: TU - SF Košice, 2003. p. 85-90. ISBN: 80-7099-746- X.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Hodnocení pevností v tlaku cihel plných nedestruktivními metodami zkoušení. In Sborník přednášek XIII. Mezinárodního sympozia SANACE 2003. 1. Brno: SSBK, 2003. p. 49-53.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Betony s vysokými počátečními pevnostmi na bázi bezsádrovcových cementů. In Sborník 2. Konference a ECNS workshop Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2003. Betony definovaných vlastností. 1. Praha: ČVUT Praha, 2003. p. 47 ( p.)
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Stavebně technický průzkum dřevěných konstrukcí. In sborník 25. Konference WTA „Sanace a rekonstrukce staveb 2003“. Brno: WTA, 2003. p. 46 ( p.)ISBN: 80-02-01538- X.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., KULÍSEK, K. Příspěvek k problematice kvalitativních parametrů kameniva ze stavebních recyklátů. In Mezinárodní konference JAKOST- QUALITY 2003. Ostrava: Společnost pro jakost, 2003. p. 30 ( p.)ISBN: 80-02-01558- 4.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Sulfatostojkosť betonov s zaměnoj časti mělkogo zapolnitělja zoloj TEC. Zbirnik naukovych prac NDIBK Kyjev, 2003, vol. 2003, no. 58, p. 223-228. ISSN: 0585- 4296.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Fiziko- mechaničeskije svojstva betonov na zapolnitěle iz kotělnogo šlaka. Zbirnik naukovych prac NDIBK Kyjev, 2003, vol. 2003, no. 58, p. 229-234. ISSN: 0585- 4296.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Izmerenije glubiny treščin v ŽBK s priměněnijem ultrazvukovogo impulsnogo metoda. Zbirnik naukovych prac NDIBK Kyjev, 2003, vol. 200, no. 59, p. 150-154. ISSN: 0585- 4296.
  Detail

 • 2002

  ADÁMEK, J.; BROŽOVSKÝ, J. Influence of Fine Aggregates Partial Substitution by Fly Ash from Fluid Combustion on Concrete Durability. In Sborník 3 rd International Conference Concrete and Concrete Structures. Žilina: University of Žilina, SK, 2002. p. 13 ( p.)ISBN: 80-7100-954- 7.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., MALÁ, J. Teplárenská struska jako náhrada části drobného kameniva v betonu. In Sborník přednášek VIII: mezinárodní konference o stavebních materiálech CONSTRUMAT 2002. Praha: ČVUT Praha, 2002. p. 20 ( p.)
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Hodnocení stavu železobetonových montovaných stožárů pro antény mobilních operátorů. In SANACE snorník přednášek. BRNO: SSBK, 2002. p. 16-21.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Odolnost betonů s druhotnými surovinami porti síranům. In Měždunarodnaja konferencija "Dolgověčnosť strojitělnych konstrukcij". 1. Volgograd: NIIŽB, 2002. p. 195-211. ISBN: 5-85873-099- X.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. CONCRETE WITH GYPSUM FREE CEMENT, BASIC CHARACTERISTICS. In Non-Traditional Cement & Concrete. Brno: VUT Brno - UVAR - Servis, a.s., Brno, 2002. p. 114 ( p.)
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. DIVERSITY OF CONCRETE MIX DESIGN WITH GYPSUM FREE CEMENT. In KOnferencija tvorčeskoj moloděži Novyje iději razvitija betona i železobětonnych konstrukcij. 1. Moskva: NIIŽB, 2002. p. 74-80. ISBN: 5-93527-007- 2.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Vliv jemnosti ocelářské strusky na základní vlastnosti směsných cementů s ní připravených. Seriál pro odborné stavební informace, 2002, vol. 2002, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 1213- 4112.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Substitution of the part of aggregates in concrete by heating plant slag. In VII: Vedeká konferencia s medzinárodkou účasťou. Košice: TU Košice, FAST, 2002. p. 35-39. ISBN: 80-7099-816- 4.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Vliv přídavku mleté teplárenské strusky z haldy v Oslavanech na pevnostní na pevnosti vzniklého směsného pojiva. In 7. Mezinárodní konference RECYKLING 2002. Brno: VUT Brno - FAST a ASRM, 2002. p. 59 ( p.)ISBN: 80-214-2078- 2.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Pevnost v talaku recyklovaného kameniva ze stavebních sutí v závislosti na hloubce stlačení. In Komorní seminář PROBLÉMY MODELOVÁNÍ. Ostrava: TU Ostrava FAST a VUT Brno FAST, 2002. p. 18 ( p.)ISBN: 80-7099-816- 4.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Vliv agresivního síranového prostředí na odolnost směsných cementů s ocelářskou struskou. Seriál pro odborné stavební informace, 2002, vol. 2002, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 1213- 4112.
  Detail | WWW

  BODNÁROVÁ, L., BROŽOVSKÝ, J. Addition of steelworks slag for mixed cementes. In Junior Euromat 02. Lusanne, Švýcarsko: xxx, 2002. p. x ( p.)ISBN: X.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. CONCRETE MIX DESIGN WITH GYPSUM FREE CEMENT. Zbirnik naukovych prac NDIBK Kyjev, 2002, vol. 2002, no. 56, p. 81 ( p.)ISSN: 0585- 4296.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. STRENGTH DETERMINATION OF GYPSUM FREE PORTLAND CEMENTS CONCRETE BY NON- DESTRUCTIVE METHODS. In Konferencija tvoérčeskoj moloděži Novyje iději pazvitija betona i železobětonnych konstrukcij. Moskva: NIIŽB, 2002. p. 81 ( p.)ISBN: 5-93527-007- 2.
  Detail

 • 2001

  BYDŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J. Aplikace fluidních popílků do směsných cementů. In Sborník přednášek VII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2001 Conference about structural materials. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FAST., 2001. p. 144 ( p.)ISBN: 80-214-1936- 9.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Resistance of concrete with fly ash addition to sulphate corrosion. In II. International Scientific Conference QUALITY AND REALBILITY IN BUILDING INDUSTRY. Košice: TU Košice, fakulta stavební, 2001. p. 63 ( p.)ISBN: 80-7099-707- 9.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J. Odolnost směsných cementů s ocelářskou struskou vůči síranovému agresivnímu prostředí. In VII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2001- Conference about structural materials. Brno: VUT Brno, FAST, 2001. p. 93 ( p.)ISBN: 80-214-1936- 9.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Pevnostní charakteristiky recyklovaného kameniva ze stavebních sutí. In RECYKLING 2001 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin". Brno: VUT Brno, fakulta strojní a Asocoace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v české republice, 2001. p. 27 ( p.)ISBN: 80-214-1848- 6.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Brickbat aggregates for concretes - strength characteristics. In 1. Všeruská konference k problematice BETONU A ŽELEZOBETONU. MOSKVA: NIIŽB, 2001. p. 1132 ( p.)ISBN: 5783400785.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Cements with steel-melting slurry - one of new cement types for concrete production. In 1. Celoruská konference k problematice BETONU A ŽELEZOBETONU. Moskva: NIIŽB, 2001. p. 1229 ( p.)ISBN: 5-7834-0078- 5.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Gypsum-free cement concretes- research results and practical application experience. In The 1st Conference on Concrete and Reinforced Concrete. MOSKVA: NIIŽB, 2001. p. 1108 ( p.)ISBN: 5-7834-0078- 5.
  Detail

  DUFKA, A., BROŽOVSKÝ, J. Zpráva o výsledích stavebně technického průzkumu vnitřního povrchu pláště a příslušenství granulační věže B404 v závodě Chemopetrolu a.s. 01-09- 561. Brno: Chemopetrol a.s. Litvínov – Záluží 1, Chemopetrol a.s., 2001. ISBN: 0.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., ADÁMEK, J. Sledování trvanlivosti materiálů z odpadních surovin. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 9. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. p. 3 ( p.)ISBN: 0.
  Detail

  HELA, R., BROŽOVSKÝ, J., DUFKA, A., SOBOL, K., KEPÁK, R. STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM ŽELEZOBETONOVÉHO KOMÍNA V ELEKTRÁRNĚ DĚTMAROVICE. 01/09/ 560. Brno: ČEZ a.s. - Elektrárna DĚTMAROVICE, 2001.
  Detail

  DUFKA, A., BROŽOVSKÝ, J. Expertízní posouzení kvality betonu stropu v teráriu ZOO Brno. 01-04- 506. Brno: Zoologická zahrada města Brna, technický úsek, 2001. ISBN: 0.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Rationalization of experimental work in research of blended cements with steelwork- slag with the utilization of the impulse method. In Stavebné materiály a skúšobníctvo 2001. Bratislava: ORGWARE Bratislava, 2001. p. 147 ( p.)ISBN: 80-7099-677- 3.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L., BROŽOVSKÝ, J. Možnost zpracování ocelářské strusky ve směsných cementech. Seriál pro odborné stavební informace, 2001, vol. 1, no. 3, p. 5 ( p.)ISSN: 1213- 4112.
  Detail

 • 2000

  BROŽOVSKÝ, J. Sledování trvanlivosti materiálů z  odpadních surovin. DT9. Neuveden: VUT FAST v Brně, 2000.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení pevnostních charakteristik směsných cementů s  ocelářskou struskou. In Construmat 2000. Nitra: SPU Nitra, 2000. p. 100 ( p.)ISBN: 80-7137-739- 2.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Využití ultrazvukové impulsové metody pro měření hloubky trhlin v  betonových konstrukcích. In Betonárske dni 2000. Bratislava: STU Bratislava, 2000. p. 263 ( p.)
  Detail

 • 1999

  BROŽOVSKÝ, J., BODNÁROVÁ, L., BYDŽOVSKÝ, J. Vliv jemnosti ocelářské a teplárenské strusky na pevnosti směsných cementů. In Construmat 99, Conference about structural materials, Ostrava 1999. Ostrava: VŠ Báňská – TU Ostrava, 1999. p. 179 ( p.)ISBN: 80-7078-647- 7.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J., BODNÁROVÁ, L. Využití ocelářské a teplárenské strusky pro výrobu cementů pro zdění. In Construmat 99, Conference about structural materials, Ostrava 1999. Ostrava: VŠ Báňská – TU Ostrava, 1999. p. 187 ( p.)ISBN: 80-7078-647- 7.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J. Využití ocelářské strusky pro výrobu směsných cementů. In Mezinárodní vědecká konference, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně. Brno: VUT Brno, 1999. p. 123 ( p.)ISBN: 80-1111-111- 1.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., HOBST, L. Posouzení vzniklých závad drátkobetonu podlahové desky. Sanace betonových konstrukcí, 1999, vol. 1999, no. 5, p. 14 ( p.)ISSN: 1211- 3786.
  Detail

 • 1998

  BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J. Exploitation of the Steel- slag for preparation masonry cements. In Conference on MATERIAL PROBLEMS IN CIVIL ENGENIERING, MATBUD 98. Krakov: Cracow University of Technology, 1998. p. 65 ( p.)ISBN: 80-1111-111- 1.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. To Problems longtime Strength of Gypsum free cements. In VII. vědecká konference s mezinárodní účastí TU- SF Košice. Košice: TU- SF Košice, 1998. p. 25 ( p.)ISBN: 80-1111-111- 1.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J. Hodnocení pevností v tlaku cihel plných pálených z demolic s využitím nedestruktivních metod zkoušení. In REcykling 98. Brno: MŽP ČR, 1998. p. 28 ( p.)ISBN: 80-1111-111- 1.
  Detail

 • 1997

  BROŽOVSKÝ, J. Metodika stavebně technických průzkumů chladících věží. In VI. vědecká konference TU - SF s mezinárodní účastí, Košice, 6. -.8.5. 1997. Košice: TU - SF Košice, 1997. p. 5 ( p.)ISBN: 80-1111-111- 1.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.