Project detail

Experimental analysis of the early-age volume changes in cement-based composites

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2019

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2017-01-01 - 2019-12-31)

Mark

17-14302S

Default language

Czech

People responsible

Alexa Martin, Ing. - fellow researcher
Balkanský Ondřej, Ing. - fellow researcher
Bayer Patrik, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Čairović Iva, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Daněk Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Frantík Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Halamová Romana, Ing. - fellow researcher
Hoduláková Michaela, Ing. et Ing. - fellow researcher
Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Kocáb Dalibor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Misák Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rovnaníková Pavla, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Schmid Pavel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šimonová Hana, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Topolář Libor, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vyšvařil Martin, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Kucharczyková Barbara, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Building Testing
- (2016-03-30 - not assigned)

Results

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K. Using acoustic emission methods to monitor cement composites during setting and hardening. Applied Sciences - Basel, 2017, vol. 7, no. 5:451, p. 1-11. ISSN: 2076-3417.
Detail

KOCÁB, D.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R. Experimentální stanovení vlivu hodnoty horního zatěžovacího napětí při zkoušce statického modulu pružnosti betonu na jeho výslednou hodnotu. 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-906097-9-2.
Detail

KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P.; HODULÁKOVÁ, M. Sledování vývoje modulu pružnosti a pevnosti polymer-cementové malty s využitím metody akustické emise. 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-906097-9-2.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P. Experimental Analysis on Shrinkage and Swelling in Ordinary Concrete. Advances in Materials Science and Engineering, 2017, vol. 2017, no. 2017, p. 1-11. ISSN: 1687-8434.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; MISÁK, P.; KERŠNER, Z. Development of shrinkage and fracture parameters in selected fine-grained cement-based composites. In MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences – Web of Conferences, 2017. p. 1-7. ISSN: 2261-236X.
Detail

KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; DANĚK, P. The use of the acoustic emission method for the monitoring of changes in the internal structure of polymer-cement mortars when testing the static compressive modulus of elasticity. In MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences – Web of Conferences, 2017. p. 1-7. ISSN: 2261-236X.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PAZDERA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B. The Analysis of Acoustic Emission Signals Generated in Cement-based Composites During the Cyclic Loading Test. In Experimental Stress Analysis 2017. první. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, 2017. p. 402-407. ISBN: 978-80-553-3167-6.
Detail

MISÁK, P.; KOCÁB, D.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L. Experimental assessment of the influence of multiple cyclic loading on the dynamic modulus of elasticity of concrete. In MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences – Web of Conferences, 2017. p. 1-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D.; KAREL, O. Shrinkage of Fine-Grained Composites Based on Alkali-Activated Slag. Proceedings of the International Conference NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE VI. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 20-21. ISBN: 978-80-214-5507- 8.
Detail

MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek statického modulu pružnosti betonu. 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-906097-9-2.
Detail

HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D. Vliv vodního součinitele na parametry akustické emise získané při určení statického modulu pružnosti. Czech Journal of Civil Engineering, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 58-64. ISSN: 2336-7148.
Detail

HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MIKULÁŠEK, K. ANALYSIS OF CONSTRUCTIONAL CONCRETE BY THE ACOUSTIC EMISSION METHOD ON MULTIPLE LOADING. In APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING. 1. Portorož: Slovenian Society for Non-Destructive Testing, 2017. p. 255-261. ISBN: 978-961-93537-3-8.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; ODSTRČIL, Š.; KUBEŠ, P.; KERŠNER, Z. Length changes of fine-grained cement-based composites specimens in early stage of ageing: correction reflecting temperature variations. Proceedings 20th International Conference on Composite Structures. Bologna: Societa editrice esculapio, 2017. p. 180-180. ISBN: 978-889-385-041-4.
Detail

MISÁK, P.; KOCÁB, D.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L. Experimental Study of the Influence of Multiple Cyclic Loading on the Static Modulus of Elasticity of Hardened Concrete. Proceedings 20th International Conference on Composite Structures. Bologna: Societa editrice esculapio, 2017. p. 179-179. ISBN: 978-889-385-041-4.
Detail

KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; HALAMOVÁ, R. Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů. 14. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. Skalský dvůr: SEKURKON s.r.o., 2017. s. 18-25. ISBN: 978-80-86604-73-2.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; KAREL, O. Comprehensive Monitoring of the Shrinkage and Structural Changes of Cement Composites during Setting and Hardening. In Research and Modelling in Civil Engineering 2017. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2017. p. 81-98. ISBN: 978-83-7365-474-7.
Detail

ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R. Monitoring of the Setting and Early Hardening with Ultrasonic Waves. Sanace a rekonstrukce staveb 2017, CRRB - 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstrctuon of Building. Praha: ČVUT, 2017. p. 116-116. ISBN: 978-80-01-06347-7.
Detail

KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R.; HANUŠ, P. Influence of coarse aggregate grain size on frost resistance of concrete. Sanace a rekonstrukce staveb 2017, CRRB - 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. p. 112-112. ISBN: 978-80-01-06347-7.
Detail

KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R.; HANUŠ, P. Vliv velikosti zrna hrubého kameniva na mrazuvzdornost betonu. Sanace a rekonstrukce staveb 2017, CRRB - 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 102-106. ISBN: 978-80-01-06347-7.
Detail

TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Úvod k úloze kvantifikace trvalé udržitelnosti v betonovém stavitelství. Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-9. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail

KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P. Sledování změn v porušování vnitřní struktury alkalicky aktivovaných kompozitů při zkoušce modulu pružnosti. Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail

MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek čerstvého betonu. Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail

HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; MISÁK, P. Možnosti experimentálního stanovení modulu pružnosti v rané fázi zrání cementových kompozitů. Sborník konference MALTOVINY 2017. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 5-11. ISBN: 978-80-214-5446-0.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D.; KAREL, O. Shrinkage of Fine-Grained Composites Based on Alkali-Activated Slag. In Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). 2018. p. 7-10. ISSN: 1013-9826.
Detail

KAREL, O.; ROZSYPALOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D. Stanovení procesu tuhnutí a tvrdnutí pomocí ultrazvukové impulzové metody. 15th Workshop NDT 2017 - Non-Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 20-25. ISBN: 978-80-214-5592-4.
Detail

KOCÁB, D. Vše, co jste kdy chtěli vědět o pevnosti betonu v tahu, ale báli jste se zeptat. Lísek, Hotel Skalský dvůr: 2018.
Detail

KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; HALAMOVÁ, R. Experimental Analysis of the Development of Compressive Strength, Modulus of Elasticity and Acoustic Emission Parameters of Alkali-Activated Composites. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 266-271. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
Detail

ODSTRČIL, Š. Diplomová práce: Experimentální a numerická analýza objemových změn jemnozrnných betonů. Brno: 2018. s. 1-88.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B. Experimentální stanovení vlastností past, malt a betonů během tuhnutí. Lísek, Hotel Skalský dvůr: 2018.
Detail

HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D. Vývoj modulu pružnosti cementových kompozitů v rané fázi jejich zrání. Juniorstav 2018, Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 655-659. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L. VYUŽITÍ METODY AKUSTICKÉ EMISE PRO SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH ZMĚN V ČERSTVÉ CEMENTOVÉ MALTĚ. Juniorstav 2018. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2018. s. 666-670. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Repeatability and Reproductibility of Results of Fresh Concrete Testing. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 15-20. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
Detail

KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P. Influence of a Shrinkage-Reducing Admixture on the Damage to the Internal Structure of Alkali-Activated Composites Curing Testing of the Modulus of Elasticity. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 28-33. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
Detail

KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P.; HODULÁKOVÁ, M. Observation of the Development of the Elastic Modulus and Strength in a Polymer-Cement Mortar Using the Acoustic Emission Method. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 76-81. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
Detail

MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Repeatability and Reproducibility of the Static Elastic Modulus of Concrete Measurement. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 214-219. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
Detail

TEPLÝ, B., VYMAZAL, T., ROVNANÍKOVÁ, P:. Introduction to an approach to performing sustainability quantification of concrete structures. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 273-279. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
Detail

MISÁK, P. Vlastnosti ztvrdlého betonu - údaje o shodnosti zkušebnı́ch metod. Lísek, Hotel Skalský dvůr: 2018.
Detail

MISÁK, P. Vyjadřovánı́ nejistot měřenı́ v kvantitativnı́m zkoušenı́. Seč - Ústupky 278: 2018.
Detail

KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Smrštění samonivelačních podlahových stěrek na bázi cementu. 15. konference Technologie 2018 - sborník příspěvků. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-5-7.
Detail

MISÁK, P.; KOCÁB, D.; ALEXA, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R. Experimentální posouzení míry vlivu vícenásobného cyklického zatěžování na vybrané vlastnosti lehkého betonu. 15. konference Technologie 2018 - sborník příspěvků. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-5-7.
Detail

VYMAZAL, T.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P. Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti betonu. Beton TKS, 2018, roč. 2018, č. 2/2018, s. 58-61. ISSN: 1213-3116.
Detail

HODULÁKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L. The experimental comparison of parameters signals of acoustic emission during destructive test on composites based on cement. 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers. Gdaňsk: Gdaňsk University of Technology, 2018. p. 81-82. ISBN: 978-83-60261-61-3.
Detail

HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D. Review of the possibilities of determining the modulus of elasticity and Poisson’s ratio in the early stage of cement composite ageing. YOUNG SCIENTIST 2018 10th International Scientific Conference on Civil and Environmental Engineering. Tatranská Lomnica: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2018. p. 1-7. ISBN: 978-80-553-2952-9.
Detail

TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Methodology for the quantification of concerete sustainability. Opole: Polish Association of Civil Engineers and Technicians, Branch in Opole, 2018. p. 26-27. ISBN: 978-83-937864-2-8.
Detail

Kucharczyková, B., Rovnaníková, P. Studium smrštění cementové pasty v počátečních stádiích hydratace. 40. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 135-138. ISBN: 978-80-7560-142-1.
Detail

KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; HANUŠ, P.; HALAMOVÁ, R. Destructive and Non-destructive Assessment of the Frost Resistance of Concrete Made with Different Aggregate. Elektronický sborník přednášek. 21st conference of Research Institute for Building Materials. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2018. p. 1-10. ISBN: 978-80-87397-26-8.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Measurement and Evaluation Proposal of Early Age Shrinkage of Cement Composites Using Shrinkage-Cone. Elektronický sborník přednášek. 21st conference of Research Institute for Building Materials. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2018. p. 1-10. ISBN: 978-80-87397-26-8.
Detail

HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; MISÁK, P. Possibilities of Experimental Determinations of the Modulus of Elasticity in the early Stage of Ageing of Cement Composites. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 35-40. ISBN: 978-80-214-5446-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Measurement and evaluation proposal of early age shrinkage of cement composites using shrinkage-cone. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D. Early-age behaviour of cement-based self-leveling flooring compounds. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; HANUŠ, P.; HALAMOVÁ, R. Destructive and non-destructive assessment of the frost resistance of concrete with different aggregate. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Methodology for the quantification of concrete sustainability. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2018. p. 1-7. ISSN: 2261-236X.
Detail

KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R.; HANUŠ, P. Influence of Coarse Aggregate Grain Size on Frost Resistance of Concrete. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 37-40. ISSN: 1013-9826.
Detail

ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R. Monitoring of the Setting and Early Hardening with Ultrasonic Waves. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2018. p. 51-54. ISSN: 1013-9826.
Detail

HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T. The Influence of Concrete Composition on its Modulus of Elasticity: Comparison of Experiment and Values from Eurocode 2. In Proceedings of The 12th International PhD Symposium in Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 1103-1110. ISBN: 978-80-01-06401-6.
Detail

KOCÁB, D.; MISÁK, P.; JINDROVÁ, B.; ALEXA, M.; VYMAZAL, T. Analýza vlivu frekvence použitých sond při ultrazvukovém měření rovnoměrnosti betonu. 15. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2018. s. 16-21. ISBN: 978-80-86604-78-7.
Detail

ALEXA, M.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOTRLA, J. Vliv protismršťovací přísady na dlouhodobý vývoj dynamických parametrů alkalicky aktivované strusky. 15. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2018. s. 33-39. ISBN: 978-80-86604-78-7.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; ALEXA, M. Experimentální stanovení dlouhodobého vývoje materiálových vlastností polymer-cementových malt. 15. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2018. s. 66-71. ISBN: 978-80-86604-78-7.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P. Experimental Investigation of the Chemical Shrinkage of the Cement Paste Based on the Calorimetric and Ultrasonic Measurement. Proceedings for the 2018 fib Congress held in Melbourne. Melbourne, Australia: Federation internationale du beton (fib), 2018. p. 514-515. ISBN: 978-1-877040-14-6.
Detail

HODULÁKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B. The experimental comparison of parameters signals of acoustic emission during destructive test on composites based on cement. In 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers. MATEC Web of Conferences. Gdynia, Poland: MATEC Web of Conferences, 2018. p. 1-7. ISBN: 978-83-60261-61-3. ISSN: 2261-236X.
Detail

HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D. The use of acoustic methods to describe the behaviour of cement pastes in the early stage of ageing. SynerCrete’18: Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing Expertise and Bridging Scales of Space and Time. Funchal, Madeira, Portugalsko: RILEM publications S.A.R.L., 2018. p. 351-356. ISBN: 978-2-35158-211-4.
Detail

HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R. The usage of the acoustic emission method for the experimental determination of the damage progress in the fine-grained cementitious composites subjected to loading. Proceedings for the 2018 fib Congress held in Melbourne. Melbourne, Australia: Federation internationale du beton (fib), 2018. p. 544-545. ISBN: 978-1-877040-14-6.
Detail

HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P. The development of the early-age elastic modulus in cement-materials with different water coefficient. SynerCrete’18: Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing Expertise and Bridging Scales of Space and Time. Funchal, Madeira, Portugalsko: RILEM Publications S.A.R.L., 2018. p. 345-350. ISBN: 978-2-35158-211-4.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P. Numerical analysis of shrinkage process based on the experimental data. Osaka, Japonsko: Osaka Univerisity, 2018. p. 631-631.
Detail

HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B. The monitoring of structural changes in the fresh cement mortar by acoustic emission method. 10th International Scientific Conference on Civil and Enviromental Engineering. 1. Tatranská Lomnica: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2018. p. 1-6. ISBN: 978-80-553-2952-9.
Detail

HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; ALEXA, M. Vliv Poissonova čísla na hodnotu dynamického modulu pružnosti cementových materiálů v rané fázi zrání. 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-6-4.
Detail

KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R. The analysis of acoustic emission signals detected during the loading of cement-based materials. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, 2019, vol. 99, no. 2019, p. 18-25. ISSN: 1350-6307.
Detail

HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Možnosti stanovení modulu pružnosti a Poissonova čísla v rané fázi zrání cementových materiálů. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 1, s. 56-60. ISSN: 1213-3116.
Detail

KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R. An experimental analysis of the determination of the elastic modulus of cementitious materials. In Research and Modelling in Civil Engineering 2018. 1st. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2019. p. 129-148. ISBN: 978-83-7365-502-7.
Detail

TICHÝ, A. Diplomová práce: Vliv velikosti a tvaru zkušebního tělesa na modul pružnosti lehkých betonů. Brno: 2019. s. 1-102.
Detail

TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T. Methodology and case studies for the assesment of concrete sustainability. Proceedings of the International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures (SMSS2019) Challenges in Design and Management of Structures. RILEM Publications S.A.R.L. 2019. p. 216-224. ISBN: 978-2-35158-217-6.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vztah vývinu hydratačního tepla a smrštění cementového tmelu u různých druhů cementů. 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 53-56. ISBN: 978-80-7560-213-8.
Detail

ALEXA, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; DANĚK, P. Experimental determination of the influence of additives on shrinkage in self-compacting concrete. In Construmat 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Shrinkage in Cementitious Self-Levelling Floor Compounds. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 23-28. ISSN: 1662-9779.
Detail

MISÁK, P.; KOCÁB, D.; ALEXA, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R. Experimental Assessment of the Influence of Multiple Cyclic Loading on Selected Properties of Lightweight Concrete. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 45-49. ISSN: 1662-9779.
Detail

HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; ALEXA, M. Influence of the Poisson’s Ratio on the Value of the Dynamic Modulus of Elasticity of Cement Materials in the Early Stage of Ageing. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 50-55. ISSN: 1662-9779.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KOCÁB, D.; HODULÁKOVÁ, M. Complex Evaluation of the Mechanical and Fracture Properties of Cementitious Materials with Different Water-Cement Ratio. France: IA-FraMCoS, 2019. p. 1-8.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; DANĚK, P.; TERZIJSKI, I. Cost-Effective High-Performance Concrete: Experimental Analysis on Shrinkage. Materials, 2019, vol. 12, no. 17:2730, p. 1-19. ISSN: 1996-1944.
Detail

KOCÁB, D.; ŽÍTT, P.; DANĚK, P.; ČANĚK, M.; ALEXA, M.; HANUŠ, P. The Influence of Specimen Size on the Dynamic Properties of Lightweight Concrete Determined by the Resonance Method. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2019. p. 1-10.
Detail

KOCÁB, D.; ŽÍTT, P.; DANĚK, P.; ČANĚK, M.; ALEXA, M.; HANUŠ, P. The influence of specimen size on the dynamic properties of lightweight concrete determined by the resonance method. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

VYMAZAL, T.; TEPLÝ, B.; HRABOVÁ, K. The assessment and prediction of concrete sustainability. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. p. 1-4. ISSN: 1757-8981.
Detail

VYMAZAL, T.; TEPLÝ, B.; HRABOVÁ, K. The assessment and prediction of concrete sustainability. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2019. p. 1-10.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; ŠIMONOVÁ, H. Shrinkage of the alkali-activated slag mortars containing alternative activator. Book of Abstracts of 4th International Conference Innovative Materials, Structures and Technologies. Riga: RTU Press, Riga Technical University, 2019. p. 21-21. ISBN: 978-9934-22-356-3.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P. Experimental Investigation of the Chemical Shrinkage of the Cement Paste Based on the Calorimetric and Ultrasonic Measurement. In FIB 2018 - Proceedings for the 2018 fib Congress: Better, Smarter, Stronger. International fib Congress on Better, Smarter, Stronger, 2018. Federation Internationale du Beton (fib), 2019. p. 2482-2489. ISBN: 978-1-877040-15-3. ISSN: 2617-4820.
Detail

KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P. Vývoj modulu pružnosti cementových materiálů v rané fázi zrání. 16. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 55-60. ISBN: 978-80-86604-81-7.
Detail

VYMAZAL, T.; HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; KOCÁB, D. Kvantifikace udržitelnosti betonu s recyklovaným kamenivem. 16. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 61-64. ISBN: 978-80-86604-81-7.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HALAMOVÁ, R.; HODULÁKOVÁ, M. Experimentální stanovení vývoje chemického a autogenního smrštění cementových past. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 5, s. 58-65. ISSN: 1213-3116.
Detail

TOPOLÁŘ, L. Frequency Analysis of Mechanical Waves Passing Through Cement Composites During the Early Hydration Phase. 15th International Symposium on Nondestrutive Characterization of Materials, Portorož, Slovenia: ASNT event, 2019.
Detail

KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Determination of the static modulus of elasticity of cement mortars in the early stage of ageing. SPACE 2019. 1. Košice: 2019. p. 35-35. ISBN: 978-80-553-3413-4.
Detail

MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T. Ultrasonic NDT Determination of Initial and Final Setting Time of Cement Paste. SPACE 2019. 1. Košice: 2019. p. 32-32. ISBN: 978-80-553-3413-4.
Detail

HODULÁKOVÁ, M. VYUŽITÍ AKUSTICKÝCH METOD K POPISU CHOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ V RANÉ FÁZI TUHNUTÍ. 2019. s. 1-29.
Detail

ČANĚK, M. Bakalářská práce: Vliv velikosti zkušebního tělesa na hodnoty materiálových vlastností stanovených rezonanční metodou. Brno: 2019. s. 1-89.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; ŠIMONOVÁ, H. Shrinkage of the alkali-activated slag mortars containing alternative activator. In Proceedings of the 4th International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ALEXA, M.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T. Měření smršťování: vliv typu separační fólie. 26. Betonářské dny 2019. Hradec Králové: ČBS, 2019. s. 1-10. ISBN: 978-80-907611-2-4.
Detail

HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B. The Application of Acoustic Emission Technique to Monitor the Early Setting Process of Cement Pastes. In 2019 3rd International Conference on Building Materials and Materials Engineering (ICBMM 2019). MATEC Web of Conferences. 2019. EDP Sciences, 2019. p. 1-4. ISSN: 2261-236X.
Detail

KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; VYMAZAL, T.; ŽALUD, O. Vliv složení betonu na jeho modul pružnosti: porovnání experimentu a hodnot z Eurokódu 2. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 6, s. 42-45. ISSN: 1213-3116.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KOCÁB, D. Numerical Analysis of Shrinkage Process Based on Experimental Data. ACI MATERIALS JOURNAL, 2020, vol. 117, no. 5, p. 39-49. ISSN: 0889-325X.
Detail

ALEXA, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R. The Measurement of Shrinkage: Influence of Specimen Size. In Key Engineering Materials, Vol. 846. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, Ltd., 2020. p. 197-201. ISSN: 1013-9826.
Detail

ALEXA, M.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOTRLA, J. The influence of a shrinkage-reducing admixture on the long-term development of dynamic properties in alkali-activated slag. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Prague: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
Detail

KOCÁB, D.; MISÁK, P.; JINDROVÁ, B.; ALEXA, M.; VYMAZAL, T. Analysis of the influence of transducer frequency on the ultrasonic measurement of concrete homogeneity. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Prague: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 48-51. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; ALEXA, M. Experimental analysis focused on the material characteristics of the cement-based polymer-modified mortars. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Prague: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 52-56. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
Detail

MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; SKOTAL, V. Stanovení dob tuhnutí cementové kaše pomocí ultrazvukové impulsové metody. Beton TKS, 2020, roč. 20, č. 1, s. 68-71. ISSN: 1213-3116.
Detail

KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P. Development of the modulus of elasticity of cement materials in the early stage of ageing. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2020. p. 1-5. ISBN: 978-0-7354-1961-2. ISSN: 0094-243X.
Detail

VYMAZAL, T.; HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; KOCÁB, D. Sustainability quantification of concrete with recycled aggregate. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2020. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1961-2. ISSN: 0094-243X.
Detail

HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R. The usage of the acoustic emission method for the experimental determination of the damage progress in the fine-grained cementitious composites subjected to loading. In Proceedings for the 2018 fib Congress held in Melbourne, Australia. International fib Congress on Better, Smarter, Stronger, 2018. Switzerland: Fédération internationale du béton (fib), 2019. p. 2669-2675. ISBN: 978-1-877040-15-3. ISSN: 2617-4820.
Detail

MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T. Ultrasonic NDT determination of initial and final setting time of cement paste. In SPACE 2019. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2020. p. 1-7. ISSN: 2261-236X.
Detail

KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Determination of the static modulus of elasticity of cement mortars in the early stage of ageing. In SPACE 2019. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2020. p. 1-7. ISSN: 2261-236X.
Detail

HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Pilot Study of Mechanical Waves Passing Through Fine-Grained Cement Composite during the Early Hydration Process. In 8th International Conference on Engineering and Innovative Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2020. p. 243-247. ISBN: 978-3-0357-1605-4. ISSN: 1013-9826.
Detail

HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L. The Application of a New Technique to Determine the Beginning of the Setting Time for Cement-Based Materials. In Advances in Asset Management and Condition Monitoring. Smart Innovation, Systems and Technologies. Smart Innovation, Systems and Technologies. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG 2020, 2020. p. 903-914. ISBN: 978-3-030-57744-5. ISSN: 2190-3018.
Detail

Link