Publication detail

Bodová rychlost proudění při použití kombinovaného systému míchání a aerace

SINGROVÁ, V. HLUŠTÍK, P.

Original Title

Bodová rychlost proudění při použití kombinovaného systému míchání a aerace

English Title

Point flow velocity when using a combined mixing and aeration system

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Článek je zaměřen na vyhodnocení bodové rychlosti proudění při použití kombinovaného systému míchání a aerace. Obsahuje úvod do problematiky kombinovaných systémů, které se s postupem času objevují na čistírnách odpadních vod stále častěji. Jsou zde uvedeny základní informace o vybraném kombinovaném systému, podmínky a způsob měření. Zahrnuje i informace z platné legislativy a odborné literatury, která souvisí s příslušnou problematikou. Článek obsahuje vyhodnocení bodových rychlostí naměřených v několika místech i hloubkách nádrže. V rámci pokusu byla zaznamenávána bodová rychlost při zapnutí provzdušňovacího i míchacího chodu zařízení. Zpracovaná data byla naměřena v rámci zkoušky provedené v reálných rozměrech a podmínkách.

English abstract

The article is focused on the evaluation of point flow velocity when using a combined mixing and aeration system. It contains an introduction to the issue of combined systems, which appear more and more frequently at wastewater treatment plants over time. Basic information about the selected combined system, conditions and method of measurement are presented here. It also includes information from valid legislation and professional literature related to the relevant issue. The article contains an evaluation of point velocities measured in several locations and depths of the reservoir. As part of the experiment, the point velocity was recorded when the aeration and mixing operation of the device was switched on. The processed data were measured in real dimensions and conditions.

Keywords

aerace; kombinovaný systém; míchání; rychlost proudění

Key words in English

aeration; combined system; mixing; flow velocity

Authors

SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P.

Released

6. 9. 2022

Publisher

Young Water Professionals Czech Republic, Asociace pro vodu ČR, z.s.

Location

Brno

ISBN

978-80-908629-2-0

Book

Mladá voda břehy mele

Edition number

první

Pages from

94

Pages to

97

Pages count

108

BibTex

@inproceedings{BUT182207,
  author="Veronika {Singrová} and Petr {Hluštík}",
  title="Bodová rychlost proudění při použití kombinovaného systému míchání a aerace",
  booktitle="Mladá voda břehy mele",
  year="2022",
  number="první",
  pages="94--97",
  publisher="Young Water Professionals Czech Republic, Asociace pro vodu ČR, z.s.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-908629-2-0"
}