Publication detail

Výzkum laboratorního vzorku vysokonapěťového zdroje pro střídavou elektroporaci

ČERVINKA, D. MARTIŠ, J. KNOBLOCH, J. CIPÍN, R. PROCHÁZKA, P.

Original Title

Výzkum laboratorního vzorku vysokonapěťového zdroje pro střídavou elektroporaci

Czech Title

Výzkum laboratorního vzorku vysokonapěťového zdroje pro střídavou elektroporaci

Language

cs

Original Abstract

V rámci zakázky byl vyvíjen přístroj pro střídavou elektroporaci (FIRE). Byl proveden návrh impulsního transformátoru, dimenzování výkonového střídače, návrh řídicích a ochranných struktur výkonového střídače. Zařízení bylo též pokusně realizováno a předběžně vyzkoušeno v laboratořích UVEE. Vzniklý laboratorní vzorek bude použit pro klinické pokusy na půdě ICRC FN USA Brno a VFU Brno, poté zůstane umístěn na UVEE za účelem dalšího vývoje.

Czech abstract

V rámci zakázky byl vyvíjen přístroj pro střídavou elektroporaci (FIRE). Byl proveden návrh impulsního transformátoru, dimenzování výkonového střídače, návrh řídicích a ochranných struktur výkonového střídače. Zařízení bylo též pokusně realizováno a předběžně vyzkoušeno v laboratořích UVEE. Vzniklý laboratorní vzorek bude použit pro klinické pokusy na půdě ICRC FN USA Brno a VFU Brno, poté zůstane umístěn na UVEE za účelem dalšího vývoje.

Documents

BibTex


@misc{BUT132712,
  author="Dalibor {Červinka} and Jan {Martiš} and Jan {Knobloch} and Radoslav {Cipín} and Petr {Procházka}",
  title="Výzkum laboratorního vzorku vysokonapěťového zdroje pro střídavou elektroporaci",
  annote="V rámci zakázky byl vyvíjen přístroj pro střídavou elektroporaci (FIRE).
Byl proveden návrh impulsního transformátoru, dimenzování výkonového střídače, návrh řídicích a ochranných struktur výkonového střídače. Zařízení bylo též pokusně realizováno a předběžně vyzkoušeno v laboratořích UVEE. Vzniklý laboratorní vzorek bude použit pro klinické pokusy na půdě ICRC FN USA Brno a VFU Brno, poté zůstane umístěn na UVEE za účelem dalšího vývoje.",
  chapter="132712",
  year="2016",
  month="november",
  pages="1--5"
}