Publication detail

Šumové charakteristiky piezokeramických vzorků

Š. HEFNER, J. MAJZNER, J. HÁVRANEK a P. SEDLÁK

Original Title

Šumové charakteristiky piezokeramických vzorků

English Title

NOISE CHRACTERISTICS OF PIEZOCERAMICS SAMPLES

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Teplotní šum je hlavním zdrojem napěťových, nebo proudových fluktuací piezokeramických vzorků. Šumová spektrální hustota teplotního šumu je přímo úměrná sériovému odporu senzoru a snižuje se se zvyšující frekvencí. Ve frekvenčním rozsahu, kde senzor mechanicky rezonuje, šumová spektrální hustota může být vypočtena pomocí rovnice pro teplotní šum použitím hodnot ekvivalentního sériového odporu. Poměr signál šum závisí na geometrii a polarizaci senzoru. Pro měření bylo použito automatické pracoviště pro měření šumové spektrální hustoty.

English abstract

Thermal noise is the main sources of voltage or current fluctuation in piezoceramic samples. Noise spectral density of thermal noise is proportional to sensor equivalent series resistance and decreases with increasing frequency. In the frequency range where sensor mechanical resonances appear noise spectral density may be expressed by the equation for thermal noise using equivalent series resistance value. Signal to noise ratio depends on sensor geometry and sample polarization. Automatic measuring set-up for noise spectral density measurements was used.

Keywords

piezokeramický, piezoelectrický, šum, frekvenční závislost, teplotní šum

Key words in English

Piezoceramic, Piezoelectric, Noise, Measurement set-up, Frequency dependence, Thermal noise

Authors

Š. HEFNER, J. MAJZNER, J. HÁVRANEK a P. SEDLÁK

RIV year

2006

Released

1. 1. 2006

Publisher

VUT Brno

Location

Brno

ISBN

80-7355-062-8

Book

Nové Trendy v Mikroelektronických Systémech a Nanotechnologiích

Edition

Neuveden

Edition number

První

Pages from

95

Pages to

98

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT18142,
  author="Štěpán {Hefner} and Jiří {Majzner} and Jan {Havránek} and Petr {Sedlák}",
  title="Šumové charakteristiky piezokeramických vzorků",
  booktitle="Nové Trendy v Mikroelektronických Systémech a Nanotechnologiích",
  year="2006",
  series="Neuveden",
  number="První",
  pages="4",
  publisher="VUT Brno",
  address="Brno",
  isbn="80-7355-062-8"
}