Ing.

Andrea Němcová

Ph.D.

FEEC, UBMI – Assistant professor

+420 54114 6837
nemcovaa@vut.cz

Send BUT message

Ing. Andrea Němcová, Ph.D.

Projects

 • 2023

  Advanced Signal Processing Framework for Sensor Networks, zahájení: 19.05.2023, ukončení: 18.05.2026
  Detail

  Vývoj pokročilých metod pro analýzu signálů, systémů a dat v oblasti bioinženýrství a bioinformatiky, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2020

  NextPerception, zahájení: 01.05.2020, ukončení: 31.07.2023
  Detail

  Moderní přístupy v analýze signálů, systémů a dat v biomedicínských aplikacích , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  Health and activity monitoring by wearables in extreme conditions, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.09.2022
  Detail

 • 2017

  Detekce vlny P v patologických záznamech EKG, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Aplikace pokročilých přístupů pro analýzu signálů, systémů a dat v lékařských, biologických a bioinformatických oblastech , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail