Ing.

Jan Martiš

Ph.D.

FEEC, UVEE – Assistant professor

+420 54114 6746
martis@vut.cz

Send BUT message

Ing. Jan Martiš, Ph.D.

Publications

 • 2023

  VOREL, P.; MARTIŠ, J.; MACÍK, T. Low Input Voltage DC-DC Converter for Energy Harvesting using Iron-Constantan Thermoelectric Cells. In 2023 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE). 2023 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE). Nový Smokovec, Slovakia: Technical University of Košice, Letná 9, 042 00 Košice, 2023. p. 1-7. ISBN: 979-8-3503-2275-0. ISSN: 2770-7652.
  Detail | WWW

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; TOMÁNEK, R. Dynamic Flux Balance Control of a Phase-shifted Full Bridge. In 2023 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE). 2023 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE). Nový Smokovec, Slovakia: Technical University of Košice, Letná 9, 042 00 Košice, 2023. p. 1-5. ISBN: 979-8-3503-2275-0. ISSN: 2770-7652.
  Detail | WWW

 • 2022

  MARTIŠ, J.; VOREL, P. High Current Battery Charger with a Resonant Converter. In 23rd ABAF Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: 2022. p. 226-228. ISBN: 978-80-214-6088-1.
  Detail | WWW

  VOREL, P.; MARTIŠ, J. Battery Powered City-Bike Light with an Optimized Step-up Converter. 23rd ABAF Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Brno University of Technology, 2022. p. 223-225. ISBN: 978-80-214-6088-1.
  Detail | WWW

 • 2021

  VOREL, P.; MARTIŠ, J. Battery Powered Lawn Mower. Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells - 22nd ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2021. p. 268-270. ISBN: 978-80-214-5975-5.
  Detail | WWW

  VOREL, P.; MARTIŠ, J. Battery Powered Lawn Mower. In ECS Transactions. ECS Transactions. 2021. p. 1-8. ISSN: 1938-5862.
  Detail

 • 2020

  TOMÁNEK, R.; MARTIŠ, J.; VOREL, P. Design of Power Coupled Resonant Circuit for Wireless Power Transfer. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 21st ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2020. p. 184-186. ISBN: 978-80-214-5889-5.
  Detail | WWW

  TOMÁNEK, R.; MARTIŠ, J.; VOREL, P. High Power Wireless Power Transfer with Inductive Coupling. In ECS Transactions. ECS Transactions. ECS, 2020. p. 373-380. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; LAŽEK, T. Compact Battery Power Source for Oscilloscope. In ECS Transactions. ECS Transactions. IOP Publishing Ltd, 2020. p. 311-316. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; LAŽEK, T. Compact Battery Power Source for Oscilloscope. Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells - 21st ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2020. p. 187-189. ISBN: 978-80-214-5889-5.
  Detail | WWW

 • 2019

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P. 12 kW Flyback Converter with a Passive Quasi-resonant Snubber. In EDPE Proceedings. Košice: 2019. p. 106-111. ISBN: 978-1-7281-0388-4.
  Detail | WWW

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; CIPÍN, R. Netradiční blokující měnič s impulzním transformátorem o výkonu 12kW. In XXXVI. Celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: 2019. p. 1-6. ISBN: 978-80-02-02860-4.
  Detail

  VOREL, P.; MARTIŠ, J.; TOMAN, M. Spínaný zdroj HCLV 120kW. In XXXVI. Celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: 2019. p. 1-6. ISBN: 978-80-02-02860-4.
  Detail

  VOREL, P.; MARTIŠ, J.; TOMAN, M. Simple BMS circuit and charger for a Li-ion battery pack 12 V. In Advanced batteries, accumulators and fuel cells. 1. 2019. p. 221-223. ISBN: 978-80-214-5774-4.
  Detail | WWW

  VOREL, P.; TOMAN, M.; MARTIŠ, J. Induction Motor Control with Respect to Maximum Efficiency in a Wide Range of Speed and Torque. In EDPE proceedings. Košice: 2019. p. 248-254. ISBN: 978-1-7281-0388-4.
  Detail | WWW

 • 2018

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; ČERVINKA, D. Battery-powered Soldering Gun. In ECS Transactions. ECS Transactions. ELECTROCHEMICAL SOC INC, 2018. p. 363-368. ISBN: 978-1-60768-864-8. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  MARTIŠ, J.; VOREL, P. Wireless Power Transfer 2.5 kW with Simple Control and High Efficiency. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. Brno, Czech Republic: IEEE, 2018. p. 93-98. ISBN: 978-80-214-5544-3.
  Detail | WWW

  VOREL, P.; MARTIŠ, J.; HUTÁK, P. Battery Supplied Arc Welder. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. Brno, Czech Republic: IEEE, 2018. p. 99-103. ISBN: 978-80-214-5544-3.
  Detail | WWW

  VOREL, P.; ČERVINKA, D.; TOMAN, M.; MARTIŠ, J. Durability of a Li-ion Battery Pack. In ECS Transactions. ECS Transactions. 87. Electrochemical Society Inc., 2018. p. 247-252. ISBN: 978-1-60768-864-8. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; ČERVINKA, D. Battery-powered Soldering Gun. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 160-162. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  VOREL, P.; ČERVINKA, D.; TOMAN, M.; MARTIŠ, J. Durability of a Li-ion Battery Pack. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. první. Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 66-68. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail | WWW

  MARTIŠ, J. Push-Pull Converter Transformer Maximum Efficiency Optimization. In Mechatronics 2017 Recent Technological and Scientific Advances. Cham, Switzerland: Springer Verlag, 2018. p. 211-218. ISBN: 978-3-319-65959-6.
  Detail | WWW

  VOREL, P.; MARTIŠ, J. Volume Minimization of Power Pulse Transformer for a Two-Switch Forward Converter. In Mechatronics 2017; Recent Technological and Scientific Advances. Cham, Switzerland: Springer Verlag, 2018. p. 177-184. ISBN: 978-3-319-65959-6.
  Detail | WWW

 • 2017

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; KNOBLOCH, J. Two-switch forward converter efficiency optimization. In Conference Proceedings 2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe. Milán, Italská republika: 2017. p. 1642-1646. ISBN: 978-1-5386-3916-0.
  Detail | WWW

  VOREL, P.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D. LiFePO4 Powered Arc Welder. ECS Transactions, 2017, no. 1, p. 10-17. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  KNOBLOCH, J.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R.; NOUMAN, Z. Test Stand for Obtaining Power Transistors Switching Characteristics During Aging. In Conference Proceedings 2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe. Milán, Italská republika: 2017. p. 393-397. ISBN: 978-1-5386-3916-0.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; VOREL, P.; MARTIŠ, J. Výzkumné a vývojové práce, spočívající ve vývoji laboratorního funkčního vzorku navazující na přechozí smluvní vývoj. 2017. p. 1-2.
  Detail

 • 2016

  BERNARD, V.; ANDRAŠÍNA, T.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; PROCHÁZKA, P.; MORNSTEIN, V.; VÁLEK, V. A Thermographic Comparison of Irreversible Electroporation and Radiofrequency Ablation. IRBM, 2016, vol. 38, no. 2, p. 1-8. ISSN: 1959-0318.
  Detail | WWW

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M. Compact High-efficiency Li-Ion Fast-charger. In ECS Transactions. ECS Transactions. 74. The Electrochemical Society, 2016. p. 17-22. ISBN: 9781607685395. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R.; VOREL, P. Li-Ion Battery Deep Discharge Degradation. In ECS Transactions. ECS Transactions. 74. The Electrochemical Society, 2016. p. 31-36. ISBN: 9781607685395. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D. Automatic Li-ion Battery Measuring Stand. International conference 17th ABAF. 2016. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-5384-5.
  Detail

  ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; KNOBLOCH, J.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P. Výzkum laboratorního vzorku vysokonapěťového zdroje pro střídavou elektroporaci. 2016. p. 1-5.
  Detail

  CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D. Automatic Li- ion Accumulator Measuring Stand. ECS Transactions, 2016, vol. 74, no. 1, p. 77-83. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.; NOVOTNÁ, V. Ireverzibilní elektroporace (IRE). VIII. Liberecká konference nelékařských oborů a IX. Studentská vědecká konference. Liberec: Technická univerzita Liberec, Ústav zdravotnických studií, 2016. p. 57-61. ISBN: 978-80-7494-273-0.
  Detail | WWW

  VOREL, P.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M.; MARTIŠ, J. High Efficiency Fast-Chargers for Lead-Acid Batteries. In ECS Transactions. ECS Transactions. 74. ECS Transactions, 2016. p. 23-30. ISBN: 9781607685395. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

 • 2015

  CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; MARTIŠ, J. Rozložení vyšších harmonických magnetické indukce v rotoru asynchronního stroje. In Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. p. 12-17. ISBN: 978-80-02-02592- 4.
  Detail

  VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D.; PAZDERA, I. Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna. In Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. p. 88-93. ISBN: 978-80-02-02592- 4.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R.; MARTIŠ, J.; VOREL, P. NTE17-Návrh zapojení a testovací verze soustavy budicí měnič, generátor a zátěž. 2015. p. 1-2.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R. Possibilities of trolleybus transportation energy demand reduction. ECS Transactions, 2015, vol. 70, no. 1, p. 301-304. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  VOREL, P.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J. Asynchronní motor – duel generací. Electro, 2015, vol. 25, no. 6, p. 11-13. ISSN: 1210- 0889.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R. Possibilities of trolleybus transportation energy demand reduction. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 16th ABAF. Brno: Brno University of Technology, FEKT, UETE, 2015. p. 102-105. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  MARTIŠ, J. 1200 WATT FLYBACK SWITCHING POWER SUPPLY WITH SILICON CARBIDE SEMICONDUCTORS. In Proceedings of the 21st Student Competition Conference. 2015. p. 621-625. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Zvyšování výkonu blokujících spínaných zdrojů. In Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. p. 141-146. ISBN: 978-80-02-02592- 4.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Fast-discharging apparatus 0 - 400 A / 2 - 4. 2 V for testing of lithium cells. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 16th ABAF. 2015. p. 125-128. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Fast-discharging apparatus 0 - 400 A / 2 - 4.2 V for testing of lithium cells. ECS Transactions, 2015, vol. 70, no. 1, p. 47-51. ISSN: 1938-5862.
  Detail

 • 2014

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D. Možnosti snížení energetické náročnosti provozu trolejbusů. 2014.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; VOREL, P.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I. Zjištění příčin poruchovosti Skiipů ve výzbroji vozů 13T. 2014.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; CIPÍN, R. NTE10- Řídicí software pro aktivní usměrňovač. 2014.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; MARTIŠ, J. Návrh aktivního usměrňovače. 2014.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P. Apparatus for induction heating 2. 5 kW using a series resonant circuit. In 16th Mechatronika 2014. 2014. p. 100-106. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  VOREL, P.; MARTIŠ, J. Power supply for resistive heating of iron components. In 16th Mechatronika 2014. 2014. p. 110-115. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.