doc. Ing.

Pavel Charvát

Ph.D.

FME, EI DTEE – Associate professor

+420 54114 3245
charvat@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Teoretické a aplikované problémy termofluidní mechaniky a techniky prostředí , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  LTI19002, Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2), zahájení: 01.07.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Compatibility of plastics and metals with latent heat storage media for integration in buildings , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  GA18-19617S, Hystereze závislosti teplota-entalpie při částečných změnách skupenství pro ukládání latentního tepla, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2016

  LE15024, Umožnění zapojení výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum (European Energy Research Alliance – EERA), zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  Systémy a komponenty pro tvorbu vnitřního prostředí a dopad na zdraví člověka, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design) , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  GAP101/11/1047, Tlumení kolísání teploty tekutiny pomocí akumulace tepla při změně skupenství, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Laboratoř tepelných soustav v budovách, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  OC10051, Využití materiálů se změnou skupenství pro vyšší efektivnost solárních vzduchových systémů , zahájení: 01.05.2010, ukončení: 23.11.2012
  Detail

  Komplexní modelování interakce mikroklimatu v kabinách dopravních prostředků a zdravotního rizika., zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  GA103/07/0907, Využití solárních komínů a materiálů se změnou skupenství pro pasívní chlazení budov, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2004

  Počítačová simulace funkce solárního komínu a porovnání výsledku s experimentem, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  GP101/04/P033, Hybridní větrání obytných budov s využitím solárních komínů, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2001

  OC G3.60, Slunečním zářením vyvolané proudění v prostorech s velkým prosklením, zahájení: 01.04.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail