Ing.

Michal Urbánek

FME, ITE DHBM – Researcher

Michal.Urbanek2@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Michal Urbánek

Creative activities

  • DOMINICOVÁ, E.; KIMMER, D.; SEDLAŘÍK, V.; URBÁNEK, M.; ADAMEC, V.: Filtr pro elminaci arsenu z vody; Kombinovaný filtr obsahující nanostrukturovaný materiál a FeO(OH) pro eliminaci arsenu z vod. Centrum polymerních systémů, UTB ve Zlíně. (funkční vzorek)
    Detail

  • DOMINICOVÁ, E.; KIMMER, D.; SEDLAŘÍK, V.; ADAMEC, V.; URBÁNEK, M.: Nanostrukturovaný materiál pro eliminaci arsenu z vod; Nanostrukturovaný materiál pro eliminaci arsenu z vod. Centrum polymerních systémů, UTB ve Zlíně. (funkční vzorek)
    Detail

  • ADAMEC, V.; KÖBÖLOVÁ, K.; URBÁNEK, M.; ZEMAN, T.; WOLFOVÁ, K.; JUROVÁ, M.; BLECHA, P.; MAREK, J.; POPELOVÁ, B.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PACHER, P.; MARTINCOVÁ, J.: Metodika BOZP; Metodika zvyšování bezpečnosti pracovního prostředí zatíženého částicemi < 2.5 μm. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inžnýrství, Odbor inženýrství rizik. (metodika certifikovaná uplatněná)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.