Course detail

Computer Vision (in English)

FIT-POVaAcad. year: 2019/2020

Principles and methods of computer vision, methods and principles of image acquiring, preprocessing methods (statistical processing), filtering, pattern recognition, integral transformations - Fourier transform, image morphology, classification problems, automatic classification, D methods of computer vision, open problems of computer vision.

Language of instruction

English

Number of ECTS credits

5

Mode of study

Not applicable.

Offered to foreign students

Of all faculties

Learning outcomes of the course unit

The students will get acquainted with the principles and methods of computer vision. They will learn in more detail selected methods and algorithms of vision and image acquiring. They will also get acquainted with the possibilities of the scanned data processing. Finally, they will learn how to apply the gathered knowledge practically.
The students will improve their teamwork skills, mathematics, and exploitation of the "C", C++, and other languages.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Homeworks, Mid-term test, individual project.

Course curriculum

Not applicable.

Work placements

Not applicable.

Aims

To get acquainted with the principles and methods of computer vision. To learn in more detail selected methods and algorithms of vision and image acquiring. To get acquainted with the possibilities of the scanned data processing. To learn how to apply the gathered knowledge practically.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

 • Horn, B.K.P.: Robot Vision, McGraw-Hill, 1988, ISBN 0-07-030349-5
 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, Grada, 1993, ISBN 80-85424-67-3 
 • Russ, J.C.: The IMAGE PROCESSING Handbook, CRC Press, 1995, ISBN 0-8493-2532-3
 • Bass, M.: Handbook of Optics, McGraw-Hill, New York, USA, 1995, ISBN 0-07-047740-X

Recommended reading

Šonka, M., Hlaváč, V., Boyle, R.: Image processing, Analysis, and Machine Vision, THOMSON 2013, ISBN: 978-9386858146 (EN)
Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, Grada, 1993, ISBN 80-85424-67-3 (EN)
Bass, M.: Handbook of Optics, McGraw-Hill, New York, USA, 1995, ISBN 0-07-047740-X
Šonka, M., Hlaváč, V., Boyle, R.: Image processing, Analysis, and Machine Vision, THOMSON 2013, ISBN-13: 978-9386858146 (EN)
IEEE Multimedia, IEEE, USA - série časopisů - různé články
Forsyth, D.A., Ponce, J.: Computer Vision: A Modern Approach, Prentical Hall 2011, ISBN: 978-0136085928 (EN)

Classification of course in study plans

 • Programme IT-MGR-2 Master's

  branch MBI , any year of study, winter semester, elective
  branch MPV , any year of study, winter semester, compulsory-optional
  branch MGM , any year of study, winter semester, compulsory-optional

 • Programme IT-MGR-2 Master's

  branch MGMe , any year of study, winter semester, compulsory-optional

 • Programme IT-MGR-2 Master's

  branch MSK , any year of study, winter semester, elective
  branch MBS , any year of study, winter semester, elective
  branch MIN , any year of study, winter semester, compulsory-optional
  branch MMM , any year of study, winter semester, elective

 • Programme MITAI Master's

  specialization NADE , any year of study, winter semester, elective
  specialization NBIO , any year of study, winter semester, elective
  specialization NGRI , any year of study, winter semester, elective
  specialization NNET , any year of study, winter semester, elective
  specialization NVIZ , any year of study, winter semester, compulsory
  specialization NCPS , any year of study, winter semester, compulsory
  specialization NSEC , any year of study, winter semester, elective
  specialization NEMB , any year of study, winter semester, elective
  specialization NHPC , any year of study, winter semester, elective
  specialization NISD , any year of study, winter semester, elective
  specialization NIDE , any year of study, winter semester, elective
  specialization NISY , any year of study, winter semester, elective
  specialization NMAL , any year of study, winter semester, elective
  specialization NMAT , any year of study, winter semester, elective
  specialization NSEN , any year of study, winter semester, elective
  specialization NVER , any year of study, winter semester, elective
  specialization NSPE , any year of study, winter semester, elective

 • Programme IT-MGR-1H Master's

  branch MGH , any year of study, winter semester, recommended

 • Programme IT-MGR-2 Master's

  branch MIS , 2. year of study, winter semester, elective

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus

 1. Úvod, základy, motivace a aplikace/Introduction, motivation and applications (Zemčík 24.9. slidesslajdyhighlights)
 2. Základní principy klasifikace s učitelem - AdaBoost/Basic principles of machine learning with teacher - AdaBoost  (Zemčík 1.10. slajdy-czslides-en)
 3. Detekce objektů - stromy/Object Detection - Trees, Random Forests (Juránek, 8.10. slajdy-en)
 4. Shlukování, statistické metody/Clustering, statistical methods (Španěl 15.10. slajdy)
 5. Segmentace, analýza barev, analýza histogramu/Segmentation, colour analysis, histogram analysis (Španěl 22.10. slajdysupp. material)
 6. Analýza a extrakce příznaků z textur/Analysis and Feature Extraction from Images (Čadík 29.10. slajdy)
 7. Hough transform, RHT, RANSAC, zpracování časových sekvencí/Time Sequence Processing (Hradiš, 5.11. slajdy1,  slajdy2slajdy2-en)
 8. Invariantní oblasti obrazu/Invariant Image Regions (Beran, 12.11. slajdy)
 9. Test, Konvoluční neuronové sítě a tagování obrazu/Convolutional Neural Networks and Automatic Image Tagging (Hradiš, 19.11. slajdy )
 10. Konvoluční neuronové sítě a Tagování obrazu/Convolutional Neural Networks and Automatic Image Tagging II (Hradiš, 26.11. slajdy )
 11. Registrace obrazu (Čadík, 3.12., slajdy)
 12. ZRUŠENO/CANCELLED: 3D počítačové vidění/3D Computer Vision (10.12. Richter FEKT slajdy. older Czech slides I, older Czech slides II))
 13. Akcelerace výpočtů v počítačovém vidění/Acceleration of Computing in Computer Vision (Zemčík, 17.12.)
 14. POZOR!!! Témata přednášek i data jsou orientační a budou v průběhu semestru aktualizována.

  NOTE: The topics and dates are just FYI, not guaranteed,  and will be continuously updated.

Project

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Syllabus

 1. Homeworks (4-5 runs) at the beginning of semester
 2. Individually assigned project for the whole duration of the course.