Publication detail

Využití podsítných podílů jílovce W super pro přípravu vysocehlinitých briketizovaných ostřiv

NEVŘIVOVÁ, L. TIHLAŘÍK, P. VŠIANSKÝ, D. KOVÁŘ, P. LANG, K.

Original Title

Využití podsítných podílů jílovce W super pro přípravu vysocehlinitých briketizovaných ostřiv

English Title

Utilization of residual W super claystone for high alumina grog production.

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Ze zvolených surovin (tři šarže podsítných podílů žárovzdorného jílovce W Super – čerstvá, milířovaná a odleželá, kaolinu Sedlec Ia a pískového mullitu MOTIM) byly připraveny vzorky vysocehlinitých ostřiv

English abstract

This paper dealing with refractory grog of 45 % Al2O3 content from residual firestone W Super fractions source processing. This high praised and really original raw material source serve for many years to many application fields not mistakable with any other but residues are by now without employment. Not only mineralogical, chemical and basically technological properties are verified but the microstructure on high level with use of traditional and innovative method we survey. More we certify that fired samples are on high level compaction with use of Young´s modulus determination when resonance method is applied

Keywords

jílovec, šamot, ostřivo

Key words in English

claystone, fireclay, grog

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.; TIHLAŘÍK, P.; VŠIANSKÝ, D.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.

Released

29. 5. 2018

ISBN

978-80-87397-26-8

Book

18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky

Pages from

25

Pages to

30

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT155349,
  author="Lenka {Nevřivová} and Petr {Tihlařík} and Dalibor {Všianský} and Pavel {Kovář} and Karel {Lang}",
  title="Využití podsítných podílů jílovce W super pro přípravu vysocehlinitých briketizovaných ostřiv",
  booktitle="18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky",
  year="2018",
  pages="25--30",
  isbn="978-80-87397-26-8"
}