Product detail

Řízení výkonových okruhů - Power Unit v. 2.3

MACKŮ, R. VONDRA, M. GRMELA, L. TRČKA, T. ŠICNER, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Fyzicky realizovaný modul Power Unit v. 2.3 je výsledkem aplikovaného výzkumu v oblasti využití alternativních zdrojů energie. Spolupracujícím subjektem je společnost Baumann Technologie CZ, a.s., Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav (IČ: 26 22 35 38). Modul představuje jediný realizovaný kus sloužící k ověření vlastností konstrukce a jeho optimalizace před vlastní realizací vývojově dokonalejších variant. Modul zajišťuje spínání výkonové zátěže 2 kW, měření výstupního proudu s rozsahem 50 A, měření výstupního napětí max. 80 V, měření dílčích sektorů palivových článků s napětím 20 V a 40 V. Dále je měřeno napájecí napětí výkonové elektroniky, měřen napájecí proud s rozsahem 20 A, je řízeno dobíjení startovacích akumulátorů, dále pak okruhy hlavního napájení a záložního standby okruhu. Funkční vzorek vznikl na základě spolupráce s dříve uvedeným subjektem v rámci projektu pro experimentální vývoj a inovace ovládání, řízení a zpracování výkonového signálu z alkalického palivového článku. Vzájemná spolupráce a využití výsledku probíhá v rámci projektu TAČR s označením TA02020998 „Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace“ a je blíže definováno smlouvou ze dne 25. 1. 2012.

Keywords

výkonové obvody, palivový článek

Create date

18. 12. 2012

Location

Laboratoře Baumann Technologie CZ, a.s., Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www