Ing.

Petr Poláček

Ph.D.

FCH, ÚCHM – Assistant professor

+420 54114 9437
Petr.Polacek@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Petr Poláček, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Výzkum a vývoj vysoce odolných hybridních laminátů., zahájení: 01.12.2020, ukončení: 31.05.2023
  Detail

 • 2018

  Výzkum a dynamické vysokocyklické testování materiálů na bázi polyamidů, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2014

  Vliv podmínek přípravy na strukturu, vlastnosti a funkce heterogenních polymerních materiálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Výzkum reaktivity druhově určených materiálů s polymerními složkami těsnících kroužků 2, zahájení: 05.09.2013, ukončení: 31.10.2013
  Detail

  Vliv podmínek přípravy na strukturu, vlastnosti a funkce heterogenních polymerních materiálů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Školení pro GDP Koral, zahájení: 10.01.2012, ukončení: 13.02.2012
  Detail

  Syntéza a charakterizace homogenních a heterogenních polymerních materiálů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail