Ing.

Petr Poláček

Ph.D.

FCH, ÚCHM – Assistant professor

+420 54114 9437
Petr.Polacek@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Petr Poláček, Ph.D.

Publications

 • 2023

  VOJTOVÁ, L.; KACVINSKÁ, K.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; POLÁČEK, P.; MICHLOVSKÁ, L.; BLAHNOVÁ, V.; FILOVA, E.; KNOZ, M.; LIPOVÝ, B.; HOLOUBEK, J.; FALDYNA, M.; PAVLOVSKÝ, Z.; VÍCENOVÁ, M.; CVANOVÁ, M.; JARKOVSKÝ, J. Biomimetické nanostrukturované dvouvrstvé náhrady modifikované polydopaminem pro regeneraci kůže v plné tloušťce: in vitro a in vivo experimentální studie. XIV. mezinárodní konference Bioimplantologie 2023. Národní knihovna České republiky: 2023. p. 40-40. ISBN: 978-80-11-03134-3.
  Detail | WWW

  VOJTOVÁ, L.; VERČIMÁKOVÁ, K.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; POLÁČEK, P.; MICHLOVSKÁ, L.; BLAHNOVÁ, V.; FILOVA, E.; KNOZ, M.; LIPOVÝ, B.; HOLOUBEK, J.; FALDYNA, M.; PAVLOVSKÝ, Z.; VÍCENOVÁ, M.; CVANOVÁ, M.; JARKOVSKÝ, J. Biomimetic polydopamine-modified nanofibrous bilayer scaffolds used for full-thickness skin regeneration in a porcine animal model. International Confrence on Materials Science and Engineering, March 27-28, 2023, Paris, France: 2023.
  Detail

  KACVINSKÁ, K.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; POLÁČEK, P.; MICHLOVSKÁ, L.; HEFKA BLAHNOVÁ, V.; FILOVÁ, E.; KNOZ, M.; LIPOVÝ, B.; HOLOUBEK, J.; FALDYNA, M.; PAVLOVSKÝ, Z.; VÍCENOVÁ, M.; CVANOVÁ, M.; JARKOVSKÝ, J.; VOJTOVÁ, L. Accelular nanofbrous bilayer scafold intrapenetrated with polydopamine network and implemented into a full-thickness wound of a white-pig model afects infammation and healing process. Journal of Nanobiotechnology, 2023, vol. 21, no. 1, p. 1-24. ISSN: 1477-3155.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2022

  ŽÍDEK, J.; POLÁČEK, P.; JANČÁŘ, J. Deformation of Gels with Spherical Auxetic Inclusions. Gels, 2022, vol. 8, no. 11, ISSN: 2310-2861.
  Detail | WWW

  ČERNÁ, E.; NEDĚLA, V.; TIHLAŘÍKOVÁ, E.; DORAZILOVÁ, J.; POLÁČEK, P.; VOJTOVÁ, L.; BRTNÍKOVÁ, J. Transparent, cost-effective hydrogel dressing for the treatment of skin wounds: fabrication and characterization. ČR: Chemické listy, 2022.
  Detail

  KUČERA, F.; PETRUŠ, J.; ŽÍDEK, J.; POLÁČEK, P.; ŠIMONEK, M. An approach on reactive processing of plastic waste. Polymer Engineering and Science, 2022, vol. 62, no. 12, p. 4100-4114. ISSN: 0032-3888.
  Detail | WWW

  KACVINSKÁ, K.; TRÁVNÍČKOVÁ, M.; VOJTOVÁ, L.; POLÁČEK, P.; DORAZILOVÁ, J.; KOHOUTEK, M.; HLINÁKOVÁ, K.; PAJOROVÁ, J.; TIRPÁKOVÁ, M.; BAČÁKOVÁ, L. Porous cellulose-collagen scaffolds for soft tissue regeneration: influence of cellulose derivatives on mechanical properties and compatibility with adipose-derived stem cells. CELLULOSE, 2022, vol. 29, no. 12, p. 1-23. ISSN: 0969-0239.
  Detail | WWW

 • 2021

  HLINÁKOVÁ, K.; MONTUFAR JIMENEZ, E.; LYSÁKOVÁ, K.; PETRUŠ, J.; POLÁČEK, P.; ESPANOL, M.; GINEBRA, M.; ČELKO, L.; KAISER, J.; VOJTOVÁ, L. Thixotropic copolymer as binder for the robocasting of self-setting bone tissue engineering scaffolds. eCM Periodical. eCM Meeting Abstracts, 2021. p. 46-46. ISSN: 2522-235X.
  Detail | WWW

  KACVINSKÁ, K.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; POLÁČEK, P.; BLAHNOVÁ, V.; FILOVA, E.; VOJTOVÁ, L. Biomechanical, structural and in vitro evaluation of a modified biopolymer-based scaffolds for skin tissue engineering applications. XII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2021“. České vysoké učení technické v Praze. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021. p. 29-29. ISBN: 978-80-01-06886-1.
  Detail | WWW

  KACVINSKÁ, K.; KOBZOVÁ, Š.; POLÁČEK, P.; SEDLÁČEK, P.; CHALOUPKOVA, R.; JANDA, L.; VOJTOVÁ, L. „AN ARTIFICIAL DERMIS COMBINED WITH FGF-2 COMPOSES OF COLLAGEN-BASED MATERIAL WITH AN ALLIANCE OF NATURAL GUM KARAYA-BASED COVER ADVANCES TREATMENT OF FULL-THICKNESS WOUNDS“. 2021.
  Detail

  HLINÁKOVÁ, K.; LYSÁKOVÁ, K.; POLÁČEK, P.; MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; GINEBRA, M.; VOJTOVÁ, L. 3D tisk polymer kompozitních biomimetických kostních náhrad na bázi fosforečnanu vápenatého a bioresorbovatelného kopolymeru. XII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2021“. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021. p. 54-54. ISBN: 978-80-01-06886-1.
  Detail | WWW

  KACVINSKÁ, K.; KOBZOVÁ, Š.; POLÁČEK, P.; SEDLÁČEK, P.; JANDA, L.; VOJTOVÁ, L. A Possible Approach In Wound Management – An Exfoliated Hydrogel Layer, Based On Polysaccharides, Covered By Natural Hydrophobic Layer. Program and Book of Abstracts. Twenty-second Annual Conference YUCOMAT 2021, Herceg Novi. Belgrade: Materials Research Society of Serbia, 2021. p. 81-81. ISBN: 978-86-919111-6-4.
  Detail | WWW

  KRTIČKA, M.; MICHLOVSKÁ, L.; NEKUDA, V.; POLÁČEK, P.; VALOVÁ, K.; ŽÍDEK, J.; KAISER, J.; ZIKMUND, T.; VOJTOVÁ, L. Ex-vivo biomechanical testing of pig femur diaphysis B type fracture fixed by novel biodegradable bone glue. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 2021, no. 115, p. 1-8. ISSN: 1751-6161.
  Detail | WWW

 • 2020

  ČERNÝ, M.; PETRUŠ, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; CHAMRADOVÁ, I.; KUPKA, V.; KUČERA, F.; POLÁČEK, P. A new approach to the structure-properties relationship evaluation for porous polymer composites. SN Applied Scences, 2020, vol. 2, no. 4, p. 1-12. ISSN: 2523-3963.
  Detail | WWW

  VALOVÁ, K.; MONTUFAR JIMENEZ, E.; LYSÁKOVÁ, K.; POLÁČEK, P.; PETRUŠ, J.; GINEBRA, M.; ČELKO, L.; KAISER, J.; VOJTOVÁ, L. Využití biodegradabilního kopolymeru jako pojiva pro 3D tisk kompozitních kostních náhrad. Czech Chemical Society Symposium Series. Praha: Česká společnost chemická, 2020. p. 193-193. ISSN: 2336-7210.
  Detail | WWW

 • 2019

  NOVÁKOVÁ TKADLEČKOVÁ, V.; VYSLOUŽIL, J.; KUBOVÁ, K.; ELBL, J.; BUČKOVÁ, D.; MUSELÍK, J.; VETCHÝ, D.; NOVOTNÝ, R.; PROKS, P.; JANČÁŘ, J.; POLÁČEK, P. The development of a silicone vaginal ring with a prostaglandin analogue for potential use in the treatment of canine reproductive disorders. Pharmaceutical Development and Technology, 2019, vol. 24, no. 8, p. 1021-1031. ISSN: 1097-9867.
  Detail | WWW

  VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; VALOVÁ, K.; ZBONČÁK, M.; TRUNEC, M.; ČÁSTKOVÁ, K.; KRTIČKA, M.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; POLÁČEK, P.; DZUROV, M.; LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; SUCHÝ, T.; SEDLÁČEK, R.; GINEBRA, M.; MONTUFAR JIMENEZ, E. The Effect of the Thermosensitive Biodegradable PLGA–PEG–PLGA Copolymer on the Rheological, Structural and Mechanical Properties of Thixotropic Self-Hardening Tricalcium Phosphate Cement. International Journal of Molecular Sciences, 2019, vol. 20, no. 2, p. 1-21. ISSN: 1422-0067.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  TOCHÁČEK, J., LÁSKA, K., BÁLKOVÁ, R., KRMÍČEK, L., MERNA, J., TUPÝ, M., KAPLER P., POLÁČEK, P., ČÍŽKOVÁ, K., BURÁŇ, Z. Polymer weathering in Antarctica. In 9th European Weathering Symposium, Natural and Artificial Ageing of Polymers. CEES. Pfinztal, Germany: Gesellschaft fur Umweltsimulation GUS, 2019. p. 239-249. ISBN: 978-3-9818507-5-8.
  Detail | WWW

  VALOVÁ, K.; MICHLOVSKÁ, L.; LYSÁKOVÁ, K.; BRTNÍKOVÁ, J.; KRTIČKA, M.; POLÁČEK, P.; ČÁSTKOVÁ, K.; VOJTOVÁ, L. Bioresorbovatelný polymer-kompozitní kostní cement modifikovaný dopaminem: syntéza, charakterizace a ex-vivo hodnocení. Květinův den - mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. Brno: Tribun EU, 2019. p. 21-21. ISBN: 978-80-263-1469-1.
  Detail

  KUČERA, F.; PETRUŠ, J.; POLÁČEK, P.; JANČÁŘ, J. Controlled reactive modification of polypropylene with maleic anhydride via solvent-free technique. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, 2019, no. 168, p. 1-8. ISSN: 0141-3910.
  Detail | WWW

  VALOVÁ, K.; MICHLOVSKÁ, L.; LYSÁKOVÁ, K.; BRTNÍKOVÁ, J.; KRTIČKA, M.; POLÁČEK, P.; ČÁSTKOVÁ, K.; VOJTOVÁ, L. ”Mussel-inspired” biomimetic polymer-composite bone cement for fracture fixations: Synthesis, characterization and ex-vivo evaluation. eCM Periodical. eCM Meeting Abstracts, 2019. p. 8-8. ISSN: 2522-235X.
  Detail | WWW

  GRÉZLOVÁ, V.; MICHLOVSKÁ, L.; KOČIOVÁ, S.; ŠMERKOVÁ, K.; DIVIŠ, P.; POLÁČEK, P.; VOJTOVÁ, L. Vliv přídavku biogenních nanočástic na vlastnosti polymer-fosfátového kostního cementu. Květinův den Mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2019. p. 8-8. ISBN: 978-80-263-1469-1.
  Detail

  VALOVÁ, K.; MICHLOVSKÁ, L.; ČÁSTKOVÁ, K.; POLÁČEK, P.; VOJTOVÁ, L. The effect of thermoresponsive smart hydrogel on the rheological properties of injectable calcium phosphate bone cement for mini-invasive surgery. Czech chemical society symposium series. Praha: Czech Chemical Society, 2019. p. 42-42. ISSN: 2336-7202.
  Detail | WWW

  GRÉZLOVÁ, V.; MICHLOVSKÁ, L.; LYSÁKOVÁ, K.; KOČIOVÁ, S.; ŠMERKOVÁ, K.; DIVIŠ, P.; POLÁČEK, P.; VOJTOVÁ, L. Antibakteriální kompozitní kostní cement modifikovaný biogenními nanočásticemi. XI. mezinárodní konference BIOIMPLANTOLOGIE 2019. Brno: MSD, spol. s r.o., 2019. p. 26-26. ISBN: 978-80-7392-307-5.
  Detail | WWW

  TOCHÁČEK, J., LÁSKA, K., BÁLKOVÁ, R., KRMÍČEK, L., MERNA, J., TUPÝ, M., KAPLER P., POLÁČEK, P., ČÍŽKOVÁ, K., BURÁŇ, Z. Polymer weathering in Antarctica. POLYMER TESTING, 2019, vol. 2019, no. 77, p. 105898-105898. ISSN: 0142-9418.
  Detail | WWW

 • 2018

  PAVLIŇÁK, D.; GALMIZ, O.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; POLÁČEK, P.; KELAR, J.; STUPAVSKÁ, M.; ČERNÁK, M. Application of dielectric barrier plasma treatment in the nanofiber processing. Materials Today Communications, 2018, vol. 16, no. 1, p. 330-338. ISSN: 2352-4928.
  Detail | WWW

  GRÉZLOVÁ, V.; MICHLOVSKÁ, L.; ŠMERKOVÁ, K.; KOPEL, P.; ADAM, V.; KOČIOVÁ, S.; BÁBOR, P.; DIVIŠ, P.; POLÁČEK, P.; VOJTOVÁ, L. The Effect Of Antibacterial Selenium Nanoparticles On The Properties Of Polymer-Phosphate Bone Fillers. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 136-136. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; BRTNÍKOVÁ, J.; KLIEŠTIKOVÁ, N.; ŠŤASTNÝ, P.; TRUNEC, M.; POLÁČEK, P.; BLAHNOVÁ, V.; FILOVA, E. Vliv biokeramických částic na morfologické, biomechanické a biologické vlastnosti 3D kolagen-kompozitních nosičů pro tkáňové inženýrství kostí. Bioimplantologie 2018 - sborník abstrakt. Barbara Kubešová, Daniel Lysák, Tomáš Suchý, Petr Vališ, Lucie Vištejnová, Lucy Vojtová. Brno: České vysoké učení technické v Praze, 2018. p. 37-37. ISBN: 978-80-01-06425-2.
  Detail

  BRTNÍKOVÁ, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; ŠŤASTNÝ, P.; TRUNEC, M.; POLÁČEK, P.; BLAHNOVÁ, V.; FILOVA, E.; VOJTOVÁ, L. Collagen-phosphate porous scaffolds for novel bone tissue engineering concept. International Journal of Applied Science-Research and Review. London, UK: iMedPub LTD, 2018. p. 29-29. ISSN: 2394-9988.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; BEDNAŘÍKOVÁ, V.; MICHLOVSKÁ, L.; POLÁČEK, P.; KAŠTYL, J.; ZIKMUND, T.; KAISER, J.; ŽÍDEK, J.; GÖPFERT, E. Vliv krve a simulovaných tělních tekutin na tuhnutí a mechanické vlastnosti nového bioresorbovatelného kostního cementu. Trombocyty (nejen) v netransfuzních aplikacích. 2018. p. 1 (1 s.).
  Detail | WWW

  POLÁČEK, P. Výzkum a dynamické vysokocyklické testování materiálů na bázi polyamidů. 2018. p. 1 (1 s.).
  Detail

 • 2017

  TOCHÁČEK, J.; MATUŠKA, R.; POLÁČEK, P.; ŠTOHANDL, J. The role of organic phosphite primary structure in the overall stabilization performance in polypropylene. POLYMER TESTING, 2017, vol. 57, no. 1, p. 126-132. ISSN: 0142-9418.
  Detail

 • 2014

  POLÁČEK, P.; PAVELKA, V.; ÖZCAN, M. Effect of Intermediate Adhesive Resin and Flowable Resin Application on the Interfacial Adhesion of Resin Composite to Pre-impregnated Unidirectional S2-Glass Fiber Bundles. JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, 2014, vol. 16, no. 2, p. 155-159. ISSN: 1461-5185.
  Detail

 • 2013

  POLÁČEK, P.; SALAJKOVÁ, M.; JANČÁŘ, J. The shear adhesion strength between the FRC substructure and denture base resin: Effects of FRC architecture, adhesive composition and hydrolytic degradation. Composites Scienceand Technology, 2013, vol. 77, no. 1, p. 22-28. ISSN: 0266- 3538.
  Detail

  POLÁČEK, P.; PAVELKA, V.; ÖZCAN, M. Adhesion of Resin Materials to S2-glass Unidirectional and E-glass Multidirectional Fiber Reinforced Composites: Effect of Polymerization Sequence Protocols. JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, 2013, vol. 15, no. 6, p. 507-510. ISSN: 1461- 5185.
  Detail

 • 2012

  CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; POLÁČEK, P.; JANČÁŘ, J. Rheological properties of funcionalised thermosensitive copolymer for injectable applications in medicine. Chemical Papers, 2012, vol. 66, no. 10, p. 977-980. ISSN: 0366- 6352.
  Detail | WWW

 • 2011

  JANČÁŘ, J.; POLÁČEK, P. Hydrolytically stable interphase on alumina and glass fibers via hydrosilylation. Composite Interfaces, 2011, vol. 18, no. 6, p. 633-644. ISSN: 1568- 5543.
  Detail

  BYSTŘICKÝ, Z.; POLÁČEK, P. Pevnost adhezního spoje mezi vláknovým a částicovým kompozitem. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů, sborník doktorské konference 2011. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., 2011. p. 73-80. ISBN: 978-80-87434-04- 8.
  Detail

  KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; BÁLKOVÁ, R.; POLÁČEK, P.; SEDLÁČEK, P.; JANČÁŘ, J. Biomedical Elastomeric Polyurethanes Based on Poly(ethylene glycol). Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. p. s931 (s931 p.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2007

  JANČÁŘ, J.; POLÁČEK, P. Effect of filler content on the adhesion strength between UD fiber reinforced and particulate filled composites. Composites Science and Technology, 2007, vol. 68, no. 1, p. 251-259. ISSN: 0266-3538.
  Detail

 • 2005

  JANČÁŘ, Josef; POLÁČEK, Petr. Effect of C& B material composition oni its adhesion to load bearing FRC substructures. Waikoloa, USA: 2005.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.