Product detail

Program pro simulaci hydraulických a reologických poměru nového MR ventilu

KUBÍK, M.

Product type

software

Abstract

Program je určen pro simulaci hydraulických a reologických poměrů v semi-aktivním magnetoreologickém ventilu. Vstupem do programu jsou geometrie magnetických a obtokových štěrbin, reologické a magnetické vlastnosti MR kapaliny. Na základě těchto dat je vypočtena virtuální závislost tlumící síly na rychlosti. K výpočtu jsou využity vztahy pro proudění ne-newtonovské kapaliny štěrbinou v magnetickém poli. Program je využíván zejména při návrhu magnetoreologických tlumících systémů. Program je používán zaměstnanci i studenty FSI. Studenti je využívám především v projektově orientové vyuce při řesení problému související s MR technologiemi.

Keywords

Magnetoreologická kapalina, MR kapalina, MR ventil

Create date

1. 9. 2014

Location

místnost A2/412 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www