Publication detail

Možnosti ovlivnění vlastností žárovzdorných ostřiv se zvýšeným obsahem oxidu hlinitého

ZEMÁNEK, D. NEVŘIVOVÁ, L.

Original Title

Možnosti ovlivnění vlastností žárovzdorných ostřiv se zvýšeným obsahem oxidu hlinitého

English Title

Possibilities of influencing of refractory grog properties with increased content of aluminium oxide

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Při výrobě speciálních žárovzdorných materiálů se neobejdeme bez ostřiv se zvýšeným obsahem oxidu hlinitého. Cena těchto ostřiv na trhu je velmi vysoká. Vývoj a následná výroba techto speciálních ostřiv ze surovin dostupných v České republice je jednou z možností, jak snížit surovinové náklady na výrobu žárovzdorných materiálů specifických vlastností. Experimentální práce je zaměřena na ověření možnosti výroby ostřiv se zvýšeným obsahem oxidu hlinitého z dostupných surovin. Vstupními surovinami jsou kaolíny a jílovec. Pro dosažení vyššího obsaheu oxidu hlinitého v ostřivu je využit mullitový odprach. Za účelem zlepšení fyzikálně mechanických vlastností ostřiv jsou použity vybrané modifikační přísady, u kterých se předpokládá, že pozitivně ovlivní hutnost ostřiva při současném zachování žárových vlastností.

English abstract

In the production of special refractorymaterials we cannot do without grogs with and increased content of aluminium oxide. Their price on the market is very high. The development and subsequent production of these special grogs from raw materials available in the Czech republic is one of the ways to reduce the raw material costs for the production of recfratory materials with specific properties. The experimental work is focused on the verification of the possibilitiy to produce grog with increased content of aluminium oxide from available raw materials. Input raw materials are kaolins and claystone. Mullite undersieve dust is used to achieve higher alumina content. In order to improve the physical-mechanical properties of the grog, selected modifying additives are used, which are assumed to positively influence the final density of the grog while maintaining refractory properties.

Keywords

Mullit, žárovzdorné ostřivo, oxid hlinitý, vysocehlinité ostřivo

Key words in English

Mullite, refractory grog, aluminium oxide, high alumina grog

Authors

ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L.

Released

23. 1. 2020

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

ISBN

978-80-86433-73-8

Book

Juniorstav 2020 Sborník příspěvků

Edition number

1

Pages from

639

Pages to

645

Pages count

7

BibTex

@inproceedings{BUT162489,
  author="David {Zemánek} and Lenka {Nevřivová}",
  title="Možnosti ovlivnění vlastností žárovzdorných ostřiv se zvýšeným obsahem oxidu hlinitého",
  booktitle="Juniorstav 2020
Sborník příspěvků",
  year="2020",
  number="1",
  pages="639--645",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86433-73-8"
}