doc. Ing.

Jiří Brožovský

CSc.

FCE – Associate professor

brozovsky.j@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc.

Projects

 • 2020

  Tvorba struktury pokročilých silikátových kompozitů se sníženou impedancí, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Trvanlivost a chování deskových materiálů na bázi dřeva při různých expozicích, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2012

  GAP104/12/0810, Studium vlastností vápenopískových zdících prvků nedestruktivními metodami zkoušení, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Vývoj vysoce odolných správkových hmot na bázi alkalicky aktivovaných látek , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Dynamická nedestruktivní metoda jako nástroj pro racionalizaci zkoušek pevností cementu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2005

  Nedestruktivní tvrdoměrné metody zkoušení cihlářských výrobků pro zdění., zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  GA103/04/0169, Ověřování vlastností výrobků z vibrolisovaného betonu s využitím nedestruktivních metod-nástroj řízení jakosti ve výrobě, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail