Project detail

Výroba mullitových ostřiv v šachtové peci

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2020

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- whole funder (2017-01-01 - 2020-12-31)

Mark

TH02020321

Default language

Czech

People responsible

Sokolář Radomír, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nevřivová Lenka, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2016-04-18 - not assigned)

Results

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; DVOŘÁK, S.; TIHLAŘÍK, P.; TVRDÍK, L.; VŠIANSKÝ, D. VÝROBA, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MULLITICKÝCH OSTŘIV. Hutní keramika 2017. Ostrava: VŠB Ostrava, 2017. s. 35-42.
Detail

ŠTURSA, P.; NEVŘIVOVÁ, L.; VŠIANSKÝ, D.; LANG, K.; TVRDÍK, L.; KOVÁŘ, P.; KERŠNEROVÁ, L. Vysokoteplotní fázové transformace kaolinitu v závislosti na krystalinitě. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce …. Masarykova univerzita DB DD, 2020, roč. 27, č. 1-2, s. 21-29. ISSN: 1212-6209.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; ŠOT, F. Physical properties of selected silicates for a long-term heat container. Solid State Phenomena, 2018, vol. 276, no. 1, p. 154-159. ISSN: 1662-9779.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P.; TVRDÍK, L.; TIHLAŘÍK, P.; VŠIANSKÝ, D.; VODOVÁ, L. SITUACE VE VÝROBĚ A POUŽITÍ HLINITOKŘEMIČITÝCH SUROVIN PRO VÝROBU ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ. In Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie. 2018. s. 80-86. ISBN: 978-80-553-2957-4.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Use of Undersize Fractions of Refractory Claystone for Grog Manufacturing in Shaft Kilns. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 242-247. ISSN: 1012-0394.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Raw materials for mullite grog manufacturing. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. p. 385-390. ISSN: 1757-8981.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; TIHLAŘÍK, P.; VŠIANSKÝ, D.; KOVÁŘ, P.; LANG, K. Využití podsítných podílů jílovce W super pro přípravu vysocehlinitých briketizovaných ostřiv. In 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 2018. s. 25-30. ISBN: 978-80-87397-26-8.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; VŠIANSKÝ, D.; TVRDÍK, L.; KERŠNEROVÁ, L. Problematika stanovení obsahu a složení amorfní fáze v mullitických ostřivech. In Suroviny 2018. 2018. s. 11-16. ISBN: 978-80-02-02812-3.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; TVRDÍK, L.; KERŠNEROVÁ, L.; VŠIANSKÝ, D. Mullitická ostřiva – vstupní suroviny, výroba a jejich vlastnosti. In Suroviny 2018. 2018. s. 11-16. ISBN: 978-80-02-02812-3.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; ZEMÁNEK, D. The Influence of Al2O3 Microparticles on the Pore Structure of Fired Clay. In 17th International Conference Silicate Binders, ICBM 2018. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 197-202. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; ZEMÁNEK, D. The ageing effect of raw materials on the final properties of high alumina refractory grog. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Published under licence by IOP Publishing Ltd, 2019. p. 92-108. ISSN: 1757-8981.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; TVRDÍK, L.; KOVÁŘ, P.; KERŠNEROVÁ, L.; VŠIANSKÝ, D. Newly developed refractory aggregates in the company P-D Refractories CZ a.s. REFRA PRAGUE 2019. Praha: Silikátová společnost ČR, 2019. p. 20 ( p.)ISBN: 978-80-02-02861-1.
Detail

ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; TVRDÍK, L. Vliv modifikačních přísad na výsledné vlastnosti ostřiva. In Hutní keramika 2019. Ostrava: TANGER, 2019. s. 52-58. ISBN: 978-80-87294-93-2.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; TVRDÍK, L.; KOVÁŘ, P.; KERŠNEROVÁ, L.; VŠIANSKÝ, D. Newly Developed Refractory Aggregates. INTERCERAM, 2019, vol. 68, no. 1, p. 40-46. ISSN: 0020-5214.
Detail

ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L. Možnosti ovlivnění vlastností žárovzdorných ostřiv se zvýšeným obsahem oxidu hlinitého. In Juniorstav 2020 Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 639-645. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L. Pore Structure Regulation in Refractory Grog with Alumina Content over 45 %. In Sborník konference. Key Engineering Materials (web). 834. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2020. p. 75-81. ISBN: 978-3-0357-1519-4. ISSN: 1662-9795.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; ZEMÁNEK, D. Factors Influencing Mullite Formation in Refractory Grog. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Switzerland: 2021. p. 149-155. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

ZEMÁNEK, D.; LANG, K.; TVRDÍK, L.; VŠIANSKÝ, D.; NEVŘIVOVÁ, L.; ŠTURSA, P.; KOVÁŘ, P.; KERŠNEROVÁ, L.; DVOŘÁK, K. Development and Properties of New Mullite Based Refractory Grog. Materials, 2021, vol. 14, no. 4, p. 1-15. ISSN: 1996-1944.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; TIHLAŘÍK, P.; TVRDÍK, L. VÝVOJ VYSOCEHLINITÝCH BRIKETIZOVANÝCH OSTŘIV A JEJICH DYNAMICKÝ MODUL PRUŽNOSTI. Ostrava: VŠB Ostrava, 2017. s. 29-34.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; TVRDÍK, L.; LANG, K.; VŠIANSKÝ, D.: AS45; Funkční vzorek _ šamotová tvarovka jakosti AS45 na bázi mullitového ostřiva. P-D Refractories a.s. Velké Opatovice. (funkční vzorek)
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; TVRDÍK, L.; LANG, K.; VŠIANSKÝ, D.: OT_AS45; Ověřená technologie výroby mullitového ostřiva. P-D Refractories a.s. Velké Opatovice. (ověřená technologie)
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; TVRDÍK, L.; LANG, K.; VŠIANSKÝ, D.: AS45; Funkční vzorek mullitického ostřiva. P-D Refractories a.s. Velké Opatovice. (funkční vzorek)
Detail