Product detail

Zařízení pro studium hydraulického odporu trysek

KUBÍK, M. MAZŮREK, I. MACHÁČEK, O. ROUPEC, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení slouží pro testování hydraulického odporu trysek při různých konfiguracích. Na tomto zařízení se bude testovat vliv geometrie trysek a viskozity hydraulického oleje na hydraulický odpor trysek. Konstrukce umožňuje snadnou a rychlou výměnu testovaných trysek s rozdílnou geometrií. Pomocí vhodně umístěné zátky je umožněno odvzdušnění celého hydraulického systému. Testovací zařízení je pomocí hydraulických hadic spojeno s hydraulickým válcem. Pohyb pístu tohoto válce vyvodí proudění hydraulického oleje tryskou. Tento válec bude excitován pomocí hydraulického pulsátoru Inova. Na základě dat získaných z experimentů budou verifikovány hydraulické modely proudění v trysce.

Keywords

Hydraulický odpor štěrbiny, hydraulický odpor trysky

Create date

3. 12. 2014

Location

B1/112,Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2, Brno

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www