Project detail

Vývoj vysoce odolných správkových hmot na bázi alkalicky aktivovaných látek

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2014

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)
Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)
Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

On the project

Tématem projektu je analýza využití alkalicky aktivovaných materiálů resp. geopolymerů ve správkových maltách určených pro sanace železobetonových konstrukcí. Tyto materiály díky svým specifickým vlastnostem vykazují vysoký potenciál především pro využití v materiálech určených pro speciální aplikace. Zvláště v případě sanací železobetonových konstrukcí exponovaných v extrémních podmínkách lze mimořádné vlastnosti alkalicky aktivovaných látek využít velmi efektivním způsobem.

Mark

FAST-S-12-12/1608

Default language

Czech

People responsible

Brožovský Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Gregor Petr, Ing. - fellow researcher
Hodná Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Liška Marek, Ing. - fellow researcher
Mészárosová Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Taranza Luboš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dufka Amos, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2014-12-31)

Results

DUFKA, A.; KOSÍKOVÁ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; LIŠKA, M. Analysis of the possibility of using geopolymers as a matrix in sprayed concretes used under extreme conditions. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 253-255, no. 2013, p. 576-582. ISSN: 1660-9336.
Detail

DUFKA, A.; LIŠKA, M. Vývoj malt na bázi geopolymerů určených pro sanace železobetonových konstrukcí. In Maltoviny 2012. Brno: 2012. s. 12-18. ISBN: 978-80-214-4657-1.
Detail

DUFKA, A.; KOSÍKOVÁ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L. The use of Geopolymers in Rehabilitation of Reinforced Concrete structures. Advanced Materials Research, 2013, vol. 785-786, no. 09, p. 224-230. ISSN: 1022-6680.
Detail

DUFKA, A.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; KOSÍKOVÁ, J. Importance of Physico-Chemical Methods in evaluating the State of building Structures and design of their Redevelopment. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 409-410, no. 09, p. 355-361. ISSN: 1660-9336.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Special Repair Materials and Influence of Aggressive Environment on their Properties. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 127-130. ISBN: 978-80-02-02539-9. ISSN: 1662-8985.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K. Správkové hmoty na bázi geopolymerů. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. s. 208-211.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Vliv agresivního prostředí na pevnosti geopolymerní správkové hmoty. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 202-205.
Detail

HODNÁ, J.; DUFKA, A.; PETRÁNEK, V. Secondary raw materials of solar panels and their use in materials engineering. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-3-03835-452-9.
Detail

DUFKA, A.; BROŽOVSKÝ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Analysis of possibility of using geopolymers in rehabilitation of reinforced concrete structures. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 73-76. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail