Ing.

Martin Mézl

Ph.D.

FEEC, UBMI – Assistant professor

+420 54114 6837
mezl@vut.cz

Send BUT message

Ing. Martin Mézl, Ph.D.

Projects

 • 2023

  Vývoj pokročilých metod pro analýzu signálů, systémů a dat v oblasti bioinženýrství a bioinformatiky, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2020

  Moderní přístupy v analýze signálů, systémů a dat v biomedicínských aplikacích , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2017

  Aplikace pokročilých přístupů pro analýzu signálů, systémů a dat v lékařských, biologických a bioinformatických oblastech , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  LD14013, Nová řešení pro multimodální biometrii - zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti biometrických technologií, zahájení: 01.04.2014, ukončení: 29.02.2016
  Detail

 • 2012

  Laboratorní úlohy pro praktické měření a počítačové úlohy pro vyhodnocování perfúzních parametrů tkáně pomocí magnetické rezonance, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Vývoj metod pro analýzu biologických systémů, signálů a dat , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Laboratorní úlohy pro experimentální měření a vyhodnocování perfuzních parametrů tkáně v ultrasonografii, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail