Patent detail

Automatický prediktivní mazací systém

VAŠÍČEK, M. OMASTA, M. HARTL, M.

Patent type

Utility model

Abstract

Automaticky prediktivní mazací systém pro intervalové mazání alespoň jednoho valivého ložiska, který obsahuje mazací agregát s nádrží maziva, dopravním čerpadlem a řídicí jednotkou a alespoň čidlo vibrací ložiska a čidlo teploty ložiska, přičemž výstupy čidel jsou připojeny na vstupy řídicí jednotky.

Keywords

ložisko; mazání; vibrace; automatický; prediktivní údržba

Patent number

31977

Date of application

22. 6. 2018

Date of registration

14. 8. 2018

Owner

Vysoké učení technické v Brně Tribotec, spol. s r.o.

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor does not require a license fee for the result in some cases

www