Ing.

Michal Urbánek

FME, ITE DHBM – Researcher

Michal.Urbanek2@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Michal Urbánek

Publications

 • 2023

  URBÁNEK, M.; FRÜHBAUER, J.; BALÁŽ, A.; ZÁMEČNÍK, L. Simulation model concept for the optimization of sorting systems of cross-dock warehouses. Transport & Logistics, 2023, vol. 23, no. 54, p. 77-85. ISSN: 2406-1069.
  Detail | WWW

 • 2022

  URBÁNEK, M.; KAŠPÁREK, J.; ZEIZINGER, L.; ŠKOPÁN, M. Využití chytrých parkovacích systémů ke zvýšení bezpečnosti nákladní dopravy. 48. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Studentská 1402/2, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2022. p. 160-166. ISBN: 978-80-7494-606-6.
  Detail | WWW

  KÖBÖLOVÁ, K.; ADAMEC, V.; URBÁNEK, M.; ZEMAN, T.; POPELOVÁ, B. Methodology for reducing the exposure risk of workers in work environment. In 21st International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2021. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vienna: STEF92 Technology Ltd., 2022. p. 9-16. ISBN: 978-619-7603-36-1. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  KÖBÖLOVÁ, K.; ADAMEC, V.; URBÁNEK, M.; ZEMAN, T.; DRBOHLAVOVÁ, J. Methodology for decreasing the level of risk in workplaces with the occurrence of fine and ultrafine particles. In 13th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Tanger, 2022. p. 1-6. ISBN: 978-80-88365-00-6. ISSN: 2694-930X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MARTINCOVÁ, J.; URBÁNEK, M.; ADAMEC, V.; KÖBÖLOVÁ, K.; ZEMAN, T. Vnímání rizika jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí u exponovaných osob na základě dotazníkového šetření. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2022. p. 21-22.
  Detail | WWW

 • 2021

  KÖBÖLOVÁ, K.; URBÁNEK, M.; ADAMEC, V.; ZEMAN, T.; BLECHA, P.; MAREK, J.; MARTINCOVÁ, J.; POPELOVÁ, B. BOZP v provozech s výskytem jemných a ultrajemných částic. Aktuálne otázky bezpečnosti práce - New Trends in Safety and Health. 1. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. p. 29-36. ISBN: 978-80-553-3990-0.
  Detail

  URBÁNEK, M. Identifikace rizikových faktorů v silniční nákladní dopravě. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2021. 2021. p. 74-79. ISBN: 978-80-214-5963-2.
  Detail | WWW

  ADAMEC, V.; URBÁNEK, M.; KÖBÖLOVÁ, K. Metodika zvyšování bezpečnosti pracovního prostředí zatíženého částicemi < 2.5 μm. Seminář Nanobezpečnost, Praha: 2021.
  Detail

 • 2020

  URBÁNEK, M. Možnosti a limity chytrých parkovacích systému v rámci konceptu smart city. In Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2020. 2020. p. 53-59. ISBN: 978-80-214-5827-7.
  Detail | WWW

  ADAMEC, V.; KÖBÖLOVÁ, K.; URBÁNEK, M.; ČABANOVÁ, K.; BENCKO, V.; TUČEK, M. The presence of fine and ultrafine particulate matter in the work environment. Central European Journal of Public Health, 2020, vol. Supplement, no. 28, p. 1-6. ISSN: 1803-1048.
  Detail | WWW

  URBÁNEK, M.; KÖBÖLOVÁ, K.; ADAMEC, V.; WOLFOVÁ, K.; ČABANOVÁ, K.; MARTINCOVÁ, J. Fine and Ultrafine Particulate Matter in The Work Environment and their Potential Impact on Mental State of Workers. In Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Brno: TANGER Ltd., 2020. p. 1-7. ISBN: 978-80-87294-98-7.
  Detail

  URBÁNEK, M. MOŽNOST VYUŽITÍ ICT KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NÁKLADNÍ DOPRAVY. Svet Dopravy, 2020, no. 02/2020, p. 1-7. ISSN: 1338-9629.
  Detail | WWW

  URBÁNEK, M.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; KOHOUTEK, J. Risk identification of implementation of ITS to real traffic. In TIS Roma 2019 Conference Proceedings. Transportation Research Procedia. Elsevier, 2020. p. 787-794. ISSN: 2352-1465.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2019

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; PAVLÍKOVÁ, S.; KÖBÖLOVÁ, K.; URBÁNEK, M. Occurrence of the ultrafine particles in the working environment and their possible risks. In 19th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vídeň: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 25-32. ISBN: 978-619-7408-99-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  URBÁNEK, M. Identifikace rizika ITS systémů. In Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2019. 2019. p. 100-106. ISBN: 978-80-214-5730-0.
  Detail

  ADAMEC, V.; HERMAN, D.; SCHÜLLEROVÁ, B.; URBÁNEK, M. Modelling of Traffic Load by the DataFromSky system in the Smart Cities Concept. In Smart Governance for Cities: Perspectives and Experiences. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 135-152. ISBN: 978-3-030-22069-3.
  Detail | WWW

*) Publications are generated once a 24 hours.