Ing.

Michal Urbánek

FME, ITE DHBM

Michal.Urbanek2@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Michal Urbánek

Projects

 • 2020

  Možnost využití ICT ke zvýšení bezpečnosti nákladní přepravy, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  TJ02000269, Nanostrukturované filtrační materiály pro eliminaci arsenu z vod, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  TL02000240, Zvyšování úrovně managementu BOZP v provozech s výskytem jemných a ultra jemných částic, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail