Project detail

Komplexní modelování interakce mikroklimatu v kabinách dopravních prostředků a zdravotního rizika.

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

- Objasnit vztahy mezi mechanismy pro tvorbu vnitřního prostředí v kabinách dopravních prostředků (jmenovitě letadel a automobilů) vzájemně a jejich vazbu na celkovou pohodu a zdravotní riziko osob. - Rozvinout počítačové modelování CFD a 1D simulace se zaměřením na predikci charakteristik pohody a pokrokové měřicí metody včetně laserových a vizualizačních. - Optimalizovat některé rozhodující uzly systému. - Studovat detailně transport aerosolů do dýchacího traktu.

Mark

FSI-S-10-20

Default language

Czech

People responsible

Elcner Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fišer Jan, doc. Ing. Bc., Ph.D. - fellow researcher
Forman Matěj, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hejčík Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Charvát Pavel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Janírek Martin Stanislav, Ing. - fellow researcher
Jedelský Jan, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Katolický Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krejčí Vladimír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lízal František, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pokorný Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vach Tomáš, Ing. - fellow researcher
Volavý Jaroslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M. Predikce tepelné pohody v nehomogenních prostředích pomocí vícesegmentových modelů. In XXIX. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Ostrava: Vysoká škola báňská Ostrava, 2010. s. 231-234. ISBN: 978-80-248-2244-0.
Detail

MAUDER, T.; JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. STATISTICKÉ VYHODNOCOVÁNÍ DAT TRANSPORTU ČÁSTIC AEROSOLU PŘI CYKLICKÝCH PODMÍNKÁCH. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, roč. 22, č. 2/2011, s. 156-162. ISSN: 1210-8022.
Detail

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Study of cyclic and steady particle motion in a realistic human airway model using phase-Doppler anemometry. In International conference Experimental Fluid Mechanics 2010 Conference Proceedings Volume 1. EPJ Web of Conferences. 1. Liberec: EDP Sciences, 2010. p. 252-262. ISBN: 978-80-7372-670-6. ISSN: 2100-014X.
Detail

LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; ĎURDINA, L.; HALASOVÁ, T.; MRAVEC, F.; JÍCHA, M. Research of transport and deposition of aerosol in human airway replica. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2010. p. 1-12. ISBN: 978-80-7372-670-6. ISSN: 2100-014X.
Detail

POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M. PREDIKCE TEPELNÉ POHODY DLE ZHANG S VYUŽITÍM TANABEHO MODELU FYZIOLOGIE ČLOVĚKA. In Simulace budov a techniky prostředí. Sborník 6.konference IBPSA-CZ. Praha: ČVUT, 2010. s. 7-11. ISBN: 978-80-254-8661-0.
Detail

KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M. Exploitation of an air-ground heat exchanger in a low-energy family house. In Central Europe towards Sustainable Building. Extended proceedings CESB10 Prague conference. Praha: 2010. p. 279-282. ISBN: 978-80-247-3634-1.
Detail

KOLBÁBEK, A. Využití zemního výměníku tepla v nízkoenergetickém domě ve městě Studénka. In Alternativní zdroje energie 2010. Kroměříž: 2010. s. 97-112. ISBN: 978-80-02-02241-1.
Detail

KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M.; SOKOLA, R. Energetická simulace zemních výměníků tepla. In Simulace budov a techniky prostředí, 6. národní konference s mezinárodní účastí. Praha: IBPSA-CZ, 2010. s. 61-66. ISBN: 978-80-254-8661-0.
Detail

KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M. Vliv provozních režimů zemních výměníků tepla na možné riziko vzniku plísní. In Budovy a prostředí 2010. Brno: 2010. s. 187-193. ISBN: 978-80-214-4155-2.
Detail

JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Novel modifications of Effervescent Atomizer, Performance, Advantages and Drawbacks. In Proceedings of 23rd European Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Brno: Tribun EU, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-7399-997-1.
Detail

MOJTABI, M.; WIGLEY, G.; JEDELSKÝ, J.; HELIE, J. A Comparison between One and Two Component Velocity and Size Measurements in a Dense Sprays. In Proceedings of 23rd European Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. Brno: Tribun EU, 2010. p. 1-8. ISBN: 978-80-7399-997-1.
Detail

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. SOME ASPECTS OF PARTICLE MOTION UNDER CYCLIC FLOW IN REALISTIC HUMAN AIRWAY MODEL. In Proceedings of the 21st International Symposium on Transport Phenomena, Kaohsiung, Taiwan. 1. Taiwan: National Kaoshiung University of Applied Sciencies, 2010. p. 1-8. ISBN: 978-986-6184-25-3.
Detail

KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M. Energetická simulace vlivu zemního výměníku tepla na provoz rekuperační jednotky teplovzdušného vytápění. In SETKÁNÍ KATEDER MECHANIKY TEKUTIN A TERMOMECHANIKY. Rožnov pod Radhoštěm: VŠB, 2010. s. 133-136. ISBN: 978-80-248-2244-0.
Detail

FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; JÍCHA, M. Prediction of car cabin environment by means of 1D and 3D cabin model. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EFM. EDP Sciences, 2012. p. 145-150. ISBN: 978-80-7372-670-6. ISSN: 2100-014X.
Detail

FIŠER, J.; JÍCHA, M. VYUŽITÍ 1D SIMULAČNÍCH NÁSTROJŮ PŘI TVORBĚ MODELŮ PRO SIMULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ V KABINÁCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ. In XXIX. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky - sborník konference. 2010. Ostarava: Vysoká škola báňská, 2010. s. 53-56. ISBN: 978-80-248-2244-0.
Detail

HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. 1D SIMULATION OF HEAT TRANSFER IN CABLE CHANNEL. In XXIX. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. p. 67-68. ISBN: 978-80-248-2244-0.
Detail

JAROŠ, M.; KOLBÁBEK, A. Energetický a ekonomický přínos zemního výměníku tepla v teplovzdušném vytápěcím systému s rekuperací. Vytápění, větrání, instalace, 2010, roč. 19, č. 5/2010, s. 222-228. ISSN: 1210-1389.
Detail

FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; JÍCHA, M. 1D SOFTWARE TOOLS FOR SIMULATIONS OF INDOOR CABIN ENVIRONMENT. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2011, vol. 2010, no. 3, p. 61-67. ISSN: 1210-0471.
Detail

HEJČÍK, J.; JÍCHA, M. 1D Simulation of heat transfer in cable channel. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2011, vol. LVI, no. 3, p. 69-71. ISSN: 1210-0471.
Detail

LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. EXPERIMENTAL STUDY OF AEROSOL DEPOSITION IN A REALISTIC LUNG MODEL. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2011, vol. LVI, no. 3/2010, p. 109-114. ISSN: 1210-0471.
Detail

LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. EXPERIMENTAL STUDY OF AEROSOL DEPOSITION IN A REALISTIC MODEL OF THE LUNG. In XXIX. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Rožnov pod Radhoštěm: VŠB - TU Ostrava, 2010. p. 175-178. ISBN: 978-80-248-2244-0.
Detail