Patent detail

Obtokový reometr pro testování vlastností magnetoreologických kapalin a způsob analýzy dat

MAZŮREK, I. ROUPEC, J. STRECKER, Z.

Patent type

Patent

Abstract

Obtokový reometr pro testování magnetoreologických kapalin sestává z hydraulického válce (18) s pístem (19) opatřeného na obou koncích vyústěním pístnice (2), naplněného hydraulickým olejem (16) a upnutého k testru automobilového tlumiče pomocí adaptéru (1) spojeného s hydraulickým válcem (18), přičemž hydraulický válec je spojen spojovacím potrubím (17) s přírubami reometrického válce (7). Spojovací potrubí (17) je opatřeno expanzní nádobkou (5) a ventily (4) se šroubením (3), kde reometrický válec (7) je opatřen dvěma plovoucími písty (6) s odvzdušňovacími šrouby (9), mezi nimiž je umístěna magnetoreologická kapalina (15) a magnetoreologická štěrbina (12) v plášti reometrického válce (7) spojená magnetickým obvodem (13) s cívkou (14). Tělo reometrického válce (7) je obklopeno chladicím prostorem (8) pro chladicí kapalinu a opatřeno teplotním čidlem (11). Plovoucí písty s odvzdušňovacími šrouby (9) oddělují hydraulický olej (16) od testované magnetoreologické kapaliny (15). Měřitelný rozsah smykového spádu u obtokového reometru podle vynálezu je od 103 s-1 do 106 s-1. Vynález se týká také analýzy dat včetně matematického aparátu a statistického vyhodnocení.

Keywords

Reometr, viskozita, MR kapalina, měření

Patent number

305809

Date of application

19. 11. 2014

Date of registration

10. 2. 2016

Owner

Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Possibilities of use

Use of the result by another entity is possible without acquiring a license (the result is not licensed)

Licence fee

The licensor does not require a license fee for the result

www