Publication detail

Výzkum laboratorního vzorku vysokonapěťového zdroje pro střídavou elektroporaci

ČERVINKA, D. MARTIŠ, J. KNOBLOCH, J. CIPÍN, R. PROCHÁZKA, P.

Original Title

Výzkum laboratorního vzorku vysokonapěťového zdroje pro střídavou elektroporaci

English Title

The research of the laboratory sample of high-voltage source, AC elektroporaci

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

V rámci zakázky byl vyvíjen přístroj pro střídavou elektroporaci (FIRE). Byl proveden návrh impulsního transformátoru, dimenzování výkonového střídače, návrh řídicích a ochranných struktur výkonového střídače. Zařízení bylo též pokusně realizováno a předběžně vyzkoušeno v laboratořích UVEE. Vzniklý laboratorní vzorek bude použit pro klinické pokusy na půdě ICRC FN USA Brno a VFU Brno, poté zůstane umístěn na UVEE za účelem dalšího vývoje.

English abstract

In the context of a contract has been developed the device for AC elektroporaci (FIRE). Pulse transformer design was executed, the dimensioning of the power inverter, control and protective structures design power inverter. The device was also tentatively carried out and tested in the laboratories of UVEE. The resulting laboratory sample will be used for clinical trials on the soil of the US and the ICRC FN VFU Brno, then remains positioned at UVEE to further development.

Keywords

Střídavá elektroporace, FIRE; vysokonapěťový generátor

Key words in English

AC elektroporace, FIRE; the high-voltage generator

Authors

ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; KNOBLOCH, J.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.

Released

28. 11. 2016

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

BibTex

@misc{BUT132712,
  author="Dalibor {Červinka} and Jan {Martiš} and Jan {Knobloch} and Radoslav {Cipín} and Petr {Procházka}",
  title="Výzkum laboratorního vzorku vysokonapěťového zdroje pro střídavou elektroporaci",
  year="2016",
  pages="1--5",
  note="summary research report - contract. research"
}