Project detail

Vybrané problémy vodního hospodářství měst a obcí

Duration: 01.03.2022 — 28.02.2023

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2022-01-01 - 2023-12-31)

On the project

Standardní projekt specifického výzkumu VUT v Brně, který se zaměřuje na problematiku vodního hospodářství ve městech a obcích. Speciální pozornost je věnována dopadu sucha na systémy veřejného zásobování pitnou vodou, úpravě vody, čištění odpadních vod a využití biocharu pro odstranování znečištění ze srážkové vody. Řešitelský tým projektu je tvořen čtyřmi studenty doktorského studijního programu na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT v Brně a navrhovatelem.

Mark

FAST-S-22-7990

Default language

Czech

People responsible

Dukát Petr, Ing. - fellow researcher
Moravčíková Světlana, Ing. - fellow researcher
Novotný Michal, Ing. - fellow researcher
Singrová Veronika, Ing. - fellow researcher
Ručka Jan, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2022-01-01 - 2022-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2022-01-01 - 2022-12-31)

Results

NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. The use of Biochar made from Biomass and Biosolid as a Substrate for Green Infrastructure. CORFU2022. Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2022.
Detail

NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P. Blue-Green Infrastructure. MĚSTSKÉ VODY 2022. Brno: ARDEC s.r.o., 2022. s. 206-216. ISBN: 978-80-86020-94-5.
Detail

NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; RAČEK, J. Využití biocharu v substrátech modrozelené infrastruktury v Banja Luka. Juniorstav 2023 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023. s. 569-576. ISBN: 978-80-86433-80-6.
Detail

MORAVČÍKOVÁ, S.; BIELA, R. Laboratory Removal of Toxic Metals from Water Using Selected Sorbents. In 7th WMCAUS 2022 - abstract book. AIP conference proceedings. Ostrava: WMCAUS, 2022. p. 318-318. ISSN: 0094-243X.
Detail

SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Kombinovaný systém míchání a aerace a bodová rychlost proudění. TZB-info, 2022, roč. 24., č. 50, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

MORAVČÍKOVÁ, S.; BIELA, R. Srovnání vybraných filtračních materiálů při odstraňování železa a manganu z vody. Mladá voda břehy mele. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, Asociace pro vodu ČR z.s., 2022. s. 105-108. ISBN: 978-80-908629-2-0.
Detail

LUŠOVSKÝ, M.; RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T. Generel skupinového vodovodu města Znojma - progresivní přístup k problematice kvality pitné vody během její distribuce. VODA ZLÍN 2023. VODA ZLÍN. Olomouc, CZ: Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 779 00 Olomouc, 2023. s. 153-158.
Detail

SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Bodová rychlost proudění při použití kombinovaného systému míchání a aerace. Mladá voda břehy mele. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, Asociace pro vodu ČR, z.s., 2022. s. 94-97. ISBN: 978-80-908629-2-0.
Detail