Publication detail

Technologii pro zefektivní a zlepšení procesu vytvrzování práškových barev při jejich vytvrzení

HOLCMAN, V. MAJZNER, J.

Original Title

Technologii pro zefektivní a zlepšení procesu vytvrzování práškových barev při jejich vytvrzení

English Title

Technology to streamline and improve the curing process of powder paint when cured

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Cílem projektu je zefektivní a zlepšení procesu vytvrzování práškových barev při jejich vytvrzení. Cely proces vytvrzení práškových barev ve velké vypékací komoře je značně nestabilní, zejména z hlediska homogenity rozložení teploty v celém vypékajícím profilu. V rámci projektu budeme realizovat výměníkový systém, který bude z odtahu spalin odebírat přebytečné teplo a nazpět jej vracet do oblasti, kde bude následně využito k doregulovaní požadované teploty. Celý systém bude automatický řízen průmyslovým počítačem a bude jej možné sledovat případně nastavovat z nadřazené dispečerské stanice.

English abstract

The aim of the project is to make the curing process of powder paint hardening more efficient. The whole process of curing powder paint in a large baking chamber is highly unstable, particularly in terms of homogeneity of temperature distribution throughout the baking profile. Within the project we will implement a heat exchanger system, which will extract excess heat from the flue gas extraction and return it back to the area where it will subsequently be used to regulate the desired temperature. The whole system will be automatically controlled by an industrial computer and can be monitored or adjusted from the master dispatching station.

Keywords

lakován; automatizace

Key words in English

varnished; automation

Authors

HOLCMAN, V.; MAJZNER, J.

Released

23. 10. 2018

Pages from

1

Pages to

11

Pages count

11

BibTex

@misc{BUT151873,
  author="Vladimír {Holcman} and Jiří {Majzner}",
  title="Technologii pro zefektivní a zlepšení procesu vytvrzování práškových barev při jejich vytvrzení",
  year="2018",
  pages="1--11",
  note="summary research report - contract. research"
}