Publication detail

Blue-Green Infrastructure

NOVOTNÝ, M. MARKOVIĆ, M. CHORAZY, T. RAČEK, J. HLAVÍNEK, P.

Original Title

Blue-Green Infrastructure

English Title

Modrozelená infrastruktura

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

This article is about the use of materially transformed organic waste (biochar) in the growing medium of green roofs within the framework of blue-green infrastructure and stormwater management and waste management. The usability of individual prepared innovative growing mediums containing biochar from waste materials will be evaluated in terms of its properties, limiting concentrations of pollution and potential benefits and risks for the environment, water resources and the ongoing climate crisis.

English abstract

Tento článek se zabývá využitím materiálově transformovaných organických odpadů (biocharu) v substrátech zelených střech v rámci modrozelené infrastruktury a hospodaření s dešťovou vodou a odpady. Bude zhodnocena využitelnost jednotlivých připravených inovativních substrátů s obsahem biocharu z odpadních materiálů z hlediska jeho vlastností, limitních koncentrací znečištění a potenciálních přínosů a rizik pro životní prostředí, vodní zdroje a probíhající klimatickou krizi.

Keywords

Blue-green infrastructure, stormwater management, green roof, growing medium, sewage sludge, biochar

Key words in English

modrozelená infrastruktura, hospodaření s dešťovou vodou, zelená střecha, substrát, čistírenský kal, biochar

Authors

NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.

Released

6. 10. 2022

Publisher

ARDEC s.r.o.

Location

Brno

ISBN

978-80-86020-94-5

Book

MĚSTSKÉ VODY 2022

Edition number

1.

Pages from

206

Pages to

216

Pages count

11

BibTex

@inproceedings{BUT179654,
  author="NOVOTNÝ, M. and MARKOVIĆ, M. and CHORAZY, T. and RAČEK, J. and HLAVÍNEK, P.",
  title="Blue-Green Infrastructure",
  booktitle="MĚSTSKÉ VODY 2022",
  year="2022",
  number="1.",
  pages="206--216",
  publisher="ARDEC s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86020-94-5"
}