Publication detail

Kombinovaný systém míchání a aerace a bodová rychlost proudění

SINGROVÁ, V. HLUŠTÍK, P.

Original Title

Kombinovaný systém míchání a aerace a bodová rychlost proudění

English Title

Combined mixing and aeration system and spot flow velocity

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Kombinované systémy míchání a aerace jsou využívány především v aktivačních nádržích na čistírnách odpadních vod. Představují alternativu k aeračním roštům a míchadlům. Jejich výhodou je, že jsou schopny zajišťovat oba tyto procesy. Za účelem získání více informací o provozu těchto systémů byl proveden monitoring v reálných podmínkách. Při spuštěném kombinovaném systému byla měřena bodová rychlost proudění v několika místech a hloubkách nádrže. Toto měření proběhlo pro dva stejné systémy s odlišným výkonem. V tomto příspěvku jsou shrnuty základní informace o průběhu měření, výsledky a vzájemné porovnání systémů.

English abstract

Combined mixing and aeration systems are mainly used in activation tanks at wastewater treatment plants. They represent an alternative to aeration grates and stirrers. Their advantage is that they are able to provide both of these processes. In order to obtain more information about the operation of these systems, monitoring was carried out in real conditions. With the combined system running, the point flow velocity was measured at several locations and depths in the tank. This measurement was made for two identical systems with different performance. This post summarizes basic information about the measurement process, results and mutual comparison of systems.

Keywords

aerace; kombinovaný systém; míchání; rychlost proudění

Key words in English

aeration; combined system; mixing; flow velocity

Authors

SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P.

Released

12. 12. 2022

Publisher

Topinfo s.r.o.

Location

Praha

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Year of study

24.

Number

50

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

URL

BibTex

@article{BUT182208,
  author="Veronika {Singrová} and Petr {Hluštík}",
  title="Kombinovaný systém míchání a aerace a bodová rychlost proudění",
  journal="TZB-info",
  year="2022",
  volume="24.",
  number="50",
  pages="1--6",
  issn="1801-4399",
  url="https://voda.tzb-info.cz/likvidace-odpadnich-vod/24731-kombinovany-system-michani-a-aerace-a-bodova-rychlost-proudeni"
}