doc. akad. soch.

Ladislav Křenek

ArtD.

FME, IMID DID – Head of sub-department

+420 54114 3213
krenek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

Projects

 • 2020

  Využití virtuální reality v návrhovém procesu průmyslového designu., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2017

  Design s c.k. tradicí , zahájení: 08.10.2017, ukončení: 14.10.2017
  Detail

  Výstava Design na FSI VUT - RETROSPEKTIVA-SOUČASNOST-PERSPEKTIVA, zahájení: 15.05.2017, ukončení: 16.10.2017
  Detail

  Návrh a vývoj designu nového typu paletizačního zařízení, zahájení: 20.03.2017, ukončení: 31.10.2017
  Detail

  Využití nových materiálů a aditivních technologií v řešení designu zdravotnických pomůcek. , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Koncepční a komplexní zpracování designu MOCVD/ALD reaktoru - zařízení pro zpracování polovodičů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 06.11.2017
  Detail

 • 2016

  Designérské studie filmových rekvizit, zahájení: 18.02.2016, ukončení: 11.03.2016
  Detail

 • 2015

  Vývoj a zhotovení finální varianty designu krytu ventilu tlakových lahví, zahájení: 12.02.2015, ukončení: 03.07.2015
  Detail

 • 2014

  Vývoj a zhotovení 3 designérských maket krytu ventilu metodou 3D tisku, zahájení: 12.09.2014, ukončení: 12.03.2015
  Detail

  Vývoj designu studií krytu ventilu tlakových lahví, zahájení: 26.03.2014, ukončení: 28.07.2014
  Detail

  Vývoj aditivních technologií pro výrobu artefaktů v oblasti průmyslového designu a unikátních dílů ve strojírenství., zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Variantní studie designu mobilních buněk a přívěsů navržené pro různé výrobní technologie, zahájení: 26.09.2013, ukončení: 31.03.2014
  Detail

  MKP výpočet k optimalizaci konstrukce inovovanbého čelního nakladače, zahájení: 22.04.2013, ukončení: 21.11.2013
  Detail

  Externí reprezentace artefaktu v průběhu konceptuální tvorby, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Návrh design plastového krytu medicinálních rozvodů, design řady zásuvek (Terminal Units) rozvodů medicinálních plynů a design sacího ejektoru, zahájení: 10.04.2012, ukončení: 07.09.2012
  Detail

  Návrh koncepčního designu závodního tahače na konečném produktu, zahájení: 14.03.2012, ukončení: 07.11.2012
  Detail

 • 2011

  Design závodního tracku, zahájení: 23.05.2011, ukončení: 14.02.2012
  Detail

  Podpora tvorby modelů na čtyřosé frézce, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Vývoj zobrazovacích metod pro prezentace designérských objektů ve virtuálním prostředí., zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Zavedení technologie výroby modelů z kompozitních materiálů na Odboru průmyslového designu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Využití 3D stereoskopie pro zobrazování virtuálních modelů v rozšířené realitě, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Pracoviště pro vytváření modelů a finalizací designérských modelů studentů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  Digitální vizualizace designu v rámci ateliérových projektů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail