Patent detail

Zařízení k regulaci dávkování modifikátoru tření mezi kolo kolejového vozidla a kolejnici

OMASTA, M. GALAS, R. VAŠÍČEK, M.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení se týká zařízení k regulaci dávkování modifikátoru tření mezi kolo kolejového vozidla a kolejnici, které je stabilně umístěno v blízkosti koleje.

Keywords

modifikátor tření, kolejnice, kolejové vozidlo

Patent number

30679

Date of application

11. 4. 2017

Date of registration

5. 5. 2017

Owner

Vysoké učení technické v Brně Tribotec, spol. s r.o.

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result

www