Ing.

Martin Mézl

Ph.D.

FEEC, UBMI – Assistant professor

+420 54114 6837
mezl@vut.cz

Send BUT message

Ing. Martin Mézl, Ph.D.

Creative activities

 • HARABIŠ, V.; MÉZL, M.; BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; KOLÁŘ, R.: RegSeq; RegSeq - Registration of image sequences. E340. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 4
  Detail

 • KRATOCHVÍLA, J.; JIŘÍK, R.; MÉZL, M.; BARTOŠ, M.: ImportCit; Import DICOM a AVI sekvencí. ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, E340 612 00 Brno Česká republika. URL: http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/import_cit.zip http://www.dce-mri.cz/. (software)
  http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/import_cit.zip, number of downloads: 3
  Detail

 • KRATOCHVÍLA, J.; JIŘÍK, R.; MÉZL, M.: VizualizaceCit; Vizualizace perfúzních map. ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, E340 612 00 Brno Česká republika. URL: http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/visual_cit.zip http://www.dce-mri.cz. (software)
  http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/visual_cit.zip, number of downloads: 3
  Detail

 • JIŘÍK, R.; MÉZL, M.; KRATOCHVÍLA, J.; BARTOŠ, M.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; SLÁVIK, V.: CitPerf; Perfusion Analysis. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno (E340). URL: http://www.dce-mri.cz. (software)
  http://www.dce-mri.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • BARTOŠ, M.; MÉZL, M.; JIŘÍK, R.; KRATOCHVÍLA, J.; SLÁVIK, V.; HARABIŠ, V.: BroUS-DCE; DCE-US data browser. http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. URL: http://www.dce-mri.cz. (software)
  http://www.dce-mri.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • MÉZL, M.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; JIŘÍK, R.; KRATOCHVÍLA, J.; SLÁVIK, V.: ManualReg; Software for manual registration of DCE-US data. E340. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 2
  Detail

 • MÉZL, M.; KRATOCHVÍLA, J.; BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.: PerfAnaInVitro; Software for ultrasound perfusion analysis in vitro. E340. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • HARABIŠ, V.; MÉZL, M.; KOLÁŘ, R.: PerfMod; Modelování dilučních křivek. E-330. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • MÉZL, M.; SMITAL, L.; PROVAZNÍK, V.; DRAHANSKÝ, M.: Bio_LFD_COST; Aplikace pro biometrickou detekci živosti prstu. http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/56046-fingerprint-liveness-detection-based-on-image-quality. URL: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/56046-fingerprint-liveness-detection-based-on-image-quality. (software)
  http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/56046-fingerprint-liveness-detection-based-on-image-quality, number of downloads: 2
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.